Biuletyn nr 5 – Luty 1998

biul_5SPIS TREŚCI:

# 2 LUTEGO DZIEŃ ŻYCIA KONSEKROWANEGO

– Homilia Ojca Świętego Jana Pawła II
– Informacje dotyczące obchodów


# SENTIRE CUM ECCLESIA

– Papież Jan Paweł II do osób konsekrowanych
. Przemówienie do duchowieństwa i osób konsekrowanych w Hawanie
– Orędzie Jana Pawła II na XXXV Dzień Modlitw o Powołania 1998 r.
– Orędzie Jana Pawła II na Wielki Post 1998 r.
– Nowe powołania dla nowej Europy
. Prezentacja Dokumentu końcowego Kongresu nt. Powołań w Europie
– Zebranie Plenarne UCESM
. List Papieża Jana Pawła II do Uczestników Zebrania
. Ucałują się sprawiedliwość i pokój – Dokument końcowy
– Wiedeń-Taizé: Europejskie Spotkanie Młodych
– Ksiądz Arcybiskup Bronisław Dąbrowski
– Biskupi polscy w Watykanie „ad limina Apostolorum”
. Przemówienia Ojca Świętego do poszczególnych grup biskupów
– Ratyfikacja konkordatu


# Z PRAC NASZEJ KONFERENCJI

– Nowe członkinie Konferencji WPŻZZ
– Z prac Komisji
– Sprawozdanie ze szkolenia nowo mianowanych przełożonych


# OTRZYMAŁYŚMY

– List z Watykanu – podziękowanie od Ojca Świętego za życzenia imieninowe


# NASZE SPRAWY

– Jubileusze, rocznice, uroczystości


# MATERIAŁY

– O. Sante Bisignano, Postulaty pedagogiczno-formacyjne wynikające z obecnej rzeczywistości
– Ks. Tadeusz Bańkowski COr, Formacja Wspólnoty
– Polska młodzież – próba socjologicznego opisu
– Terminy spotkań i szkoleń międzyzakonnych w roku 1998


# INFORMACJE

– Instytuty Świeckie
– Statystyka dotycząca liczby zakonnic w Polsce
– Informacje wydawnicze