Biuletyn nr 23 – Kwiecień 2005

biul_23* ODSZEDŁ PASTERZ NASZ *

  • BIOGRAFIA
  • LIST NUNCJUSZA APOSTOLSKIEGO ZAWIADAMJAJĄCY O ŚMIERCI OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II
  • LIST PREZYDIUM KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI PO ŚMIERCI OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II
  • LIST KONDOLENCYJNY Przewodniczącej w Imieniu Konferencji Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń
  • WPIS DO KSIĘGI KONDOLENCYJNEJ Przewodniczącej Konferencji WPŻZZ
  • Ks. Arcybiskup Józef Kowalczyk, Nuncjusz Apostolski w Polsce Homilia, wygłoszona podczas Mszy św. odprawionej w bazylice Świętego Krzyża w Warszawie 3 kwietnia 2005 r.
  • Ks. Kard. Józef Glemp Prymas Polski Homilia podczas Mszy św. żałobnej za Jana Pawła II odprawionej na Placu Marszałka J. Piłsudskiego w Warszawie 5 kwietnia 2005 r.
  • Ks. abp Józef Michalik Przewodniczący KEP Przemówienie na zakończenie narodowej Mszy św. za Jana Pawła II na pl. Piłsudskiego w Warszawie 5 IV 2005
  • Ks. Kardynał Joseph Ratzinger Prefekt Kongregacji Nauki Wiary Homilia podczas uroczystości pogrzebowych Jana Pawła II Watykan 8 IV 2005
  • RĘKOPIS TESTAMENTU JANA PAWŁA II
  • Testament Ojca Świętego Jana Pawła II Testament z dnia 6.III.1979 (i dodatki późniejsze)

* NAUCZANIE JANA PAWŁA II DO OSÓB KONSEKROWANYCH – DOKUMENTY *

  • POSYNODALNA ADHORTACJA APOSTOLSKA – VITA CONSECRATA – 25 marca 1996
  • ADHORTACJA APOSTOLSKA REDEMPTIONIS DONUM 25 marca 1984
  • LIST DO WSZYSTKICH OSÓB KONSEKROWANYCH Z OKAZJI ROKU MARYJNEGO 22 maja 1988
  • ORĘDZIE Z OKAZJI ŚWIATOWEGO DNIA ŻYCIA KONSEKROWANEGO
  • Przesłanie do osób konsekrowanych
  • Przesłanie do uczestników Międzynarodowego Kongresu, poświęconego życiu konsekrowanemu (Rzym 2004)

* PRZESŁANIE I PRZEMÓWIENIA DO OSÓB KONSEKROWANYCH PODCZAS PIELGRZYMEK W POLSCE *

 

  • Pierwsza Pielgrzymka 2-10 czerwca 1979
    • Homilia do sióstr zakonnych – Jasna Góra, 5 czerwca
    • Do wyższych przełożonych żeńskich zgromadzeń zakonnych – Jasna Góra, 5 czerwca
    • Homilia do młodych osób konsekrowanych i służby liturgicznej – Jasna Góra, 6 czerwca
    • Do sióstr zakonnych Kraków, 9 czerwca – Bazylika Mariacka
  • Druga Pielgrzymka 16-23 czerwca 1983
    • Do sióstr zakonnych – Warszawa, 16 czerwca – Sanktuarium Matki Boskiej Łaskawej
    • Do członków zakonów i zgromadzeń franciszkańskich – Niepokalanów, 18 czerwca
    • Do księży, kleryków i zakonnic – Poznań, 20 czerwca – katedra
    • Do księży zakonników i zakonnic – Wrocław, 21 czerwca – katedra
  • Trzecia Pielgrzymka 8-14 czerwca 1987
    • Do sióstr klauzurowych – Warszawa, 8 czerwca – katedra
    • Do księży, zakonników i zakonnic w czasie nieszporów eucharystycznych – Tarnów, 10 czerwca
  • Czwarta Pielgrzymka 1-9 czerwca 1991
    • Do zakonników i zakonnic – Kielce, 3 czerwca
  • Piąta Pielgrzymka 31 maja – 10 czerwca 1997
    • Przesłanie do osób konsekrowanych – Jasna Góra 4 czerwca 1997

* KANONIZACJE I BEATYFIKACJE OSÓB KONSEKROWANYCH Z POLSKI *

  • ZAŁOŻYCIELE I CZŁONKOWIE ZGROMADZEŃ ZAKONNYCH

Biuletyn – do użytku wewnętrznego KWPŻZZ