Biuletyn nr 18 – Październik 2002

biul_18* W TYM NUMERZE:

 • ZE STOLICY ŚWIĘTEJ
  • Prezentacja Listu apostolskiego Jana Pawła II „Rosarium Virginis Mariae”

 • ZEBRANIE PLENARNE KWPŻZZ

  • Homilie
   • Ks. Kard. Józef Glemp, Prymas Polski
   • Ks. bp Piotr Libera, Sekretarz Generalny Konferencji Episkopatu Polski
   • O. Gabriel Bartoszewski OFMCap
  • Konferencje i wystąpienia
   • Ks. bp Piotr Libera, Pielgrzymka Jana Pawła do Polski. Sprawy aktualne
   • M. Jolanta Olech, urszulanka SJK, „Rozpocząć na nowo od Chrystusa”
   • M. Mariola Karaś, służebniczka NMP St.,” Świętość – czym jest?”
   • M. Jolanta Olech, urszulanka SJK, „Wspólnota – domem i szkołą świętości”
   • Prof. dr hab. Katarzyna Olbrycht, „Pedagogia świętości”

 • SENTIRE CUM ECCLESIA

  • Dzień Papieski
   • Sesja „Świadek nadziei”
   • Współpraca duchowieństwa diecezjalnego i zakonów – Bp E. Samsel
   • Deklaracja UISG
   • List promotorów JPIC

 • Z ŻYCIA KONFERENCJI

  • Nowe członkinie Konferencji WPŻZZ
  • Nowe zgromadzenia zakonne w Polsce – M. Jolanta Olech, USJK
  • Program pracy Konferencji 2002-2005
  • Program pracy międzyzakonnej na rok 2002/2003
  • Terminy spotkań międzyzakonnych
  • Statystyka powołań
  • Europejskie spotkanie młodych osób konsekrowanych

 • NASZE SPRAWY

  • Refleksje z beatyfikacji:
   + Błogosławiony Arcybiskup Zygmunt Szczęsny Feliński
   + Błogosławiona S. Sancja Szymkowiak – serafitka
   + Błogosławiona Maria od Męki pańskiej – Franciszkanka Misjonarka Maryi
  • Posłannictwo Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia – w szerzeniu Orędzia Miłosierdzia Bożego
  • Sanktuarium Matki Bożej Jazłowieckiej – Poświęcenie

 • MATERIAŁY

  • Ks. Andrzej Koprowski, „Sierpniowa pielgrzymka Ojca Świętego do Polski”

 • INFORMACJE

  • Strona internetowa Rady Szkół Katolickich

Materiały zamieszczone w Biuletynie mogą być wykorzystane przez poszczególne Zgromadzenia z podaniem źródła. Jednocześnie prosimy o nadsyłanie własnych materiałów, które mogłyby być wykorzystane w Biuletynie KWPŻZZ (pod adresem: s. Barbara Kulikowska, Skwer Ks.Kard.S.Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa).

Redaguje Zespół

Biuletyn – do użytku wewnętrznego KWPŻZZ