Biuletyn nr 8 – Luty 1999

biul_8SPIS TREŚCI:

2 LUTEGO DZIEŃ ŻYCIA KONSEKROWANEGO

 1. w Bazylice św. Piotra na Watykanie
  Tekst homilii Ojca Świętego Jana Pawła II
 2. w Kościele w Polsce
  List Pasterski Biskupów Polskich o życiu konsekrowanym na niedzielę 31. 01. 1999
  Homilia ks. bpa Stanisława Kędziory z kościoła św. Krzyża
 3. Sprawozdania z obchodów III Dnia Życia Konsekrowanego
  w niektórych Archidiecezjach i Diecezjach
  w Zgromadzeniach zakonnych
  w Klasztorach klauzurowych

 


SENTIRE CUM ECCLESIA

 1. Orędzie Ojca Świętego Jana Pawła II na Wielki Post 1999 roku
 2. Orędzie Papieża Jana Pawła II na XXXVI Światowy Dzień Modlitw o Powołania 1999 r.
 3. Ku Jubileuszowi Chrześcijaństwa
  Ks. kard. Roger Etchegaray, Kościół Powszechny w przededniu Wielkiego Jubileuszu
  Ks. abp Henryk J. Muszyński, Kościół w Polsce w przededniu Wielkiego Jubileuszu Roku Pańskiego 2000
  Kalendarz obchodów Wielkiego Jubileuszu Roku 2000 w Kościele w Polsce
 4. Przygotowania do Jubileuszu w Zgromadzeniach zakonnych, c.d.
 5. VII Pielgrzymka Ojca Świętego Jana Pawła II do Polski
  Program wizyty duszpasterskiej
  Ks. bp Jan Chrapek, Pielgrzymka Ojca Świętego w czerwcu 1999 – czas nowej ewangelizacji i rekolekcji wprowadzających w Wielki Jubileusz Roku Pańskiego 2000
  Ks. bp Jan Chrapek – pozwolenie na wykorzystanie logo wizyty apostolskiej Jana
  Listy Komisji Episkopatu ds. Wizyty Apostolskiej Ojca Świętego Jana Pawła II w Polsce
 6. Kanonizacje i beatyfikacje Świętych i Błogosławionych polskich podczas VII Pielgrzymki Ojca Świętego Jana Pawła II do Polski

 


Z ŻYCIA NASZEJ KONFERENCJI

 1. Dokumenty
  List Kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego
  zatwierdzający Statut KWPŻZZ
  Statut KWPŻZZ
 2. Nowe członkinie Konferencji WPŻZZ
 3. Z prac Komisji
 4. Kalendarium spotkań i szkoleń międzyzakonnych
 5. Statystyka

 


SYLWETKI

Śp. S. Teresa Maria Jasieńska


INFORMACJE WYDAWNICZE

Oficjalne dokumenty Komitetu Głównego Przygotowań do Wielkiego Jubileuszu Roku 2000