Biuletyn nr 28 – Maj 2007

biul_28W TYM NUMERZE:

 • SENTIRE CUM ECCLESIA
  • 1.Orędzie Benedykta XVI na 44. światowy dzień modlitw o powołania
  • 3.Posynodalna Adhortacja Apostolska Sacramentum Caritatis Papieża Benedykta XVI
  • 4.Książka Benedykta XVI Jezus z Nazaretu
  • 4.Homilia Papieża Benedykta XVI na zakończenie procesu beatyfikacyjnego Sługi Bożego Jana Pawła II

 

 • ZEBRANIE PLENARNE KWPZZZ – „Przypatrzcie się powołaniu waszemu”
  • 7 – Homilie
   • 7 – Arcybiskup Józef Kowalczyk, Nuncjusz Apostolski
   • 9 – Biskup Piotr Libera, Sekretarz Generalny Konferencji Episkopatu Polski
   • 10 – Arcybiskup Kazimierz Nycz, Metropolita Warszawski
  • Konferencje
   • 12 -Biskup Piotr Libera, Sekretarz KEP, Aktualności z życia Kościoła w Polsce – relacje z Państwem
   • 17 – Biskup Wojciech Polak, delegat KEP ds. Duszpasterstwa Powołań – Promocja powołań w duszpasterskim programie Kościoła. Założenia teologiczne i metody.
   • 25 – Ks. Marek Dziewiecki – Formacja Współczesnej Młodzieży do rozeznania i przyjęcia Powołania
   • 36 – S. Margarita Sondej UR i S. Krystyna Dębowska, franciszkanka od cierpiących, Refleksje nad szkoleniem nowo mianowanych Przełożonych lokalnych
  • Z ŻYCIA NASZEJ KONFERENCJI
   • 43 – Nowe członkinie Konferencji WPŻZZ
   • 44 – Kronika wydarzeń
   • 45 – Informacje prawne – Alienacja
  • MATERIAŁY
   • 47 – Ks. Roman Litwińczuk – „Udział zakonów w ruchu Światło-Życie
   • 49 – Ks. Marek Dziewiecki – „Niezawodna nadzieja”

Materiały zamieszczone w Biuletynie mogą być wykorzystane przez poszczególne Zgromadzenia z podaniem źródła. Jednocześnie prosimy o nadsyłanie własnych materiałów, które mogłyby być wykorzystane w Biuletynie KWPŻZZ na adres: s. Barbara Kulikowska, Skwer Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa.

Redaguje Zespół

Biuletyn – do użytku wewnętrznego KWPŻZZ