Biuletyn nr 36 – Maj 2011

W TYM NUMERZE:

SENTIRE CUM ECCLESIA

1 · Beatyfikacja Jana Pawła II

1 – Homilia Benedykta XVI podczas beatyfikacji Jana Pawła II

3 – List pasterski Episkopatu Polski przed beatyfikacją Sługi Bożego Jana Pawła II

5 – „Wymiary Świętości Jana Pawła II” –  specjalna sesja dla mediów

6  – Biografia Jana Pawła II – Wydarzenia Kluczowe – Red. Janusz Poniewierski

8  – Wymiary Świętosci Jana Pawła II – Ks. prof. Andrzej Szostek MIC

12Papież Miłosierdzia – s. Elżbieta Siepak ZMBM

16 · Przesłanie do Osób Konsekrowanych Ojca Świętego Jana Pawła II

20 · Orędzie Benedykta XVI na Wielki Post 2011 r.

23 · Orędzie Benedykta XVI na 48. Światowy Dzień Modlitw o Powołania

25 · Prezentacja Książki  Jezus z Nazaretu Papieża Benedykta XVI

26 · Synod BiskupówNowa Ewangelizacja dla przekazu Wiary Chrześcijańskiej – Lineamenta

29 · List pasterski Episkopatu Polski na Dzień Życia Konsekrowanego – 2 lutego 2011 r.

31 · Pierwsza Rocznica Katastrofy Smoleńskiej

32 – Słowo Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski na pierwszą rocznicę katastrofy smoleńskiej

34 – Homilia Abpa Stanisława Gądeckiego


ZEBRANIE PLENARNE KWPŻZZ –  „Verbum Domini

39 · Homilie

39 – Nuncjusz Abp Celestino Migliore

40 – Abp Józef Michalik, Przewodniczący KEP

41 – Bp Stanisław Budzik Sekretarz Generalny KEP

43 · Konferencja

43 – Słowo pasterskie – Abp. Celestino Migliore, Nuncjusz Apostolski w Polsce

45 · Sprawozdania z prac Konsulty i Komisji za okres trzech lat: 2008–2011

45 – Sprawozdanie z pracy Konsulty KWPŻZZ w latach 2008 – 2011

55 – Sprawozdanie z pracy Komisji Życia Konsekrowanego

56 – Sprawozdanie z pracy Komisji ds. Formacji

57 – Sprawozdanie z pracy Komisji Powołaniowej

61 – Sprawozdanie z pracy Komisji ds. Wychowania

63 – Sprawozdanie z pracy Komisji Misyjnej

64 – Sprawozdanie z pracy Komisji Medycznej

67 – Sprawozdanie z prac Komisji Dzieł Charytatywnych

69 – Sprawozdanie z pracy Komisji Parafialnej

71 – Sprawozdanie z pracy Komisji Administracyjno-Prawnej

73 · Nowe członkinie Konsulty wybrane na 3-letnią kadencję

75 · Listy gratulacyjne


 

Z ŻYCIA NASZEJ KONFERENCJI

77 · Nowe członkinie Konferencji WPŻZZ

78 · Odeszły do Pana – Zmarłe członkinie Konferencji

79 ·Notatka dotycząca Programu Duszpasterskiego na rok 2011/12

80 · Kalendarium


 

MATERIAŁY

82 – Zakonnice a władze komunistyczne w Polsce s. Małgorzata Krupecka

89 – Formowanie Bogatego Człowieczeństwa we współczesnej sytuacji  społecznej i kulturowej Prof. dr hab. Zbigniew Gaś

Materiały zamieszczone w Biuletynie mogą być wykorzystane przez poszczególne Zgromadzenia z podaniem źródła. Jednocześnie prosimy o nadsyłanie własnych materiałów, które mogłyby być wykorzystane w Biuletynie KWPŻZZ (na adres: s. Barbara Kulikowska, Skwer Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa).

Redaguje Zespół

Biuletyn do użytku wewnętrznego