Biuletyn nr 38 – Kwiecień 2012

biul_38W TYM NUMERZE:

SENTIRE CUM ECCLESIA
1 – Orędzie Benedykta XVI na Wielki Post 2012 r.
4 – Orędzie Benedykta XVI na 49 Światowy Dzień Modlitw o Powołania
7 – Podróż Papieża Benedykta XVI do Meksyku i Kuby
7 – Przemówienie do dzieci w Guanajuato
8 – Homilia w parku dwustulecia w Silao
9 – Homilia podczas Nieszporów w Katedrze w León
11 – Homilia w Santiago de Cuba
13 – Homilia na Placu Rewolucji José Marti w Hawanie
15 – Homilia Ojca Świętego Benedykta XVI na Wielki Czwartek i w Wigilię Paschalną
19 – Kongregacja Nauki Wiary -Nota zawierająca wskazania duszpasterskie na rok wiary
25 – XV Zebranie Plenarne UCESM-u w Lourdes
25 – Relacja z XIV Zebrania Plenarnego UCESM
29 – Przesłanie UCESM
30 – List pasterski Episkopatu Polski na Dzień Życia Konsekrowanego – 2 lutego 2012 r.
32 – Dokument Konferencji Episkopatu Polski przygotowany przez Radę ds. Społecznych
33 – Raport KAI Finanse Kościoła katolickiego w Polsce – Zakony Żeńskie na rzecz społeczeństwa
36 – Przesłanie Miedzynarodowej Konferencji – Wychować dobrych chrześcijan i uczciwych obywateli
_______________________________________________________________________________
ZEBRANIE PLENARNE KWPŻZZ – “Nowa Ewangelizacja”
38 – Homilie
38 – Ks. Nuncjusz Abp Celestino Migliore
39 – Ks. Bp Grzegorz Ryś
40 – O. Kazimierz Malinowski OFMConv
42 – Konferencje
43 – Słowo Boże źródłem ewangelizacji – Ks. Nuncjusz Abp Celestino Migliore
45 – Nowa ewangelizacja w dokumentach przygotowawczych do Synodu Biskupów – Ks. Bp Grzegorz Ryś
50 – Ewangeliczne świadectwo życia we wspólnocie – M. Petra.Kowalczyk SMBM
_______________________________________________________________________________
Z ŻYCIA NASZEJ KONFERENCJI
55 – Statystyka
56 – Nowe członkinie Konferencji WPŻZZ
58 – Jubileusze
64 – Kalendarium
66 – Życie konsekrowane w Chinach wczoraj i dziś – S. Aleksandra Huf SSpS
_______________________________________________________________________________
INFORMACJE PRAWNE
70 – Informacja o alienacji
71 – Wybrane problemy związane z działalnością oświatową Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych
_______________________________________________________________________________
MATERIAŁY
73 – Moja Tożsamość Misyjna- m. Jolanta Radzik CSA

Materiały zamieszczone w Biuletynie mogą być wykorzystane przez poszczególne Zgromadzenia z podaniem źródła.
Jednocześnie prosimy o nadsyłanie własnych materiałów, które mogłyby być wykorzystane w Biuletynie KWPŻZZ (na adres: s.
Barbara Kulikowska, Skwer Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa).
Redaguje Zespół
Biuletyn do użytku wewnętrznego