Biuletyn nr 6 – Czerwiec 1998

biul_6SPIS TREŚCI:

# ZEBRANIE PLENARNE KWPŻZZ

– Homilie
. Ks. Bp Edward Samsel
. Ks. Prowincjał Czesław Parzyszek SAC
. Ks. Nuncjusz Abp Józef Kowalczyk

– 2. Konferencje
. Ks. Bp Edward Samsel, Słowo skierowane do KWPŻZZ
. S.Czesława Margarita Sondej OSU, Rola przełożonej wyższej w procesie formacyjny w aspekcie teologicznym i duchowym
. S.Aneta Kołodziejczyk SSpS, Rola osobowości przełożonej wyższej w procesie formacyjnym w aspekcie psychologicznym


# SENTIRE CUM ECCLESIA

– Spotkanie Głównego Komitetu Obchodów Wielkiego Jubileuszu Roku 2000
– Kalendarz – Jubileusz 2000
– Ks. Biskup Stanisław Dziwisz
– Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski
. Kard. A. Sodano, Otrzymaliście wielki dar od Boga
. Komunikat z 294. Zebrania Plenarnego KEP
. Wystąpienie s. Jolanty Olech, przewodniczącej KWPŻZZ
– II Polski Synod Plenarny
. Projekt dokumentu końcowego Powołani do służby Bożej w Kościele
– Rada Ruchów Katolickich w Polsce
. Eucharystyczny Ruch Młodych nowym członkiem RRK
– S. Ernestyna Wajs, Oni kładli fundamenty…
. List S. Reginy Malińskiej OSU


# Z ŻYCIA NASZEJ KONFERENCJI

– Nowe członkinie Konferencji WPŻZZ
– Dzień Życia Konsekrowanego w Polsce – sprawozdanie
. List Ks. Nuncjusza Abpa J. Kowalczyka
– Uczestniczyłyśmy
. Sprawozdanie z VIII Zebrania Plenarnego UCESM
. S.Aleksandra Huf – Spotkanie w Holandii, Europa potrzebuje ducha i nowego zapału
. Zebranie Plenarne Międzynarodowej Unii Przełożonych Generalnych
. Konferencja Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich


# Z prac Komisji


# NASZE SPRAWY

– Jubileusze, rocznice, uroczystości


# MATERIAŁY

– Z Duchem Świętym ku Bogu Ojcu – artykuł z Biuletynu Religiosi in Italia CISM
– O. Andrzej Koprowski TJ, Tertio Millennio Adveniente – rok Ducha Świętego w kontekście życia Zgromadzeń Zakonnych Instytutów Życia Konsekrowanego w Polsce
– Dni skupienia dla sióstr pracujących w domach zakonnych


# INFORMACJE

– Reforma szkolnictwa
– Informacje prawne
– Informacje wydawnicze
– Informacje o spotkaniach