Biuletyn nr 41 – Kwiecień 2014

Biul41W TYM NUMERZE:

SENTIRE CUM ECCLESIA

KANONIZACJA

1             – Sylwetka Jana XXII i Jana Pawła II

4             – Homilia Papieża Franciszka podczas Kanonizacji Papieży Jana XXIII i Jana Pawła II

5             – Orędzie Papieża Franciszka  do Polaków przed kanonizacją Jana Pawła II

6             · Dziękczynienie za kanonizację

6             – Homilia Papieża Franciszka

7             – Homilia kard. Angelo Comastri

PAPIEŻ FRANCISZEK

9             · Orędzie Papieża Franciszka na 51 Światowy Dzień Modlitw o Powołania.

11           · Orędzie Papieża Franciszka na Światowy Dzień Młodzieży 2014 r.

ROK ŻYCIA KONSEKROWANEGO

14           – Inicjatywy proponowane przez  Kongregacje IŻKSŻAp

16           – List Okólny Kongregacji IŻKSŻA- Radujcie się

29           – Sympozjum  Ekonomów i Ekonomek – Rzym

DZIEŃ ŻYCIA KONSEKROWANEGO

37           – Homilia Ojca Świętego Franciszka

38           – Anioł Pański z Papieżem

39           – List pasterski Episkopatu Polski na Dzień Życia Konsekrowanego

41           – Homilia Bp Kazimierz Gurdy – wygłoszona w Bazylice św. Krzyża

WIZYTA BISKUPÓW POLSKICH AD LIMINA APOSTOLORUM

43           –  Przemówienie Papieża Franciszka do Episkopatu Polski – Ad limina Apostolorum

45           – List Kard. Prefekta Kongregacji ds. IŻKISŻA do Osób Konsekrowanych w Polsce

____________________________________________________________________________________________________________________________

ZEBRANIE PLENARNE KWPŻZZ –  “Jan Paweł II o Życiu Zakonnym”

48      ·    Homilie

48                 –  Ks. Nuncjusz Abp Celestino Migliore

49                 –  Ks. Bp Wojciech Polak

50      ·   Konferencje

50                 – Jan Paweł II do kobiet konsekrowanych –  dr hab. Agata Mirek, prof. KUL

·   Sprawozdania z prac Konsulty i Komisji za okres trzech lat: 2011–2013

62                    Sprawozdanie z pracy Konsulty KWPŻZZ w latach 2011 – 2013

71                           Sprawozdanie z pracy Komisji Życia Konsekrowanego

72                           Sprawozdanie z pracy Komisji ds. Formacji

73                           Sprawozdanie z pracy Sekcji Powołaniowej

76                           Sprawozdanie z pracy Komisji ds. Wychowania i Nauczania

78                           Sprawozdanie z pracy Komisji Misyjnej

80                           Sprawozdanie z pracy Komisji Medycznej

81                           Sprawozdanie z prac Komisji Dzieł Charytatywnych

83                           Sprawozdanie z pracy Komisji Administracyjno-Prawnej

85                           Sprawozdanie z pracy Komisji Historycznej

86        ·    Nowe członkinie Konsulty wybrane na 3-letnią kadencję30

87        ·    Listy gratulacyjne

__________________________________________________________________________________________________

Z ŻYCIA NASZEJ KONFERENCJI

92      ·    Statystyka

93        ·    Nowe członkinie Konferencji WPŻZZ

96        ·    Kalendarium

__________________________________________________________________________________

DOKUMENTY         

98      – Statut Konferencji WPŻZZ

105  JUBILEUSZE  – 2014 Rokiem Edmunda Bojanowskiego w Kościele , z okazji 200 rocznicy urodzin

108    ·    Odeszła do Pana – śp. S. M. Gabriela (Aneta) Kubecka, Uczennica Boskiego Mistrza

Materiały zamieszczone w Biuletynie mogą być wykorzystane przez poszczególne Zgromadzenia z podaniem źródła. Jednocześnie prosimy o nadsyłanie własnych materiałów, które mogłyby być wykorzystane w Biuletynie KWPŻZZ (na adres: s. Barbara Kulikowska, Skwer Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa).
Redaguje Zespół

Biuletyn                do użytku wewnętrznego