Biuletyn nr 11 – Marzec 2000

biul_11SPIS TREŚCI:

2 LUTEGO 2000 – JUBILEUSZ ŻYCIA KONSEKROWANEGO

 1. na Watykanie
  Jan Paweł II – Wezwanie do modlitwy za osoby konsekrowane (Anioł Pański 30 stycznia 2000)
  Relacja z Mszy św. i treść homilii Ojca Świętego Jana Pawła II z 2 lutego 2000
  w Kościele w Polsce
  List Pasterski na niedzielę 30 stycznia 2000 r. inaugurującą Triduum przygotowawcze do Jubileuszowego Dnia Życia Konsekrowanego
  Homilia Ks. Nuncjusza Abpa Józef Kowalczyka w kościele św. Krzyża z 30 stycznia 2000
  Homilia Ks. Bpa Edwarda Samsela z 2 lutego 2000 w Otwocku
  Homilia Ks. Abpa Władysława Ziółka z 2 lutego 2000
  Relacja z obchodów w diecezjach polskich
  Sprawozdanie z obchodów Jubileuszu Życia Konsekrowanego przesłane do Kongregacji ds. IŻK i SŻA
 2. Zgromadzenia Zakonne Żeńskie w Polsce w darze Ojcu Świętemu z okazji Jubileuszu Życia Konsekrowanego
  Odpowiedź Prefekta Kongregacji ds. IŻK i SŻA na przekazany dar Zgromadzeń Zakonnych

 


SENTIRE CUM ECCLESIA

 1. Orędzie Ojca Świętego Jana Pawła II na Wielki Post 2000 roku
 2. Orędzie na XXXVII Światowy Dzień Modlitw o Powołania
 3. 303. Konferencja Episkopatu Polski
 4. Beatyfikacja Siostry Marii Stelli i 10 Towarzyszek ze Zgromadzenia Najśw. Rodziny z Nazaretu
 5. Krajowy Kongres Powołań
  Program Kongresu
  Zaproszenie rodziców i rodzin powołanych do udziału w pielgrzymce na Jasną Górę

 


Z ŻYCIA NASZEJ KONFERENCJI

 1. Program Sympozjum w maju 2000 roku
 2. Uczestniczyłyśmy
 3. Z prac Komisji
 4. Kalendarium spotkań i szkoleń międzyzakonnych w 2000 roku
 5. Statystyka

 


NASZE SPRAWY

Jubileusze, rocznice, uroczystości

 


MATERIAŁY

 1. S. Czesława Margarita Sondej OSU, Osobowość przełożonej, odpowiedzialność za własny rozwój, model przełożonej dziś.
 2. M. Hiliaria Hatko SSND, Przewodzenie duchowe we wspólnocie wiary.
 3. Don Beppe Roggia, sdb, Formacja początkowa na tle trudności dzisiejszych czasów i w świetle „Vita Consecrata”.

 


INFORMACJE

 1. Propozycje pracy
 2. Komunikaty
 3. Informacje wydawnicze