Biuletyn nr 37 – Listopad 2011

biul_37W TYM NUMERZE:

SENTIRE CUM ECCLESIA

1 · Orędzie Benedykta XVI na Światowy Dzień Misyjny
3 · Orędzie Benedykta XVI na Dzień środków masowego przekazu
5 · 26. Światowe Dni Młodzieży – Madryt 2011
5 – Przemówienie Benedykta XVI do młodych, na placu Cibeles
6 – Przemówienie Benedykta XVI podczas spotkania z młodymi zakonnicami w Eskurialu
7 – Przemówienie Benedykta XVI do naukowców Hiszpanii
9 – Przemówienie Benedykta XVI podczas Mszy św. kończącej ŚDM w Madrycie
11 – Przemówienie Benedykta XVI do wolontariuszy ŚDM
12 · Podróż Papieża Benedykta XVI do Niemiec
12 – Przemówienie Benedykta XVI w Bundestagu
15 – Przemówienie Benedykta XVI na czuwaniu modlitewnym z młodzieżą w Fryburgu
17 · Benedykt XVI ogłasza Rok Wiary
17 – List Apostolski w formie Motu Proprio „Porta Fidei”
24 · Beatyfikacja pięciu sióstr męczenniczek
26 · II Światowy Kongres Bożego Miłosierdzia
26 – Przesłanie
27 – Relacja z II Światowego Kongresu Miłosierdzia Bożego – m. Petra Kowalczyk
28 · Abp Józef Michalik Wiceprzewodniczącym Rady Konferencji Biskupich Europy (CCEE)
29 · Nowy Arcybiskup lubelski Stanisław Budzik
30 · Nowy Sekretarz Generalny KEP Wojciech Polak
31 · Listy do Prezesa TVP
31 – List Biskupa włocławskiego Wiesława Meringa
32 – List otwarty zakonów


ZEBRANIE PLENARNE KWPŻZZ – „Wspólnota uczniów Chrystusa”
34 · Homilie
34 – Bp Kazimierz Gurda, Przewodniczący Komisji KEP ds. IŻKiS
35 – Ks. prof.dr hab. Franciszek Mickiewicz
· Konferencje
36 – „Ci, którzy uwierzyli, przebywali razem i wszystko mieli wspólne” – Ks. prof. Franciszek Mickiewicz
40 – Panele:
40 – I Panel – Wspólnota wiary w Kościele – M. Petra Kowalczyk ZMBM
42 – II Panel -Wspólnota modlitwy i chwalenie Boga – M. Danuta Wróbel SNMP
43 – Do panelu II – S. Teresa Czekała, salezjanka
44 – III Panel -Wspólnota dóbr duchowych i materialnych – M. Leticja Niemczura, józefitka
48 – Do panelu III – M. Krzysztofa Babraj, albertynka
50 – Do panelu III – S. Maria Broniec, Sacer Coeur
52 – IV Panel -Wspólnota życia – S. Cecylia Falkowska, elżbietanka
54 – Do panelu IV – S. Wanda Mikicka RM
55 – Do panelu IV – M. Łucja Szymborska, obliczanka
57 · Międzynarodowa Konferencja Sióstr Zakonnych z Europy zaangażowanych w przeciwdziałanie Handlowi Ludźmi – M. Danuta Wróbel SNMP
__________________________________________________________________________________________
Z ŻYCIA NASZEJ KONFERENCJI
59 · Nowe członkinie Konferencji WPŻZZ
62 · Statystyka
63 · Program Pracy Międzyzakonnej na Rok 2011/2012
65 · Kalendarium
69 · Jubileusze
69 – 125 lat Zgromadzenia Córek Najczystszego Serca Najświętszej Maryi Panny
71 – 150 lat Zgromadzenia Sióstr Dominikanek


MATERIAŁY
72 – „Kościół Naszym Domem” Program dla życia konsekrowanego w Polsce – Ks. Tomasz Rusiecki

Materiały zamieszczone w Biuletynie mogą być wykorzystane przez poszczególne Zgromadzenia z podaniem źródła.
Jednocześnie prosimy o nadsyłanie własnych materiałów, które mogłyby być wykorzystane w Biuletynie KWPŻZZ (na adres:
s. Barbara Kulikowska, Skwer Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa).
Redaguje Zespół
Biuletyn do użytku wewnętrznego