Biuletyn nr 26 – Maj 2006

biul_26* W TYM NUMERZE:

 

 • SENTIRE CUM ECCLESIA
  • Orędzie Benedykta XVI na 43. światowy dzień modlitw o powołania
  • Podróż Papieża Benedykta XVI do Polski
   • List pasterski Episkopatu Polski przed pielgrzymką Ojca Świętego Benedykta XVI do Polski.
   • Program Pielgrzymki Papieża Benedykta XVI do Polski
  • XII Zebranie Plenarne UCESM-u w Fatimie
   • Przesłanie do zakonnic i zakonników Europy
   • O życie zakonne w Europie anno 2006 – Mark Rotsaert TJ
   • Wyzwania Życia Konsekrowanego w Europie – S.Enrica Rosanna FMA Podsekretarz Kongregacji ds. IŻKiSŻA
 • ZEBRANIE PLENARNE KWPZZZ – Sprawowanie urzędu przełożonej wyższej
  • Homilie
   • Arcybiskup Józef Kowalczyk, Nuncjusz Apostolski
   • Biskup Piotr Libera, Sekretarz Generalny Konferencji Episkopatu Polski
  • Konferencje i wystąpienia
   • M. Jolanta Olech USJK, Przewodnicząca KWPŻZZ, Relacja z sympozjum w Rzymie i z zebrania plenarnego UCESM-u w Fatimie
   • Założyciele Zgromadzeń o sprawowaniu władzy przełożeńskiej (panel)
    • M. Leticja Niemczura, CSSJ
     ŚWIĘTY ZYGMUNT GORAZDOWSKI
    • M. Zofia Chomiuk, loretanka
     BŁOGOSŁAWIONY IGNACY KŁOPOTOWSKI
    • S. Edyta Golińska CSSMA
     BŁOGOSŁAWIONY KSIĄDZ BRONISŁAW MARKIEWICZ
   • M. Hilaria Hatko SSND,
    „Współdziałanie przełożonej Wyższej z przełożonymi lokalnymi i siostrami w kształtowaniu wspólnoty posłanniczej”
 • Z ŻYCIA NASZEJ KONFERENCJI
  • Nowe członkinie Konferencji WPŻZZ
  • Kronika wydarzeń
  • Informacje
   • Wybrane instytucje przygotowujące formatorów
   • Pomoc psychologiczna dla osób zakonnych i księży
   • Informacje prawne
 • MATERIAŁY
  • Ks. Jan Związek, Kronika zakonna – jej prowadzenie i wartość historyczna
  • Ks. Marek Dziewiecki, Powołanie, czyli Boże marzenia o człowieku

Materiały zamieszczone w Biuletynie mogą być wykorzystane przez poszczególne Zgromadzenia z podaniem źródła. Jednocześnie prosimy o nadsyłanie własnych materiałów, które mogłyby być wykorzystane w Biuletynie KWPŻZZ (pod adresem: s. Barbara Kulikowska, Skwer Ks.Kard.S.Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa).

Redaguje Zespół

Biuletyn – do użytku wewnętrznego KWPŻZZ