Biuletyn nr 31 – Październik 2008

biul_31* W TYM NUMERZE:

 • SENTIRE CUM ECCLESIA
  • Orędzie Benedykta XVI na Światowy Dzień Misyjny – 19 X 2008
  • XII Zwyczajne Zgromadzenie Synodu Biskupów nt. „Słowo Boże w życiu i misji Kościoła”
   • – Orędzie Synodu Biskupów (opis)
   • – XII Synod Biskupów: czy Słowo Boże odnowi ziemię? (synteza)
   • – Wypowiedź polskiej audytorski Pani Ewy Kusz, przewodniczącej Światowej Konferencji Instytutów Świeckich
  • Rok św. Pawła Omówienie – M. Jolanta Olech USJK, Sekretarka Generalna Konsulty WPŻZZ
  • Beatyfikacje
   • – Siostra Marta Wiecka, Siostra Miłosierdzia – Szarytka
   • – Matka Józefa Hendrina, współzałożyciela Zgromadzenia Sióstr Służebnic Ducha Świętego
   • – Ks. Michał Sopoćko, Założyciel Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego
  • Ósmy Dzień Papieski – Jan Paweł II Wychowawca Młodych
   • – Kard. Stanisław Ryłko, Przewodniczący Papieskiej Rady ds. Świeckich
  • XIII Zebranie Rady UCESM-u w Warszawie – M. Danuta Wróbel SNMPNP
 • ZEBRANIE PLENARNE KWPŻZZ – “Wspólnota Zakonna”
  • Homilie
   • – Ks. Nuncjusz Abp Józef Kowalczyk
   • – Ks. Bp Stanisław Budzik Sekretarz Generalny KEP
   • – Ks. Bp Kazimierz Gurda, Przewoniczący Komisji KEP ds IŻKiSŻA
  • Konferencje
   • Teologiczno-Charyzmatyczne podstawy wspólnoty zakonnej – O. dr Jacek Kiciński CMF
   • Wspólnota Zakonna – Procesy Psychologiczne – S. dr Beata Zarzycka ZSAPU
   • Przełożona we wspólnocie – procesy psychologiczne – S. dr Beata Zarzycka ZSAPU
   • Posługa Władzy i Posłuszeństwo – Prezentacja dokumentu – M. Danuta Wróbel SNMPNP
 • Z ŻYCIA NASZEJ KONFERENCJI
  • Dekret Zatwierdzający Na Prawach Papieskich Zgromadzenie Jezusa Miłosiernego
  • Bł. Honorat Koźmiński uczczony uchwałą Senatu Rzeczpospolitej Polskiej
  • Jubileusze
   • – 150 lat powstania Zgromadzenia Sióstr Niepokalanek
   • – 125 lat powstania Zgromadzenia Sióstr Westiarek Jezusa
  • Nowe członkinie Konferencji WPŻZZ
  • Statystyka Powołaniowa
  • Plan Pracy Międzyzakonnej na rok 2008 – 2009
  • Kalendarium
 • MATERIAŁY
  • Życie charyzmatem zgromadzenia… – M. Hilaria Hatko ssnd
  • Początki instytucji referentek diecezjalnych – Referentka diecezjalna dziś – M. Krystyna Dębowska
  • Paweł z Tarsu: święty na nasze czasy – Ks. Marek Dziewiecki
  • „Litera zabija, Duch ożywia” – O. Raniero Cantalamessa OFMCap

Materiały zamieszczone w Biuletynie mogą być wykorzystane przez poszczególne Zgromadzenia z podaniem źródła. Jednocześnie prosimy o nadsyłanie własnych materiałów, które mogłyby być wykorzystane w Biuletynie KWPŻZZ na adres: s. Barbara Kulikowska, Skwer Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa.

Redaguje Zespół

Biuletyn – do użytku wewnętrznego KWPŻZZ