Biuletyn nr 12 – Październik 2000

biul_12SPIS TREŚCI:

Jan Paweł II, Akt zawierzenia świata Matce Bożej


ZEBRANIE PLENARNE KWPŻZZ

 1. Homilie
  Ks.Nuncjusz abp Józef Kowalczyk
  O.dr Waldemar Barszcz TOR
  Ks. bp Piotr Libera, Sekretarz Generalny KEP
 2. Konferencje
  Ks. bp Piotr Libera, Sekretarz Generalny KEP, Panorama życia Kościoła w Polsce w 2000 r.
  O. dr Waldemar Barszcz TOR, Konsekracja zakonna. Prawny wymiar ślubów

 


SENTIRE CUM ECCLESIA

 1. Tydzień Misyjny 2000
  Orędzie papieża Jana Pawła II na Niedzielę Misyjną 2000
  Statystyka misyjna
 2. Kongres Kultury Chrześcijańskiej w Lublinie
  Kard. Miloslav Vlk, Nie żyć w kłamstwie i nienawiści
  Kard. Paul Poupard, Pomiędzy barbarzyństwem a nadzieją. Kryzys współczesnej kultury i chrześcijańska odpowiedź
  Abp Tadeusz Kondrusiewicz, Papieska wizja jedności a mentalność postkomunistyczna

 


Z ŻYCIA NASZEJ KONFERENCJI

 1. Uczestniczyłyśmy
  307. Konferencja Episkopatu Polski
  Ks. bp Henryk Tomasik, Sprawozdanie z XV Światowego Dnia Młodzieży
  Ogólnopolskie Dożynki w Częstochowie
  M. Mariola Karaś, Słowo do rolników
 2. Z prac Komisji
 3. Program pracy międzyzakonnej na rok 2000/2001
 4. Nowe członkinie Konferencji WPŻZZ
 5. Statystyka powołań

 


NASZE SPRAWY

Jubileusze, rocznice, uroczystości

 


INFORMACJE

 1. Informacje z dziedziny ekonomicznej
 2. Dyżury prawników w Sekretariacie KEP
 3. Notatka z Watykanu
 4. Informacje prawne
 5. Ostrzeżenie