Biuletyn nr 27 – Listopad 2006

biul_27* W TYM NUMERZE:

 • SENTIRE CUM ECCLESIA
  • Przemówienie Papieża Benedykta XVI podczas Audiencji dla przełożonych UISG, Watykan
  • Podróż Papieża Benedykta XVI do Polski
   • Przemówienie na Jasnej Górze
   • Przemówienie do Młodzieży na Krakowskich Błoniach
   • List Stolicy Apostolskiej z podziękowaniem za dar pieniężny dla Papieża
  • List Przewodniczącej KWPZZZ do Papieża Benedykta XVI
  • Odpowiedź na list z Sekretariatu Stanu Stolicy Apostolskiej
  • Nominacja M. Jolanty Olech USJK na Konsultora Kongregacji ds. IŻKiSŻA
  • Szósty Dzień Papieski – Jan Paweł II Sługa Miłosierdzia
   • Jan Paweł II (Świadectwa) – Kard. Józef Tomko
  • Ogólnopolska Pielgrzymka Osób Konsekrowanych na Święty Krzyż
   • Homilia – Ksiądz Kard. Stanisław Dziwisz
   • Jan Paweł II – animator życia konsekrowanego – Ks. Czesław Parzyszek SAC
 • SYMPOZJUM – CZTERDZIESTOLECIE PERFECTAE CARITATIS
  • Program Sympozjum
  • Dzień pierwszy – Życie zakonne na Wschodzie i Zachodzie
   • Wprowadzenie – Kim jesteśmy 40 lat po „Perfectae caritatis”?- O. Kazimierz M. Lorek, CRSP
   • Życie zakonne w Europie Środkowowschodniej”- S. Krystyna Dębowska
   • Życie zakonne w świecie Zachodnim”- Br. Alvaro Rodriguez Echeverria FSC
   • Apel – O. Izydor Matuszewski, OSPPE
  • Dzień drugi – Życie konsekrowane w Kościele
   • Homilia Ksiądz Kardynał Franciszek Rodé, prefekt Kongregacji IŻK i SŻA
   • Osoby konsekrowane w Kościele według dokumentu Mutuae relationes” – Kardynał Franciszek Rodé, prefekt Kongregacji IŻK i SŻA
   • Miejsce osób konsekrowanych w Kościele lokalnym w świetle Mutue Relationes oraz aktualnych wyzwań społecznych w Polsce”- O. Kazimierz Malinowski OFMConv
   • Eklezjologia wspólnoty między biskupami i zakonnikami w Mutuae Relationes” – O. Kazimierz M. Lorek, CRSP
   • Słowa Kardynała Franca Rodé – wyjątki z Panelu
   • Apel – Abp Stanisław Nowak
  • Dzień trzeci – Ruchy katolickie a zakony
   • Homilia, Ksiądz Arcybiskup Józef Kowalczyk, Nuncjusz Apostolski
   • Ruchy i Stowarzyszenia Katolickie a zakony” – O. Adam Schulz SJ
 • Z ZYCIA NASZEJ KONFERENCJI
  • Nowe czlonkinie Konferencji WPZZZ
  • Kronika wydarzen
  • Statystyka powołaniowa
 • NASZE SPRAWY
  • Stulecie działalności Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Brazylii
 • MATERIAŁY
  • O. Jerzy Gigola- Znaczenie kierownictwa duchowego w życiu osób konsekrowanych
  • O. Józef Augustyn SJ – O kulturze dialogowania w konfesjonale
  • Ks. Marek Dziewiecki – „Duchowość jako warunek dojrzałości człowieka”
  • Ks. Marek Dziewiecki – „Duszpasterstwo powołań: podstawy teologiczne”
  • Ks. Marek Dziewiecki – Rola szkoły w towarzyszeniu powołaniowym

Materiały zamieszczone w Biuletynie mogą być wykorzystane przez poszczególne Zgromadzenia z podaniem źródła. Jednocześnie prosimy o nadsyłanie własnych materiałów, które mogłyby być wykorzystane w Biuletynie KWPŻZZ (pod adresem: s. Barbara Kulikowska, Skwer Ks.Kard.S.Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa).

Redaguje Zespół

Biuletyn – do użytku wewnętrznego KWPŻZZ