Biuletyn nr 29 – Październik 2007

biul_29* W TYM NUMERZE:

 

 • SENTIRE CUM ECCLESIA 
  • Beatyfikacje
   • 1.Błogosławiona Maria Luiza Merkert
   • 3.Błogosławiona Celina Borzęcka
  • Zebranie Plenarne (UISG)
   • 5-Przemówienie Benedykta XVI do uczestniczek Zebrania Plenarnego UISG
   • 6-Sprawozdanie z Zebrania Plenarnego, m. Jolanta Olech USJK
   • 10-Nowy Zarząd UISG
  • Siódmy Dzień Papieski – Jan Paweł II Obrońca Godności Człowieka
   • 11-Jan Paweł II i Dyplomacja Kościelna, Ks. Prałat Piero Parolina
 • ZEBRANIE PLENARNE KWPZZZ – „Ubóstwo ewangeliczne dzisiaj”
  – informacja o 122.Zebraniu Plenarnym Konferencji
  • Homilie
   • 21 – Arcybiskup Józef Kowalczyk, Nuncjusz Apostolski
   • 23 – Biskup Stanisław Budzik Generalny Sekretarz Konferencji Episkopatu Polski
  • Konferencje
   • 24 – S. Emanuela Klich OSU, Ubóstwo w Piśmie Świętym
   • 29 – O. prof. dr hab. Bronisław Zubert OFM, Ubóstwo ewangeliczne w Prawie i Tradycji
   • 39 – Pro memoria dotyczące sióstr zakonnych z Chin – S. Aleksandra Huf SSpS
 • POLSKIE ZGROMADZENIA ŻEŃSKIE DLA MISJI AD GENTES
  • 40 – Dar wiary polskich zgromadzeń żeńskich dla misji, S. Eligia Barbara Opiłowska CSS
  • 45 – Refleksja na temat odradzania się życia konsekrowanego w Chinach S. Maria Ko Ha Fong
 • DOKUMENTY
  • 50 – Wskazania Konferencji Episkopatu Polski odnośnie do nadzwyczajnego szafarza Komunii świętej
  • 51 – Modyfikacja instrukcji z dnia 22 VI 1991 r. w sprawie formacji i sposobu wykonywania posługi nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej
 • Z ŻYCIA NASZEJ KONFERENCJI 
  • 55 – Nowe członkinie Konferencji WPŻZZ
  • 58 – Kronika wydarzeń
  • 59 – Statystyka powołań
  • 60 – List Matki Barbary Robak do Konferencji WPŻZZ
 • MATERIAŁY
  • 61 – Wdzięczność i nadzieja – wobec osób życia konsekrowanego – Abp Józef Michalik Przewodniczący KEP
  • 64 – Specyfika powołania do życia konsekrowanego – Ks. Kazimierz Wójtowicz CR
  • 76 – Kształtowanie dojrzałej religijności u dziewcząt i kobiet w Domach Samotnej Matki – Ks. M. Dziewiecki
  • 83 – Kształtowanie dojrzałej moralności u dziewcząt i kobiet w Domach Samotnej Matki – Ks. M. Dziewiecki

Materiały zamieszczone w Biuletynie mogą być wykorzystane przez poszczególne Zgromadzenia z podaniem źródła. Jednocześnie prosimy o nadsyłanie własnych materiałów, które mogłyby być wykorzystane w Biuletynie KWPŻZZ na adres: s. Barbara Kulikowska, Skwer Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa.

Redaguje Zespół

Biuletyn – do użytku wewnętrznego KWPŻZZ