Biuletyn nr 15 – Listopad 2001

biul_15ZE STOLICY ŚWIĘTEJ

 • List z Kongregacji

ZEBRANIE PLENARNE KWPŻZZ

– Homilie

 • Ks. Nuncjusz abp Józef Kowalczyk
 • Ks. Kard. Józef Glemp, Prymas Polski
 • Ks. bp Piotr Libera, Sekretarz Generalny Konferencji Episkopatu Polski

– Konferencje i wystąpienia 

 • Ks. bp Piotr Libera, Aktualne problemy Kościoła i Ojczyzny
 • M. Macieja Kudłacz, niepokalanka, Kontemplacja oblicza Chrystusa w duchowości życia zakonnego.
 • Relacje z pracy w grupach
 • S. Bożena Długowska, szarytka, Na nowo rozpocząć od Chrystusa
 • Relacje z pracy w grupach
 • S. Danuta Wróbel, służka NMP, Duchowość i szkoła komunii
 • Relacje z pracy w grupach
 • Ks. Roman Kempny, „Novo millennio ineunte” odczytane przez osoby konsekrowane

SENTIRE CUM ECCLESIA

– Synod

 • Orędzie X Zwyczajnego Synodu Biskupów
 • Wypowiedź Matki Jolanty Olech USJK
 • List – sprawozdanie z Synodu M. Jolanty Olech

– Dzień Papieski

 • Komunikat KEP
 • Program Sesji „Jan Paweł II – pontyfikat przełomów”
 • Wspomnienie o ś. p. Biskupie Janie Chrapku

Z ŻYCIA NASZEJ KONFERENCJI

 • Nowe członkinie Konferencji WPŻZZ
 • Zmarłe członkinie Konferencji WPŻZZ
 • Statystyka powołań
 • Program pracy międzyzakonnej na rok 2001/2002
 • Terminy spotkań międzyzakonnych na rok 2001/2002
 • Z prac Komisji

NASZE SPRAWY

 • Kongres Młodych Osób Konsekrowanych
 • Założyciel Zgromadzenia Sióstr św. Józefa – Błogosławiony Ks. Zygmunt Gorazdowski

MATERIAŁY

 • Ks. Prow. Bogdan GIEMZA SDS, Implikacje „Novo millennio ineunte” dla życia konsekrowanego

INFORMACJE

 • Strona internetowa

Materiały zamieszczone w Biuletynie mogą być wykorzystane przez poszczególne Zgromadzenia z podaniem źródła. Jednocześnie prosimy o nadsyłanie własnych materiałów, które mogłyby być wykorzystane w Biuletynie KWPŻZZ (pod adresem: s. Barbara Kulikowska, Skwer Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa).

Redaguje Zespół

Biuletyn – do użytku wewnętrznego KWPŻZZ