Biuletyn nr 32 – Kwiecień 2009

biul_32W TYM NUMERZE:

SENTIRE CUM ECCLESIA

1 – Orędzie Benedykta  na 46 Światowy Dzień Modlitw o Powołania – 3 V 2009
3 – Orędzie Benedykta XVI z okazji XXIV ŚDM
7 – Homilia Papieża Benedykta XVI wygłoszona podczas Liturgii Wigilii Paschalnej
9 – XII Synod Biskupów Słowo Boże w historii  –  Orędzie końcowe
19- List Benedykta XVI dotyczący zdjęcia ekskomuniki z czterech biskupów Lefebrystów
22- 100-lecie Kongregacji IŻKiSŻA
23- Życie konsekrowane o długiej historii. Czy ma jeszcze przyszłość?– prof. Andrea Riccardi
30- Przesłanie COMECE  – Przygotowania do wyborów do Parlamentu Europejskiego


ZEBRANIE PLENARNE KWPŻZZ  – „Kryzys w życiu zakonnym – dramat czy szansa”

36- List do Ojca Świętego z Zebrania Plenarnego Konferencji WPŻZZ
38- Homilia
38- Ks. Nuncjusz Abp Józef Kowalczyk
40- Konferencje
40- Kryzysy w Życiu Konsekrowanym – Aspekt psychologiczny – S. Jadwiga Zasuwik SNMPN
51- Kryzysy w Życiu Konsekrowanym – Aspekt psychologiczny c.d. – S. Jadwiga Zasuwik SNMPN


Z ŻYCIA NASZEJ KONFERENCJI
58- Spotkanie przedstawicielek wspólnot przybyłych do Polski
59- Życie zakonne w Polsce po 1989 roku – M. Jolanta Olech USJK

Jubileusze
70- 150 lat powstania Zgromadzenia Sióstr Józefitek
71- 75 lat obecności pobytu na ziemiach Polskich Sióstr Pallotynek
72- 50 lat powstania Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla
73- Nowe członkinie Konferencji WPŻZZ
74- Informacja – Międzyzakonne Studium Junioratu w Krakowie i Warszawie
75- Kalendarium


MATERIAŁY
79- Wspólnota zakonna to gleba! Refleksja biblijna – M. Hilaria Hatko ssnd
84- Etapy życia – a dojrzałość osoby konsekrowanej – S. Janina Nisiewicz

Materiały zamieszczone w Biuletynie mogą być wykorzystane przez poszczególne Zgromadzenia z podaniem źródła. Jednocześnie prosimy o nadsyłanie własnych materiałów, które mogłyby być wykorzystane w Biuletynie KWPŻZZ (na adres: s. Barbara Kulikowska, Skwer Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa).

Redaguje Zespół
Biuletyn do użytku wewnętrznego