Biuletyn nr 9 – Maj 1999

biul_9SPIS TREŚCI:

ZEBRANIE PLENARNE KWPŻZZ

 1. Homilie
  Ks. Nuncjusz Abp Józef Kowalczyk
  Ks. Edward Samsel, Przewodniczący KEP ds. Instytutów ŻK i SŻA
  Ks. bp Piotr Libera, Sekretarz Generalny KEP
 2. Sprawozdania z prac Konsulty i Komisji za okres trzech lat: 1996-1999
  Sprawozdanie z pracy Konsulty K.W.P.Ż.Z.Z. w latach 1996 – 1999
  Sprawozdanie z pracy Komisji Życia Konsekrowanego
  Sprawozdanie z pracy Komisji ds. Formacji
  Sprawozdanie z pracy Komisji Powołaniowej
  Sprawozdanie z pracy Komisji ds. Wychowania
  Sprawozdanie z pracy Komisji Misyjnej
  Sprawozdanie z pracy Komisji Pielęgniarek
  Sprawozdanie z prac Komisji Dzieł Charytatywnych
  Sprawozdanie z pracy Komisji Parafialnej
  Sprawozdanie z pracy Komisji Administracyjno-Prawnej
 3. Nowe członkinie Konsulty wybrane na 3-letnią kadencję
 4. Konferencje
  m. Hiliaria Hatko SSND, Przełożona wyższa jako ta, która animuje i inspiruje nieustannie odnowę

 


SENTIRE CUM ECCLESIA

 1. VII Pielgrzymka Ojca Świętego Jana Pawła II do Polski
  Kolejne dwa listy Komisji Episkopatu ds. Wizyty Apostolskiej w Polsce
  Beatyfikacja ks. Antoniego Rewery, Założyciela Sióstr Córek św. Franciszka
 2. II Polski Synod Plenarny
  Dokument – Kapłaństwo i życie konsekrowane jako wspólnota życia i posługi z Chrystusem
  Lista przedstawicielek WPZZZ, które wzięły udział w Sesjach Plenarnych
 3. 299. Konferencja Plenarna Episkopatu Polski
  Wezwanie do modlitwy w oczekiwaniu na wizytę apostolską Ojca Świętego w Polsce
 4. Informacja z Watykanu
 5. Prezentacja nowego dokumentu watykańskiej Kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego – Współpraca międzyzakonna w dziedzinie formacji zakonnej

 


Z ŻYCIA NASZEJ KONFERENCJI

 1. Nowe członkinie Konferencji WPŻZZ
 2. Z prac Komisji

 


NASZE SPRAWY

Jubileusze, rocznice, uroczystości


INFORMACJE

 1. Dokumenty, informacje prawne
 2. Komunikaty
 3. Informacje wydawnicze