Biuletyn nr 16 – Marzec 2002

biul_16* OBCHODY VI DNIA ŻYCIA KONSEKROWANEGO 2 LUTEGO 2002

 • w Bazylice św. Piotra na Watykanie
  • Msza św. w Bazylice św. Piotra i homilia Ojca Świętego Jana Pawła II
  • Ofiarowanie Jezusa w świątyni
 • w Kościele w Polsce
  • List Pasterski na niedzielę 27 stycznia 2002
  • Homilia O. Dariusza Sosnowskiego OFMCap w Katedrze św. Jana
  • Relacja z obchodów DŻK w niektórych polskich diecezjach
 • Obchody VI Dnia Życia Konsekrowanego we wspólnotach żeńskich Zgromadzeń zakonnych w Polsce – sprawozdanie zbiorcze

* SENTIRE CUM ECCLESIA

 • Orędzie Ojca Świętego Jana Pawła II na Wielki Post 2002
 • Orędzie Ojca Świętego Jana Pawła II na XXXIX Światowy Dzień Modlitw o Powołania 2002
 • Orędzie Ojca Świętego na XXXVI Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu
 • Przesłanie Ojca Świętego Jana Pawła II do osób konsekrowanych
 • Międzyreligijna modlitwa o pokój, Asyż 2002
 • Zebranie Plenarne UCESM
 • List Papieża Jana Pawła II do Uczestników Zebrania
 • Sprawozdanie ze spotkania – M. Macieja Kudłacz
 • List Pasterski Arcybiskupa T. Gocłowskiego z racji Ogólnopolskiego Kongresu Misyjnego Zakonów

* MATERIAŁY

 • S.Ernestyna Wajs, Udział zakonów w profetycznej funkcji Chrystusa w świetle nauczania i duszpasterskiej troski Ks. Stefana Kard. Wyszyńskiego
 • Mieczysław Gogacz, Aktualność św. Teresy od Dzieciątka Jezus

* Z ŻYCIA NASZEJ KONFERENCJI

 • Statystyka

* INFORMACJE

 • Skład Komisji Konferencji Episkopatu Polski:
  • ds.Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego
  • Mieszanej
 • Informacje wydawnicze

Materiały zamieszczone w Biuletynie mogą być wykorzystane przez poszczególne Zgromadzenia z podaniem źródła. Jednocześnie prosimy o nadsyłanie własnych materiałów, które mogłyby być wykorzystane w Biuletynie KWPŻZZ (pod adresem: s. Barbara Kulikowska, Skwer Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa).

Redaguje Zespół

Biuletyn – do użytku wewnętrznego KWPŻZZ