Biuletyn nr 40 – Październik 2013

Biul40W TYM NUMERZE:

SENTIRE CUM ECCLESIA

1        ·   Ojciec Święty Franciszek Zawierzył Świat Niepokalanemu Sercu Maryi
1        ·   Homilia Papieża Franciszka

2        ·   Akt Zawierzenia Matce Bożej Fatimskiej:

3        ·   Orędzie Ojca Świętego Franciszka na Światowy Dzień Misyjny

6        ·   Prezentacja Encykliki Lumen Fidei – Światło Wiary

7        ·   Wywiad z Papieżem Franciszkiem

20      ·   Homilia Papieża Franciszka na zakończenie Światowych Dni Młodzieży w Rio de Janeiro

21      ·   Przygotowania do Światowych Dni Młodzieży w Polsce w Roku 2016- ks. Grzegorz Suchodolski

26      ·   Synod Biskupów III Zgromadzenie Nadzwyczajne

32      ·   Przesłanie Zebrania Plenarnego UISG

33      ·   Komisja  Nauki  Wiary  KEP

____________________________________________________________________________________________________________________________

ZEBRANIE PLENARNE KWPŻZZ  – “Wychowanie i nauczanie dziś. Problemy, współczesne ideologie dotyczące wychowania i Rodziny”

35      ·    Homilie

35             –  Abp José Rodriguez Carballo, Sekretarz Kongregacji ds. IŻKiSŻA

36             –  Ks. Bp Wojciech Polak, Sekretarz Generalny KEP

38      ·   Konferencje

38             –  Przejść od tego, co dobre, do tego, co lepsze – Abp José Rodriguez Carballo, Sekretarz Kongregacji

43             –  Wywiad Sekretarza Watykańskiej Dykasterii Zakonnej o „Ludziach Peryferii”

45             –  Wybrane problemy współczesnej sytuacji społeczno-kulturowej – Prof. dr hab. Katarzyna Olbrycht

48             –  Ideologia Gender  – Ks. prof. Leszek Woroniecki SAC

57             –  Działalność Oświatowo-Wychowawcza Zgromadzeń Zakonnych -s . Maksymiliana Wojnar z RSK

__________________________________________________________________________________________________

Z ŻYCIA NASZEJ KONFERENCJI

59      ·    Nowe członkinie Konferencji WPŻZZ

61      ·   Program Pracy Międzyzakonnej na rok  2013/2014

63      ·    Kalendarium

_________________________________________________________________________________________

MATERIAŁY

67      –    Encyklika Lumen fidei – ostatnia część papieskiego tryptyku o trzech cnotach Boskich w życiu chrześcijanina dziś – Małgorzata Krupecka USJK

__________________________________________________________________________________

INFORMACJE

74        – Wskazania do redagowania sprawozdania dotyczącego stanu i życia Instytutów życia konsekrowanego i Stowarzyszeń życia apostolskiego

 

Materiały zamieszczone w Biuletynie mogą być wykorzystane przez poszczególne Zgromadzenia z podaniem źródła. Jednocześnie prosimy o nadsyłanie własnych materiałów, które mogłyby być wykorzystane w Biuletynie KWPŻZZ (na adres: s. Barbara Kulikowska, Skwer Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa).
Redaguje Zespół

Biuletyn           do użytku wewnętrznego