Biuletyn nr 35 – Listopad 2010

biul_35W TYM NUMERZE:

SENTIRE CUM ECCLESIA

1 · Orędzie Benedykta XVI na Światowy Dzień Misyjny

3 · Orędzie Benedykta XVI z okazji XXIVI ŚDM Madryt 2011

7        ·   Podróż Papieża Benedykta XVI do Wielkiej Brytanii

7             Przemówienie w siedzibie Parlamentu

10 Przemówienie Benedykta XVI w Kolegium Uniwersytetu NMP w Londynie

11          Przemówienie Benedykta XVI do uczniów szkół katolickich

13 · Orędzie Synodu Biskupów: Apel o Pokój i Poszanowanie Praw  Chrześcijan na Bliskim Wschodzie

14 · Posynodalna Adhortacja Apostolska Verbum Domini

15 ·     Wywiad z Kard. Franciszkiem Rodé, Prefektem Kongregacji IŻKiSŻA

19 ·     Nowy Nuncjusz Celestino Migliore

20          Audiencja U Księdza Nuncjusza

21 ·     Nowy Kardynał Kazimierz  Nycz

22 – Gratulacje z okazji nominacji Kardynała Kazimierza Nycza od Konferencji WPŻZZ

23 – Podziękowanie za Gratulację


 

ZEBRANIE PLENARNE KWPŻZZ – Nadzieja Naszą Misją w Kontekście Europejskim

25 ·   Homilie

25                 –  Ks. Nuncjusz Abp Celestino Migliore

26Bp. Stanisław Budzik, Sekretarz Generalny KEP

3      ·   Konferencje

28             – Przemówienie – Abp. Celestino Migliore, Nuncjusza Apostolski w Polsce

33 – Głoszenie nadziei, naszą misją w kontekście europejskim –  Jose Cristo Rey Garcia Paredes

__________________________________________________________________________________________

Z ŻYCIA NASZEJ KONFERENCJI

50       ·    Nowe członkinie Konferencji WPŻZZ

53       ·    Statystyka Powołaniowa

54       ·    Odeszły do Pana

56      ·    Program Pracy Międzyzakonnej na Rok  2010/2011

58      ·    Inauguracja Trzyletniego Studium Formacyjnego

60      ·    Kalendarium


 

MATERIAŁY

64 – Refleksje o spowiedzi Sióstr Zakonnych – m. Jolanta Olech UJK, Sekretarka generalna KWPŻŻ

73 – Teologia Powołania – Wezwania i odpowiedzi w Piśmie Świętym – Ks. prof.  Waldemar Chrostowski

Materiały zamieszczone w Biuletynie mogą być wykorzystane przez poszczególne Zgromadzenia z podaniem źródła. Jednocześnie prosimy o nadsyłanie własnych materiałów, które mogłyby być wykorzystane w Biuletynie KWPŻZZ (na adres: s. Barbara Kulikowska, Skwer Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa).

Redaguje Zespół

Biuletyn do użytku wewnętrznego