Biuletyn nr 30 – Kwiecień 2008

biul_30* W TYM NUMERZE:

  • SENTIRE CUM ECCLESIA
    • Orędzie Benedykta XVI na 45. Światowy Dzień Modlitw o Powołania
    • Homilia Papieża Benedykta XVI w ramach obchodów trzeciej rocznicy śmierci Sługi Bożego Jana Pawła II
    • Podróż Papieża Benedykta XVI do USA
      • Homilia wygłoszona w katedrze św. Patryka do Kapłanów, Zakonników, Zakonnic oraz Seminarzystów
     • Przemówienie do Zgromadzenia Ogólnego ONZ
    • XIII Zebranie Plenarne UCESM-u w Torhout (Belgia)
      • Z historii UCESM-u
      • Sprawozdanie z Zebrania
     • Przesłanie do zakonnic i zakonników Europy
    • III Spotkania Ekumenicznego w Sebu, w Rumunii – Przesłanie
  • ZEBRANIE PLENARNE KWPZZZ – „Nadzwyczajne szafarstwo Komunii Świętej”
    • Homilie
      • Ks. Nuncjusz Abp Józef Kowalczyk
      • Ks. Jacek Nowak SAC
     • Ks. Bp Stanisław Budzik Sekretarz Generalny KEP
    • Konferencja
     • – Wspomnienie o księdzu arcybiskupie Bronisławie Dąbrowskim – M. Krystyna Dębowska
    • Sprawozdania z prac Konsulty i Komisji za okres trzech lat: 2005-2008
      • Sprawozdanie z pracy Komisji Życia Konsekrowanego
      • Sprawozdanie z pracy Komisji ds. Formacji
      • Sprawozdanie z pracy Komisji Powołaniowej
      • Sprawozdanie z pracy Komisji ds. Wychowania
      • Sprawozdanie z pracy Komisji Misyjnej
      • Sprawozdanie z pracy Komisji Pielęgniarskiej
      • Sprawozdanie z prac Komisji Dzieł Charytatywnych
      • Sprawozdanie z pracy Komisji Parafialnej
      • Sprawozdanie z pracy Komisji Administracyjno-Prawnej
    • Nowe członkinie Konsulty wybrane na 3-letnią kadencję
    • Listy gratulacyjne
  • Z ŻYCIA NASZEJ KONFERENCJI
    • Dokumenty
      • List Kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego zatwierdzający Statut KWPŻZZ
     • Statut KWPŻZZ
    • Nowe członkinie Konferencji WPŻZZ
    • Statystyka
  • NASZE SPRAWY
    • 800. lecie śmierci Założyciela bł. Ojca Gwidona z Montpellier w Zgromadzeniu Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego
   • Informacja Zgromadzenia Sióstr Betanek do Konferencji WPŻZZ
  • INFORMACJE
   • Informacje o wizach

 

  • MATERIAŁY
    • Powołani do nowej ewangelizacji – Światowy Dzień Modlitw o Powołania – Ks. Marek Dziweiecki
    • Jak być przełożonym dziś – M. Jolanta Olech USJK
    • Gorliwość misyjna świętego Pawła inspiracją dla osób konsekrowanych – S. Emmanuela Klich OSU

Materiały zamieszczone w Biuletynie mogą być wykorzystane przez poszczególne Zgromadzenia z podaniem źródła. Jednocześnie prosimy o nadsyłanie własnych materiałów, które mogłyby być wykorzystane w Biuletynie KWPŻZZ na adres: s. Barbara Kulikowska, Skwer Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa.

Redaguje Zespół

Biuletyn – do użytku wewnętrznego KWPŻZZ