Biuletyn nr 20 – Październik 2003

biul_20W TYM NUMERZE:

# SENTIRE CUM ECCLESIA

* 25 lat Pontyfikatu Jana Pawła II

+ 1 – Życzenia dla Ojca Świętego od Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych
+ 2 – Homilia Ojca Świętego
+ Trzeci Dzień Papieski

– 3 – Sprawozdanie Fundacji Dzieło III Tysiąclecia
– 6 – Kard. Battista Re, Jan Paweł II – Apostoł jedności dla całego świata
– 10 – Dzień Papieski w Polsce w depeszach KAI

* 10 lecie podpisania Konkordatu między Stolicą Apostolską i III Rzecząpospolitą
IV międzynarodowa Konferencja „Kultura i prawo”, Katolicki Uniwersytet Lubelski

+ 15 – Arcybiskup Józef Kowalczyk, Nuncjusz Apostolski, Przemówienie
+ 17 – Hanna Suchocka, ambasador Polski przy Watykanie, Rola konkordatu w procesie normalizacji stosunków między państwem a Kościołem w Europie Środkowo-Wschodniej
+ 25 – Ks. prof. Józef Krukowski, Stanowisko Kościoła wobec projektu traktatu konstytucyjnego Unii Europejskiej

* 29 – Europejskie Sympozjum Duszpasterstwa Powołań

+ 30 – Biskup Stefan Regmunt, Delegat KEP ds. Powołań, Kościół i duszpasterstwo powołań w Polsce
+ 37 – Ks. prof. Amedeo Cencini, Główne elementy odnowionego duszpasterstwa powołań
+ 44 – Ks. prof. Amedeo Cencini, Integracja duszpasterstwa powołań z duszpasterstwem ogólnym: wskazania praktyczne

* 52 – Oświadczenia Konferencji Episkopatu Polski
* Kanonizacje

+ 53 – Święty Arnold Janssen
+ 54 – Święty Daniel Comboni

* Beatyfikacje

+ 55 – Błogosławiona Matka Teresa z Kalkuty


# ZEBRANIE PLENARNE KWPZZZ – „Eucharystia tworzy komunię i wychowuje do komunii”

* Homilie

+ 57 – Arcybiskup Józef Kowalczyk, Nuncjusz Apostolski
+ 59 – Biskup Piotr Libera, Sekretarz Generalny Konferencji Episkopatu Polski

* Konferencje i wystąpienia

+ 60 – Maria Hilaria Hatko SNDNN, Eucharystia buduje wspólnotę
+ 75 – Biskup Piotr Libera, Sekretarz KEP, Aktualne sprawy Kościoła w Polsce
+ 78 – M.Jolanta Olech USJK, Przewodnicząca KWPŻZZ, „Ecclesia in Europa” – omówienie Adhortacji
+ 85 – M. Danuta Wróbel, służka NMP, 25 lecie pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła II
+ 90 – Ks.dr Józef Kloch, rzecznik prasowy KEP, Media katolickie


# Z ŻYCIA NASZEJ KONFERENCJI

* 93 – Nowe członkinie Konferencji WPŻZZ
* 96 – Z prac Komisji
* 99 – Statystyka powołaniowa


# SPRAWY PRAWNE

* 100 – S.Maksymiliana Wojnar, prezentka, Informacje dotyczące wybranych zagadnień prawnych


# MATERIAŁY

+ 106 – Abp Władysław Ziółek, Współczesna rzeczywistość Polski z obecnymi w niej obszarami ubóstwa
+ 110 – Abp Władysław Ziółek, Nowa wyobraźnia miłosierdzia na wyzwania naszych czasów
+ 113 – O.David Sullivan, misjonarz Afryki, Duchowość misyjna
+ 117 – Ks.dr Rudolf Pierskała, Kult eucharystyczny poza Mszą św.
+ 123 – Ks.prof. Stanisław Czerwik, Piękno celebracji eucharystycznej

Materiały zamieszczone w Biuletynie mogą być wykorzystane przez poszczególne Zgromadzenia z podaniem źródła. Jednocześnie prosimy o nadsyłanie własnych materiałów, które mogłyby być wykorzystane w Biuletynie KWPŻZZ (pod adresem: s. Barbara Kulikowska, Skwer Ks.Kard.S.Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa).

Redaguje Zespół

Biuletyn – do użytku wewnętrznego KWPŻZZ