Biuletyn nr 22 – Październik 2004

biul_22* W TYM NUMERZE:

 • SENTIRE CUM ECCLESIA
  • 3 – Czwarty Dzień Papieski
   • O. Pasquale Borgomeo SJ, Dyrektor Radia Watykańskiego, Jan Paweł II – budowniczy i prorok pokoju
  • 6 – List do biskupów Kościoła Katolickiego o współdziałaniu mężczyzny i kobiety w Kościele i świecie – Kongregacja Nauki Wiary
  • 15 – Omówienie Listu, S. J. Olech USJK, D. Kornas-Biela, ks. J. Kloch,
  • 17 – Ks abp Franz Rodé Prefekt Kongregacji IŻKiSŻAp, Pewne refleksje o życiu konsekrowanym dziś
  • 20 – Kongres Życia Konsekrowanego Pasja dla Chrystusa, pasja dla ludzkości
   • 20 – Ikona Samarytanki
   • 21 – Ikona Samarytanina
  • 23 – Komunikat Konferencji Episkopatu Polski
 • ROK EUCHARYSTII
  • 24 – Ogłoszenie Roku Eucharystii
  • 25 – List Apostolski Jana Pawła II Mane nobiscum Domine
  • 34 – Kongres Eucharystyczny: Eucharystia światło i życie na nowe millennium
  • 37 – Zapowiedź publikacji serii Rok Eucharystii Dokumenty Kościoła I
 • ZEBRANIE PLENARNE KWPZZZ – „Formacja permanentna przez Eucharystię”
  • * Homilie
   • 39 – Arcybiskup Józef Kowalczyk, Nuncjusz Apostolski
   • 41 – Biskup Piotr Libera, Sekretarz Generalny Konferencji Episkopatu Polski
  • * Konferencje i wystąpienia
   • 42 – Biskup Piotr Libera, Sekretarz KEP, Aktualności z życia Kościoła w Polsce – relacje z Państwem
   • 45 – S. Victoria Gonzalez de Castijon, Sekretarka generalna UISG, II Kongres Życia Konsekrowanego w Rzymie
   • 50 – Eucharystia szkołą świętości – przesłanie Założycieli (panel)
   • 70 – M. Jolanta Olech USJK, Przewodnicząca KWPŻZZ, Eucharystia tworzy i wychowuje do komunii – Lineamenta
   • 82 – S. Eugenia Bonetti, USMI Italia, Budowanie sieci współpracy na rzecz przeciwdziałania przymusowej prostytucji i handlu kobietami
 • Z ŻYCIA NASZEJ KONFERENCJI
  • 87 – Nowe członkinie Konferencji WPŻZZ
  • 90 – Zmarłe członkinie Konferencji
  • 92 – Statystyka powołaniowa
  • 92 – Kalendarium spotkań i szkoleń międzyzakonnych
 • MATERIAŁY
  • 93 – Kard. Joseph Ratzinger, Prefekt Kongregacji Nauki Wiary, Europa. Jej fundamenty duchowe wczoraj, dziś i jutro
  • 102 – Ks. Kazimierz Wójtowicz CR, Rola współbraci chorych i starszych we wspólnotach życia konsekrowanego w świetle dokumentów kościelnych
  • 117 – Beppe M. Roggia SDB, O życiu wiecznym w procesie formacji

Materiały zamieszczone w Biuletynie mogą być wykorzystane przez poszczególne Zgromadzenia z podaniem źródła. Jednocześnie prosimy o nadsyłanie własnych materiałów, które mogłyby być wykorzystane w Biuletynie KWPŻZZ na adres: s. Barbara Kulikowska, Skwer Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa.

Redaguje Zespół

Biuletyn – do użytku wewnętrznego KWPŻZZ