Biuletyn nr 14 – Marzec 2001

biul_14ZEBRANIE PLENARNE KWPŻZZ

* Homilie

 • Ks. Nuncjusz abp Józef Kowalczyk
 • Ks. bp Edward Samsel, przewodniczący KEP ds. Instytutów ŻK i SŻA
 • O. Jozafat A. Nowak OFM

* Konferencje i wystąpienia

 • Ks. bp Edward Samsel, Zadania zakonów w Polsce w III tysiącleciu
 • M. Mariola Karaś, służebniczka NMP, Przesłanie Listu apostolskiego Novo millennio ineunte Ojca Świętego Jana Pawła II
 • S. Janina Telega FMM, Podsumowania inicjatyw podejmowanych przez zgromadzenia zakonne, związanych z Rokiem Wielkiego Jubileuszu

Rok Prymasa Tysiąclecia

 • M. Krystyna Dębowska, franciszkanka od cierpiących, Kardynał Stefan Wyszyński, Prymas Polski a zakony żeńskie

Na temat konsekrowanej czystości…

 • O. Jozafat A. Nowak OFM, Antropologia ciała i czystość konsekrowana w nauczaniu Kościoła
 • S. Janina Nisiewicz, Sacré-Coeur, Kształtowanie obrazu siebie jako osoby konsekrowanej
 • S. Elżbieta Woźna, USJK, Kobieta konsekrowana ( fazy rozwojowe kobiety w kolejnych okresach
 • Dyskusja panelowa: Współczesne dylematy w wychowaniu do czystości konsekrowanej

SENTIRE CUM ECCLESIA

 • Karta ekumeniczna – Wytyczne dla rozwoju współpracy między Kościołami w Europie
 • 311. Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski
 • 28 maja 2001 – XX rocznica śmierci Kard. Stefana Wyszyńskiego
 • Ogólnopolska pielgrzymka rodzin osób konsekrowanych na Jasna Górę

Z ŻYCIA NASZEJ KONFERENCJI

 • Nowe członkinie Konferencji WPŻZZ
 • Z prac Komisji
 • Żeńskie Zgromadzenia zakonne w Polsce 2001
 • Terminy spotkań międzyzakonnych na rok 2001

NASZE SPRAWY

 • 75-lecie Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego

MATERIAŁY

 • Ks. Wojciech Bołoz, Klonowanie człowieka a eugenika; pastoralna refleksja na temat klonowania
 • O. Amadeo Cencini, FDCC, Formacja permanentna: problemy teoretyczne i praktyczne

Materiały zamieszczone w Biuletynie mogą być wykorzystane przez poszczególne Zgromadzenia z podaniem źródła. Jednocześnie prosimy o nadsyłanie własnych materiałów, które mogłyby być wykorzystane w Biuletynie KWPŻZZ (pod adresem: s. Barbara Kulikowska, Skwer Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa).

Redaguje Zespół

Biuletyn – do użytku wewnętrznego KWPŻZZ