Biuletyn nr 47 – Kwiecień 2017

thumbnail of 47-okładka

W TYM NUMERZE:

(kliknij w okładkę aby pobrać Biuletyn)


SENTIRE CUM ECCLESIA

PAPIEŻ FRANCISZEK

1 Orędzie Papieża Franciszka na 54 Światowy Dzień Modlitw o Powołania.
3 List Papieża Franciszka do Uczestników II Międzynarodowego Sympozjum.
5 – Sympozjum Ekonomów i Ekonomek – Rzym

DZIEŃ ŻYCIA KONSEKROWANEGO

10 – Homilia Ojca Świętego Franciszka
12 – List pasterski Episkopatu Polski na Dzień Życia Konsekrowanego
14 – Homilia o. Piotra Stasińskiego OFMCap – wygłoszona w Bazylice św. Krzyża


16 Spotkanie Papieża Franciszka z Księżmi i Osobami Konsekrowanymi


ZEBRANIE PLENARNE KWPŻZZ – „100-lecie Objawień fatimskich. Maryjność w życiu żeńskich zgromadzeń zakonnych”

22 • Homilie

22 – Ks. Nuncjusz Abp Salvatore Pennacchio
23 – Ks. Bp Artur Miziński, Sekretarz Generalny KEP

26 Konferencje

26 – Maryjność Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych w Polsce – s. Krystyna Dębowska, franciszkanka od Cierpiących
40 – 100 Lecie Objawień Fatimskich treść Orędzia i jego aktualizacja dla życia ZZ – o G. Bartosik, OFMConv
50 – Maryjność naszych Zgromadzeń Formy Kultu Najświętszej Maryi Panny w Zakonie UR- s. Benigna Kania UR

53 • Sprawozdania z prac Konsulty i Komisji za okres trzech lat: 2014–2017

53 Sprawozdanie z pracy Konsulty KWPŻZZ w latach 2014 – 2017
65 Sprawozdanie z pracy Komisji Życia Konsekrowanego
66 Sprawozdanie z pracy Komisji ds. Formacji
68 Sprawozdanie z pracy Sekcji Powołaniowej
70 Sprawozdanie z pracy Komisji ds. Wychowania i Nauczania
73 Sprawozdanie z pracy Komisji Misyjnej
75 Sprawozdanie z pracy Komisji Medycznej
78 Sprawozdanie z prac Komisji Dzieł Charytatywnych
82 Sprawozdanie z pracy Komisji Administracyjno-Prawnej
83 Sprawozdanie z pracy Komisji Historycznej

85 • Nowe członkinie Konsulty wybrane na 3-letnią kadencję
86 • Listy gratulacyjne


Z ŻYCIA NASZEJ KONFERENCJI
89 Statystyka
90 Kalendarium


93 JUBILEUSZE – 100-lecie Sióstr Benedyktynek Misjonarek
95 Odeszły do Pana


Materiały zamieszczone w Biuletynie mogą być wykorzystane przez poszczególne Zgromadzenia z podaniem źródła. Jednocześnie prosimy o nadsyłanie własnych materiałów, które mogłyby być wykorzystane w Biuletynie KWPŻZZ (na adres: s. Barbara Kulikowska, Skwer Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa).


Redaguje Zespół
Biuletyn do użytku wewnętrznego