Biuletyn nr 42 – Październik 2014

Biul42W TYM NUMERZE:

SENTIRE CUM ECCLESIA

BEATYFIKACJA

1          – Sylwetka Pawła VI

2          – Homilia Papieża Franciszka podczas Beatyfikacji Papieża Pawła VI

PAPIEŻ FRANCISZEK

3          · Spotkanie Papieża Franciszka z Osobami Konsekrowanymi w Korei

4                      · Przemówienie Papieża Franciszka do Osób Konsekrowanych podczas Pielgrzymki do Korei

III NADZWYCZAJNE ZGROMADZENIE OGÓLNE SYNODU BISKUPÓW

6              · Orędzie

8                      · Relacja, jako „Lineamenta

ROK ŻYCIA KONSEKROWANEGO

19           – Informacja o przygotowaniach do obchodów RŻK

22        – List Okólny  – Wytyczne dotyczące zarządzania dobrami

NOWA EWANGELIZACJA

28        – Dokument z Aparecidy a wskazówki pastoralne Papieża Franciszka

_______________________________________________________________________________________________________________________________

ZEBRANIE PLENARNE KWPŻZZ –  “50 Lat Odnowy Posoborowej w Życiu Konsekrowanym”

     ·   Homilie

38                 –  Ks. Nuncjusz Abp Celestino Migliore

39             –  Ks. Bp. Artur Miziński, Sekretarz Generalny KEP

    ·   Konferencje

42              – Słowo Pasterskie – Abp. Celestino Migliore, Nuncjusz Apostolski w Polsce

44          – Jak się spotykać z Mediami? – poradnik dla osób konsekrowanych – Ks. dr Zenon Hanas SAC

53          – Odnowa i przystosowanie Posoborowe – 50 lat soborowego dokumentu Perfectae Caritatis

– s.dr hab. Agata Mirek

66          – Świadectwa nt „Światła i Cienie” – Radości i Smutki okresu posoborowego w życiu zakonnym

66          – Droga Zgromadzenia Córek Maryi Wspomożycielki (SS. Salezjanek) po II Soborze Watykańskim

72          – Wprowadzanie Uchwał Soborowych w Zgromadzeniu Sióstr Służebniczek Starowiejskich

77           – Aktualne Sprawy Kościoła – Ks. Bp. Artur Miziński, Sekretarz Generalny KEP

_____________________________________________________________________________________________________

Z ŻYCIA NASZEJ KONFERENCJI

81      ·    Nowe członkinie Konferencji WPŻZZ

84      ·   Program Pracy Międzyzakonnej na rok 2014/2015

90      ·   Kalendarium

___________________________________________________________________________________________

INFORMACJE 

94        – Kongregacja ds. Kultu Bożego i DS. –  List Okólny znaczenie rytualne daru pokoju podczas mszy św.

96        – Biuro Duszpasterstwa Polskiej Emigracji

97      ·   Odeszła do Pana – śp. S. M. Emmanuela Bożena Witczak, Uczennica Boskiego Mistrza

Materiały zamieszczone w Biuletynie mogą być wykorzystane przez poszczególne Zgromadzenia z podaniem źródła. Jednocześnie prosimy o nadsyłanie własnych materiałów, które mogłyby być wykorzystane w Biuletynie KWPŻZZ  (na adres:

s. Barbara Kulikowska, Skwer Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa).
Redaguje Zespół

Biuletyn                do użytku wewnętrznego