Biuletyn nr 10 – Listopad 1999

biul_10SPIS TREŚCI:

ZEBRANIE PLENARNE KWPŻZZ

 1. Homilie
  Ks. Nuncjusz abp Józef Kowalczyk
  Ks. bp Edward Samsel, Przewodniczący KEP ds. Instytutów ŻK i SŻA
 2. Konferencje
  Ks. bp Edward Samsel, Droga Błogosławieństw w kontekście życia konsekrowanego
  Ks. bp Piotr Libera, Sekretarz Generalny KEP, Sytuacja Kościół – Państwo – sprawy aktualne
 3. Przypomnienia
  Kwartalne dni pokuty w żeńskich zgromadzeniach zakonnych

 


SENTIRE CUM ECCLESIA

 1. II Zgromadzenie Specjalne Synodu Biskupów dla Europy
  Orędzie dla Europy II Zgromadzenia Specjalnego Biskupów
  Homilia Ojca Świętego Jana Pawła II na rozpoczęcie Synodu
  Trzy nowe Współpatronki Europy
  Relacja z pracy w grupach
 2. III Krajowy Kongres Misyjny
  Statystyka Misyjna
 3. Ku Jubileuszowi Chrześcijaństwa
  Modlitwa Ojca Świętego Jana Pawła II na obchody Wielkiego Jubileuszu Roku 2000
  Rozporządzenia dotyczące uzyskania odpustu jubileuszowego
  Ks. abp Henryk J. Muszyński, Odpowiedź na łaskę Jubileuszu – list Krajowego Komitetu Obchodów Roku Jubileuszowego
 4. Przygotowania do Jubileuszu Życia Konsekrowanego
  Prezentacja materiałów Kongregacji ds. Instytutów ŻK i SŻA
 5. Taizé – Europejskie Spotkanie Młodych w Warszawie
  Kilka uwag o przygotowaniach
  Program spotkania

 


Z ŻYCIA NASZEJ KONFERENCJI

 1. Uczestniczyłyśmy
  S. Bożena Długowska, Sprawozdanie z udziału w spotkaniu „Wschód”
  S. Janina Telega, III Krajowy Kongres Misyjny – relacja ze spotkania
  I Konferencja Przełożonych Nowych Wspólnot Zakonnych w Polsce
  S. Ernestyna Wajs, Relacja ze spotkania
  Homilia ks. bpa Piotra Libera, Sekretarza Generalnego KEP
  Spotkanie Referentek Diecezjalnych
  S. Ernestyna Wajs, Relacja ze spotkania
 2. Program pracy międzyzakonnej na rok 2000
 3. Nowe członkinie Konferencji WPŻZZ
 4. Z prac Komisji

 


NASZE SPRAWY

Jubileusze, rocznice, uroczystości


INFORMACJE

Informacje, komunikaty
Informacje wydawnicze