Biuletyn nr 21 – Czerwiec 2004

biul_21* W TYM NUMERZE:

 • Jan Paweł II – 25. rocznica pielgrzymki do Ojczyzny
  Nowy Prefekt Kongregacji ds. IŻKiSŻA

  • 3 – Curriculum vitae
  • 4 – List Prefekta do Konferencji WPŻZZ w Polsce
 • SENTIRE CUM ECCLESIA
  • 5 – Zawierzenie Polski Opatrzności Bożej
   • 5 – Homilia Arcybiskupa Józefa Michalika, Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski
   • 8 – Akt Zawierzenia
  • 10 – 25-lecie sakry biskupiej Księdza Józefa Kard. Glempa, Prymasa Polski
  • 11 – Kanonizacja
   • 11 – Święty Alojzy Orione
 • ZE SPOTKAŃ MIĘDZYNARODOWYCH
  • 12 – Pielgrzymka do Santiago de Compostella
   • 12 – Kalendarium, m. Jolanta Olech USJK, Przewodnicząca Konferencji WPŻZZ
  • 21 – Zgromadzenie Ogólne Unii Konferencji Wyższych Przełożonych IZ Europy (UCESM)
   • 21 – Sprawozdanie ze spotkania, m. Danuta Wróbel, służka NMP
   • 22 – Życie konsekrowane w dzisiejszej Europie: jaka etyka?, Arcybiskup Belgradu Stanislav Hočevar
   • 24 – Cnoty pielgrzyma. Wkład osób zakonnych w kształtowanie zmysłu etycznego, Timothy Radcliffe OP
   • 32 – Dokument końcowy
  • 33 – Zebranie Plenarne Unii Przełożonych Generalnych Żeńskich Instytutów Zakonnych (UISG)
   • 33 – Sprawozdanie z Zebrania Plenarnego, m. Danuta Wróbel, służka NMP
   • 34 – Deklaracja
   • 35 – Nowy Zarząd UISG
 • ZEBRANIE PLENARNE KWPŻZZ
  – „Odpowiedzialność przełożonej za życie wspólnoty w aspekcie duchowym, apostolskim i prawnym”

  • 37 – Homilia – Arcybiskup Józef Kowalczyk, Nuncjusz Apostolski
  • * Konferencje i wystąpienia
   • 40 – Ks.Jan Bartlewicz SI, Odpowiedzialność przełożonej wyższej za życie charyzmatem w aspekcie teologicznym i duchowym
   • 45 – Ks.Jan Bartlewicz SI, Rozeznanie duchowe jako szukanie Woli Bożej dla wspólnoty…
   • 49 – O.Gabriel Bartoszewski OFMCap, Sprawowanie władzy przełożeńskiej w świetle przepisów kodeksu prawa kanonicznego
   • 57 – Ks.Bogusław Trzeciak SI, Polska w strukturach Unii Europejskiej
 • Z ŻYCIA NASZEJ KONFERENCJI
  • 61 – Nowe członkinie Konferencji WPŻZZ
  • 63 – Zmarłe członkinie Konferencji
  • 65 – Statystyka
 • INFORMACJE
  • 66 – Informacje o wizach
  • 68 – Kalendarium spotkań i szkoleń międzyzakonnych
  • 68 – Informacje prawne
  • 71 – Informacje o niektórych europejskich instytucjach kościelnych
 • MATERIAŁY
  • 74 – Kryzysy jako szansa umocnienia tożsamości osoby konsekrowanej, Ks. Adam Adamski COr
  • 85 – Zderzenie nadprzyrodzoności z codziennością po opuszczeniu nowicjatu, Ks. Adam Adamski Cor
  • 93 – Rola rodziny i szkoły w trosce o powołania, Ks. Marek Dziewiecki
  • 96 – Ewangelizacja w procesie mass mediów, Ks. Marek Dziewiecki

Materiały zamieszczone w Biuletynie mogą być wykorzystane przez poszczególne Zgromadzenia z podaniem źródła. Jednocześnie prosimy o nadsyłanie własnych materiałów, które mogłyby być wykorzystane w Biuletynie KWPŻZZ (pod adresem: s. Barbara Kulikowska, Skwer Ks.Kard.S.Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa).

Redaguje Zespół

Biuletyn – do użytku wewnętrznego KWPŻZZ