Biuletyn nr 33 – Listopad 2009

W TYM NUMERZE:

SENTIRE CUM ECCLESIA

1 · Orędzie Papieża Benedykta XVI na Światowy Dzień Misyjny 2009

3    ·   Podróż Papieża Benedykta XVI do Czech

3            Przemówienie Benedykta XVI podczas nieszporów z przedstawicielami duchowieństwa praskiej katedrze

5 ·   Encyklika Benedykta XVI „Caritas in veritate”

6 – Współczesna formacja do życia zakonnego w świetle encykliki Benedykta XVI Caritas in veritate – M. Danuta Wróbel SNMPN

12 · Kanonizacja Zygmunta Szczęsnego Felińskiego – Założyciela Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi

14 ·   Dziewiąty Dzień Papieski – Jan Paweł II Papież Wolności

14          Gala Nagród Totus w czterech kategoriach

15          Jan Paweł II Papież Wolności – Bp Piotr Jarecki

SYMPOZJUM – „Tożsamość życia konsekrowanego w kontekście procesów laicyzacyjnych Polsce”.

23  ·  Program Sympozjum

25 ·   List od Prefekta Kongregacji IŻKiSŻA do uczestników Sympozjum

27  ·  List polskich zakonnic i zakonników do rosyjskich mnichów prawosławnych


Z ŻYCIA NASZEJ KONFERENCJI

28 ·  Plan Pracy Międzyzakonnej na rok 2009 – 2010

29 ·  Statystyka

30 ·  Nowe członkinie Konferencji WPŻZZ

33 ·  Konferencja Prasowa

– M. Agnieszka Kijowska sercanka

34 · Kalendarium [2009] [2010]

36 · Odeszła do Pana – śp. S. Teresa Sułowska USJK


INFORMACJE PRAWNE

38 Instrukcja dotycząca ochrony danych osobowych w działalności Kościoła Katolickiego w Polsce


MATERIAŁY

46 Wyklęte AniołyJoanna Brożek

50      Psychopatia – choroba czy mroczna strona człowieka S. Beata Zarzycka ZSAPU

55      Opętanie – kategoria psychopatologiczna S. Beata Zarzycka ZSAPU

Materiały zamieszczone w Biuletynie mogą być wykorzystane przez poszczególne Zgromadzenia z podaniem źródła. Jednocześnie prosimy o nadsyłanie własnych materiałów, które mogłyby być wykorzystane w Biuletynie KWPŻZZ (na adres: s. Barbara Kulikowska, Skwer Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa).

Redaguje Zespół

Biuletyn do użytku wewnętrznego