Biuletyn nr 3 – Maj 1997

biul_3SPIS TREŚCI:

* Przesłanie Papieża Jana II na Europejski Kongres Powołań

# SENTIRE CUM ECCLESIA

– Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny
. List Episkopatu Polski
. Cele 46. Kongresu Eucharystycznego
. Program Kongresu

– V Pielgrzymka Ojca Świętego do Polski
. Listy Komisji Episkopatu ds. Pielgrzymki cd. (3-4)

– Wychowanie do życia w rodzinie
. Słowo pasterskie Biskupów polskich
. Wywiad z ks. bp E. Materskim


# Z PRAC NASZEJ KONFERENCJI

– Wiosenne Zebranie Plenarne
. Homilia Kard. Prymasa Polski
. Homilia Ks. Nuncjusza Apostolskiego w Polsce
. Homilia Ks. Bp E. Janiaka
. M. Hilaria Hatko „Dialog – nowym imieniem Miłości”
. M. Bożena Długowska „Problemy formacji w posynodalnej adhortacji Vita Consecrata”
. Wywiad m. Jolanty Olech dla KAI

– Z prac Komisji


# MATERIAŁY FORMACYJNE

– S. Margarita Sondej OSU „Osobowość przełożonej i jej rola we wspólnocie”


# NASZE SPRAWY

– Beatyfikacje Założycielek
– Rocznice
– Informacje


# UCZESTNICZYŁYŚMY…


# RÓŻNE


# INFORMACJE