Biuletyn nr 19 – Czerwiec 2003

biul_19W TYM NUMERZE:

# SENTIRE CUM ECCLESIA

* Kanonizacje bł.Józefa Pelczara, bł. Urszuli Ledóchowskiej, bł. Maria De Mattias

– Homilia Ojca Świętego Jan Pawła II
– Święty Józef Sebastian Pelczar – Założyciel Sióstr Służebnic Najśw. Serca Jezusowego
– Święta Urszula Ledóchowska – Założycielka Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego
– Święta Maria De Mattias – Założycielka Sióstr Adoratorek Krwi Chrystusa

* Beatyfikacja sł. Bożego Jakuba Alberione

– Homilia Ojca Świętego Jan Pawła II
– Błogosławiony Jakub Alberione

* Narodowa Pielgrzymka Polaków do Rzymu

– Przemówienie Ojca Świętego do uczestników Narodowej Pielgrzymki


# SYMPOZJUM – „Rozpocząć na nowo od Chrystusa”
Odnowione zaangażowanie osób konsekrowanych w Polsce w Trzecim Tysiącleciu
/ więcej w dziale SYMPOZJA /

* Program sympozjum

– Dzień pierwszy

. Wprowadzenie, Ks. Czesław Parzyszek
. Homilia, Ksiądz Arcybiskup Stanisław Nowak, Metropolita Częstochowski
. Zrozumieć biedę. Obraz współczesnej Polski w okresie transformacji, Adam Żak SI
. Relacje z pracy w grupach

– Dzień drugi

. Homilia, Ksiądz Biskup Andrzej Dzięga, Biskup Sandomierski
. Prezentacja dokumentu „Idziemy naprzód z nadzieją”-refleksje nad dokumentem, Ks. Bp Andrzej Dzięga
. Dlaczego nowy dokument o życiu konsekrowanym w Polsce, Ks. Czesław Parzyszek SAC

– Nowa wyobraźnia miłosierdzia odpowiedzią na wyzwania nowych czasów

. Przemoc w różnych środowiskach, ze szczególnym uwzględnieniem mediów, Małgorzata Więczkowska
. Dzieci i młodzież ulicy a aktywność apostolska zgromadzeń zakonnych, Ks. Jacek Swęd

– Dzień trzeci

. Homilia, Ksiądz Arcybiskup Józef Kowalczyk, Nuncjusz Apostolski
. Nowa wyobraźnia miłosierdzia odpowiedzią na wyzwania nowych czasów c.d.
. Prostytucja w Polsce na początku XXI wieku, Irena Dawid-Olczyk, Fundacja La Strada
. Zaangażowanie osób konsekrowanych na rzecz bezrobotnych, Ks. Arkadiusz Wuwer

– List do Ojca Świętego


# Z ŻYCIA NASZEJ KONFERENCJI

– Nowe członkinie Konferencji WPŻZZ
– Przedszkola w Polsce i udział Kościoła, M. Danuta Wróbel
– Statystyka


# MATERIAŁY

– Różaniec – skarb, który trzeba odkryć, Ks. Teofil Siudy
– Ekonomia, życie konsekrowane i misja, Flavio Prloso FDP
Materiały zamieszczone w Biuletynie mogą być wykorzystane przez poszczególne Zgromadzenia z podaniem źródła. Jednocześnie prosimy o nadsyłanie własnych materiałów, które mogłyby być wykorzystane w Biuletynie KWPŻZZ (pod adresem: s. Barbara Kulikowska, Skwer Ks.Kard.S.Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa).

Redaguje Zespół

Biuletyn – do użytku wewnętrznego KWPŻZZ