Biuletyn nr 7 – Październik 1998

biul_7SPIS TREŚCI:

# SENTIRE CUM ECCLESIA

– 20-lecie Pontyfikatu papieża Jana Pawła II
. Homilia ks. Prymasa kard. Józefa Glempa z 16. 10. 98
. Homilia Ojca Świętego Jana Pawła II z 16. 10. 98
. Homilia Ojca Świętego Jana Pawła II z 18. 10. 98
. Ks. prof. S. Nagy SCJ, Znaczenie „Magisterium Verbi” Jana Pawła II dla Kościoła, teologii, chrześcijaństwa
. Wykaz podróży zagranicznych, dokumentów i inicjatyw papieża Jana Pawła II
. List z życzeniami od KWPŻZZ

– Prezentacja Encykliki papieża Jana Pawła II Fides et ratio

– Ku Jubileuszowi Chrześcijaństwa
. Trzeci rok przygotowań do Wielkiego Jubileuszu Roku 2000 – Bóg Ojciec
. Przygotowania do Jubileuszu w Zgromadzeniach zakonnych


# ZEBRANIE PLENARNE KWPŻZZ

– Homilie
. Ks. abp Józef Kowalczyk, Nuncjusz Apostolski
. Ks. kard. Józef Glemp, Prymas Polski
. Ks. bp Piotr Libera, Sekretarz Generalny KEP

– Konferencje
. Ks. bp Piotr Libera, Pastoralne spojrzenie na życie Kościoła, w tym na miejsce Zgromadzeń zakonnych
. Ks. Roman Kempny, Jubileusz Roku 2000
. S. Teresa Sułowska, Dwudziestolecie Pontyfikatu Jana Pawła II
. S. prof. Józefa Zdybicka, Rozwój, ale jaki?

– Informacje prawne


# Z ŻYCIA NASZEJ KONFERENCJI

– Uczestniczyłyśmy
. Spotkanie Wikariuszy Biskupich i Referentów ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego
. Spotkanie Referentek Diecezjalnych
. Zebranie Plenarne KWPM
. Konferencja Episkopatu Polski

– Nowe członkinie Konferencji WPŻZZ

– Z prac Komisji

– Program pracy międzyzakonnej na rok 1999


# NASZE SPRAWY

– Jubileusze, rocznice, uroczystości


# MATERIAŁY

– Ks. Jerzy Gołębiewski, Natura charyzmatyczna życia konsekrowanego nieustannym darem Ducha Świętego

– O. Jerzy Wiesław Gogola OCD, Rola Ducha Świętego w rozwoju życia ze szczególnym uwzględnieniem życia konsekrowanego

– O. Peter-Hans Kolvenbach SJ, Relacje między Biskupami i Przełożonymi generalnymi w kwestiach dotyczących otwierania i zamykania dzieł


# KORESPONDENCJA

– Komisja Konkordatowa


# INFORMACJE

– Notyfikacja Kongregacji Nauki Wiary dotycząca pism o. Anthony’ego de Mello SJ
– W sprawie Ruchu Maitri
– Taizé – Zapowiedź spotkania europejskiego w Mediolanie


# INFORMACJE WYDAWNICZE