Biuletyn nr 34 – Kwiecień 2010

biul_34W TYM NUMERZE:

ŻAŁOBA NARODOWA

1 – Przemówienie, które prezydent Lech Kaczyński miał wygłosić 10 kwietnia 2010 w Katyniu

3 – Homilia bpa polowego WP Tadeusza Płoskiego, którą miał wygłosić 10 kwietnia 2010 r.

6 – Hołd od Konferencji Przełożonych Wyższych złożony Parze Prezydenckiej

7 – Kondolencje wysłane na ręce p. Marszałka B. Komorowskiego

7 – Kondolencje dla Rodziny śp. Prezydenta  RP

8 Przemówienie Przewodniczącego Episkopatu abp. Józefa Michalika, wygłoszone na Placu Piłsudskiego w Warszawie

10 Homilia kard. Angelo Sodano w czasie Mszy pogrzebowej Prezydenta Lecha i Marii Kaczyńskich w Krakowie

11 Przemówienie Prymasa Polski abp. Henryka Muszyńskiego, wygłoszone w Bazylice Mariackiej


SENTIRE CUM ECCLESIA

12 · Orędzie Benedykta XVI na 47 Światowy Dzień Modlitw o Powołania

14 –  Bp Wojciech Polak, Delegat KEP ds. Powołań – Konferencja Prasowa

15  · Orędzie Benedykta XVI z okazji XXIV ŚDM

18 · List do Ojca Świętego Benedykta XVI od Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Żeńskich i Męskich

19 · Podróż Papieża Benedykta XVI na Maltę

19 – Przemówienie w grocie św. Pawła

21 · XIV Zebranie Plenarne UCESM-u w Polsce

21 –  Relacja z XIV Zebrania Plenarnego UCESM –  M. Danuta Wróbel SNMPNP

24 –  Życie zakonne w Europie: historia nadziei, nadzieją dla historii – Ks. Piotr Mazurkiewicz

27 –  Przesłanie UCESM


ZEBRANIE PLENARNE KWPŻZZ –  “Bioetyka”

29 · Homilie

29 –  Ks. Nuncjusz Abp Józef Kowalczyk

31 –  Ks. Janusz Majda Ekonom KEP

  • · Konferencje

33 –  Bioetyka: Wyzwania Wobec Godności Ludzkiej- S. Barbara Chyrowicz SSpS

38 – Argument „z Odgrywania Roli Boga” we Współczesnej Bioetyce- S. Barbara Chyrowicz SSpS


Z ŻYCIA NASZEJ KONFERENCJI

43 · Nowe członkinie Konferencji WPŻZZ

45 · Program Duszpasterski dla Kościoła w Polsce na lata 2010-2013

47 · Kalendarium


INFORMACJE  PRAWNE

50 Powiadamianie Organów Administracji Państwowej


MATERIAŁY

52 – Chrześcijańskie Rozumienie Wolności Osoby – Jerzy Gocko SDB,  KUL

58 – Posłuszeństwo Zakonne W Życiu ‘Podwładnego’ – Ks. dr hab. Ambroży Skorupa SDS, KUL

Materiały zamieszczone w Biuletynie mogą być wykorzystane przez poszczególne Zgromadzenia z podaniem źródła. Jednocześnie prosimy o nadsyłanie własnych materiałów, które mogłyby być wykorzystane w Biuletynie KWPŻZZ (na adres: s. Barbara Kulikowska, Skwer Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa).

Redaguje Zespół

Biuletyn do użytku wewnętrznego