Biuletyn nr 39 – Kwiecień 2013

biul39W TYM NUMERZE

SENTIRE CUM ECCLESIA

1        ·   Rezygnacja Benedykta XVI z posługi papieskiej – oświadczenie
1        ·   Przemówienie Benedykta XVI podczas jego ostatniej audiencji generalnej

PAPIEŻ FRANCISZEK

4        ·   Papież Franciszek Biografia

5        ·   Homilia Papieża Franciszka na zakończenie konklawe

6        ·   Inauguracyjna homilia Papieża Franciszka

8        ·   Listy gratulacyjne Konferencji WPŻZZ

10      ·   Orędzie Benedykta XVI na 50 Światowy Dzień Modlitw o Powołania

12      ·   Orędzie Benedykta XVI na Światowy Dzień Młodzieży

17      ·   Przemówienie Papieża Franciszka do UISG

BEATYFIKACJE

19      ·   Matka Zofia Czeska – Założycielka szkoły i Zgromadzenia Sióstr Prezentek.

20      ·   Matka Małgorzata Łucja Szewczyk – Założycielka Sióstr Serafitek

UROCZYSTOŚCI POGRZEBOWE ŚP. KARD. JÓZEFA GLEMPA – PRYMASA POLSKI

21          – Śp. Ks. Kard. Józef Glemp

22          – Telegram kondolencyjny Benedykta XVI

23          – Homilia Abpa Józefa Michalika podczas Mszy św. żałobnej

25          – Homilia Ks. Kard. Kazimierza Nycza wygłoszona w Kościele św. Krzyża

27          – Pożegnanie – s. Cecylia Falkowska, elżbietanka

DZIEŃ ŻYCIA KONSEKROWANEGO

28      ·   Homilia Benedykta XVI na Dzień Życia Konsekrowanego

30      ·   Konferencja prasowa

30      ·   List pasterski Episkopatu Polski na Dzień Życia Konsekrowanego – 2 lutego 2013 r.

32      ·   Dokument KEP o Wyzwaniach bioetycznych, przed którymi stoi współczesny człowiek
38      ·   List o zagrożeniach naszej Wiary

41          Komisja Ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Episkopatu Polski

____________________________________________________________________________________________________________________________

 

 ZEBRANIE PLENARNE KWPŻZZ –  “Tożsamość osoby konsekrowanej”

45      ·    Homilie

45             –  Ks. Nuncjusz Abp Celestino Migliore

46             –  O. Kazimierz Malinowski OFMConv

48             –  Ks. Bp Wojciech Polak

50      ·   Konferencje

50             –  Słowo Boże źródłem ewangelizacji – Ks. Nuncjusz Abp Celestino Migliore

51             –  Benedykt XVI do Osób konsekrowanych – m. Jolanta Olech USJK

65             – Dobry Samarytanin patrzy na kryzys życia zakonnego i myśli o jego przyszłości – o. Krzysztof Dyrek SJ

__________________________________________________________________________________________________

 

Z ŻYCIA NASZEJ KONFERENCJI

77      ·    Statystyka

78       ·    Nowe członkinie Konferencji WPŻZZ

81      ·   Jubileusze

82      ·    Kalendarium

__________________________________________________________________________________

INFORMACJE PRAWNE

86      – Przypomnienie o powiadamianiu o uzyskaniu osobowości prawnej i zmianach

Materiały zamieszczone w Biuletynie mogą być wykorzystane przez poszczególne Zgromadzenia z podaniem źródła. Jednocześnie prosimy o nadsyłanie własnych materiałów, które mogłyby być wykorzystane w Biuletynie KWPŻZZ (na adres: s. Barbara Kulikowska, Skwer Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa).
Redaguje Zespół

Biuletyn           do użytku wewnętrznego