Biuletyn numer 43-44 – Październik 2015

Biul43-44W TYM NUMERZE:

SENTIRE CUM ECCLESIA

BEATYFIKACJA

1             – Sylwetka bł. Klary Ludwiki Szczęsnej i Homilia Kardynała Angelo Amato  podczas Beatyfikacji

ROK ŻYCIA KONSEKROWANEGO

5             – List Papieża Franciszka na rozpoczęcie Roku Życia Konsekrowanego – Świadkowie Radości

11           – Komunikat na rozpoczęcie Roku Życia Konsekrowanego Bpa K. Gurdy

12           – Przemówienie Papieża Franciszka do uczestników Kongresu wychowawców osób konsekrowanych

14           – Spotkanie Ojca Świętego Franciszka z zakonnicami i zakonnikami diecezji rzymskiej

19           · Światowe Spotkanie Młodych Osób Konsekrowanych w Rzymie

19           – Przemówienie Papieża

20           – Słowo powitania kard. João Braza de Aviz :prefekta Kongregacji IŻKiSŻA

21           – Homilia ks. abpa José Rodrígueza Carballo Sekretarza Kongregacji IŻKiSŻA

23           · II Kongres Młodych Osób Konsekrowanych i Pielgrzymka na Jasną Górę

DZIEŃ ŻYCIA KONSEKROWANEGO – 2 LUTY 2015 r

24           – Homilia Ojca Świętego Franciszka – na Dzień Życia Konsekrowanego

25           – Anioł Pański z Papieżem na Dzień Życia Konsekrowanego

26           – List Pasterski Episkopatu Polski na Dzień Życia Konsekrowanego

28           – Homilia Bpa Kazimierza Gurdy na Dzień Życia Konsekrowanego

30           – Homilia Bpa A. Mizińskiego, sekretarza KEP na Dzień Życia Konsekrowanego

DOKUMENTY PAPIESKIE

32           · Orędzie Ojca Świętego na 52. Światowy Dzień Modlitwy o Powołania

34           · Orędzie Ojca Świętego na XXXI.  Światowy Dzień Młodzieży 2016r.

37           · List Papieża Franciszka na Rok Miłosierdzia

XIV NADZWYCZAJNE ZGROMADZENIE OGÓLNE SYNODU BISKUPÓW

39           · Stanowisko Biskupów Polskich przed XIV Zwyczajnym Zgromadzeniem Ogólnym Synodu Biskupów

41           · Kard  Petera Erdő na Synodzie: nie ma wątpliwości co do nierozerwalności małżeństwa

42           · Przemówienie Papieża Franciszka na Zakończenie Synodu

45           · Homilia Papieża Franciszka na Zakończenie Synodu

____________________________________________________________________________________________________________________________

 ZEBRANIE PLENARNE KWPŻZZ –  „Współczesne Wyzwania”

             ·    Homilie

48                 –  Ks. Nuncjusz Abp Celestino Migliore

48                 –  Ks. Przemysław Drąg dyrektor Rady KEP ds. Rodziny

50                 –  Bp. Artur Miziński, Sekretarz Generalny KEP

             ·    Konferencje

53                 – Abp. Celestino Migliore, Nuncjusz Apostolski w Polsce

55                 – Dr Irena Dawid-Olczyk Przeciwdziałanie Handlowi Ludźmi

59                 – S. Joanna Lipowska fmm,  Pomoc Ofiarom Handlu Ludźmi – Sekcja i Sieć „Bakhita”

65                 – Ks. Przemysław Drąg, Konwencja o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy

70                 – Bp Artur Miziński, Sekretarz Generalny KEP Wydarzenia z Życia Kościoła w Polsce

__________________________________________________________________________________________________

Z ŻYCIA NASZEJ KONFERENCJI

75      ·    Statystyka

76        ·    Nowe członkinie Konferencji WPŻZZ

79        ·    Odeszła do Pana – śp. S. Joanna Beata (Asia) Misiak oraz śp. S. Maria Zofia Alina Chomiuk

81        ·    Kalendarium

84        ·    Program Formacji Stałej Życia Konsekrowanego w Polsce

__________________________________________________________________________________

DOKUMENTY   

94      – Decyzja Konferencji Episkopatu Polski w sprawie tzw. spowiedzi  furtkowej

98        –  Instrukcja dotycząca sposobu powiadamiania organów państwowych o raz wyjaśnienia do Instrukcji

MATERIAŁY

109  –  Obraz młodego Polaka

Materiały zamieszczone w Biuletynie mogą być wykorzystane przez poszczególne Zgromadzenia z podaniem źródła. Jednocześnie prosimy o nadsyłanie własnych materiałów, które mogłyby być wykorzystane w Biuletynie KWPŻZZ (na adres: s. Barbara Kulikowska, Skwer Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa).
Redaguje Zespół

Biuletyn                do użytku wewnętrznego