Biuletyn nr 4 – Listopad 1997

biul_4SPIS TREŚCI:

* Przesłanie Papieża Jana Pawła II do osób konsekrowanych w Polsce

# SENTIRE CUM ECCLESIA

– Kontynentalny Kongres Powołaniowy
– Drugie Europejskie Zgromadzenie Ekumeniczne w Grazu
– Światowe Dni Młodzieży w Paryżu
– CCEE
– Światowe spotkanie z Rodzinami
– 100-lecie śmierci św. Teresy od Dz. Jezus
– I Międzynarodowy Kongres Młodych Zakonników i Zakonnic
– Matka Teresa z Kalkuty
– 30-lecie Komisji Episkopatu ds. Życia Zakonnego


# Z PRAC NASZEJ KONFERENCJI

– Jesienne Zebranie Plenarne
– Uczestniczyłyśmy… – Sprawozdania
– Powódź – dossier do KAI-u


# Z prac Komisji


# NASZE SPRAWY

– Jubileusze, rocznice, uroczystości


# MATERIAŁY

– Ks. Roman Forycki SAC „Implikacje Przesłania do osób konsekrowanych Jana Pawła II”
– O. Gabriel Bartoszewski OFMCap. „Wizytacje zakonne”