Biuletyn nr 25 – Kwiecień 2006

biul_25* W TYM NUMERZE:

 

 • SENTIRE CUM ECCLESIA
  • XI Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów
   • Orędzie Synodu Biskupów
  • Kanonizacje i Beatyfikacje
   • Ks. Gorazdowski, Założyciel Zgromadzeni Sióstr Świętego Józefa
   • Ks. Karol de Foucauld, Założyciel Zgromadzenia Małych Sióstr Jezusa
  • „Ad limina Apostolorum” – Biskupi polscy w Watykanie
  • Do zakonnych Referentek Diecezjanych – Ks. Bp Piotr Libera
 • ZEBRANIE PLENARNE KWPŻZZinformacja o 122.Zebraniu Plenarnym Konferencji
  • Referaty
   • M. Julia Bakalarz OP – Istota i miejsce życia konsekrowanego w Kościele według nauczania Jana Pawła II – konsekracja, komunia, misja.
   • Ks. K.Wójtowicz CR – Soborowa wizja odnowy i przystosowania w życiu konsekrowanym według nauczania Jana Pawła II
   • Jakie podejmujemy działania, aby lepiej poznawać, przyswajać i żyć na co dzień nauczaniem Kościoła i Papieża o życiu zakonnym (Synteza wypowiedzi z dyskusji panelowej)
 • SPOTKANIE POSZERZONEJ RADY GENERALNEJ UISG W POLSCE
  • Konferencja prasowa na temat życia konsekrowanego
   • M. Jolanta Olech USJK, Spotkanie Rady generalnej Międzynarodowej Unii Przełożonych Generalnych
   • M. Danuta Wróbel służka NMP, Żeńskie zgromadzenia zakonne we współczesnej Polsce
   • S. Ewa Bańkowska USJK, Kondycja życia konsekrowanego żeńskiego w świecie
  • Spotkanie w Warszawie
   • M. Jolanta Olech USJK – Refleksje o życiu w Polsce
   • Homilia, Abp Józef Kowalczyk, Nuncjusz Apostolski w Polsce
  • Spotkanie w Częstochowie
   • Homilia – Ksiądz Biskup Andrzej Dzięga, Biskup Sandomierski
   • S. Theresinha Joan Rasera, SDS, Przewodnicząca UISG
   • Wspólna dyskusja panelowa UISG – KWPŻZZ
    • S. Helena Skalik, zmartwychwstanka – Jakie sytuacje, rzeczywistości, przestrzenie w kontekściePolski potrzebują pojednania
    • M. Fabiola Ruszczyk, Franciszkanka Rodziny Maryi – Pojednanie – budowanie jedności wewnątrz wspólnoty
    • M. Weronika Sowulewska, kamedułka – Rola Sióstr Klauzurowych w procesie przeciw-działania rozbiciom i podziałom we współczesnym świecie – pojednanie przez modlitwę
    • M. Elżbieta Brogowska Honoratka, Gesty wyobraźni miłosierdzia żeńskich zgromadzeń zakonnych w Polsce na rzecz pojednania
    • Alina Petrowa-Wasilewicz – Relacja ze spotkania
 • Z ŻYCIA NASZEJ KONFERENCJI
  • Nowe członkinie Konferencji WPŻZZ
  • Statystyka powołaniowa
  • Program pracy międzyzakonnej na rok 2005/2006
  • Kronika wydarzeń
 • MATERIAŁY
  • Pojęcie i rola charyzmatu w życiu konsekrowanym, Ks. Kazimierz Wójtowicz CR
  • Dobre Dzieci Alkoholików, Renata Mazurowska

Materiały zamieszczone w Biuletynie mogą być wykorzystane przez poszczególne Zgromadzenia z podaniem źródła. Jednocześnie prosimy o nadsyłanie własnych materiałów, które mogłyby być wykorzystane w Biuletynie KWPŻZZ (pod adresem: s. Barbara Kulikowska, Skwer Ks.Kard.S.Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa).

Redaguje Zespół

Biuletyn – do użytku wewnętrznego KWPŻZZ