Biuletyn nr 17 – Kwiecień 2002

biul_17* ZEBRANIE PLENARNE KWPŻZZ

 • Homilie
  • Ks. Nuncjusz Abp Józef Kowalczyk
 • Sprawozdania z prac Konsulty i Komisji za okres trzech lat: 1999-2002
  • Sprawozdanie z pracy Konsulty K.W.P.Ż.Z.Z. w latach 1999 – 2002
  • Sprawozdanie z pracy Komisji Życia Konsekrowanego
  • Sprawozdanie z pracy Komisji ds. Formacji
  • Sprawozdanie z pracy Komisji Powołaniowej
  • Sprawozdanie z pracy Komisji ds. Wychowania
  • Sprawozdanie z pracy Komisji Misyjnej
  • Sprawozdanie z pracy Komisji Pielęgniarskiej
  • Sprawozdanie z prac Komisji Dzieł Charytatywnych
  • Sprawozdanie z pracy Komisji Parafialnej
  • Sprawozdanie z pracy Komisji Administracyjno-Prawnej
 • Nowe członkinie Konsulty wybrane na 3-letnią kadencję
  • List gratulacyjny Księdza Nuncjusza
  • List gratulacyjny Księdza Prymasa

  SYMPOZJUM – Sakrament Pokuty i Pojednania w życiu siostry zakonnej

  • Dzień pierwszy
   • Homilia Księdza Arcybiskupa Stanisława Nowaka, Metropolity Częstochowskiego
   • Konferencja o. Jerzego Gogoli OCD, Sakrament Pojednania i Pokuty w aspekcie teologii duchowości
   • Konferencja o. Tadeusza Hajduka SJ, Współczesne problemy wobec Sakramenty Pokuty i Pojednania
   • Konferencja o. Krzysztofa Osucha SJ, Rachunek sumienia codziennym przygotowaniem
   • Sakramentu Pokuty i Pojednania
   • Relacje z pracy w grupach
  • Dzień drugi
   • Homilia o. Izydora Matuszewskiego OSP, generała Zakonu Ojców Paulinów
   • Referat m. Danuty Wróbel SNMP, Oczekiwania osób konsekrowanych wobec kapłanów spowiedników
   • Konferencja o. Tadeusza Hajduka SJ, Spojrzenie spowiednika na spowiedź sióstr (materia spowiedzi)
   • Konferencja o. Mieczysława Kożucha SJ, Kierownictwo duchowe w aspekcie sakramentu pojednania
  • Dzień trzeci
   • Homilia o. Mieczysława Kożucha SJ
   • Konferencja o. Mieczysława Kożucha SJ, Kształtowanie sumienia w życiu zakonnym na poszczególnych etapach formacji

  Z ŻYCIA NASZEJ KONFERENCJI

  • Nowe członkinie Konferencji WPŻZZ

  Materiały zamieszczone w Biuletynie mogą być wykorzystane przez poszczególne Zgromadzenia z podaniem źródła. Jednocześnie prosimy o nadsyłanie własnych materiałów, które mogłyby być wykorzystane w Biuletynie KWPŻZZ (pod adresem: s. Barbara Kulikowska, Skwer Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa).

  Redaguje Zespół

  Biuletyn – do użytku wewnętrznego KWPŻZZ