Biuletyn numer 46 – Październik 2016

W TYM NUMERZE:

SENTIRE CUM ECCLESIA

1          · Jubileuszowy akt przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana

3          · Kanonizacja Matki Teresy z Kalkuty Biografia

4          – Homilia Ojca Świętego Franciszka – podczas Kanonizacji

ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY W POLSCE

6          – Homilia Ojca Świętego Franciszka –  na Jasnej Górze z okazji 1050-lecia Chrztu Polsk

8          – Homilia Ojca Świętego Franciszka – do duchownych i osób konsekrowanych

9          – Przemówienie Ojca Świętego Franciszka – podczas modlitewnego czuwania

12        – Homilia Ojca Świętego Franciszka – podczas Mszy św. posłania na Campus Misericordiae

ZAKOŃCZENIE JUBILEUSZOWEGO ROKU MIŁOSIERDZIA

14        – Homilia Ojca Świętego Franciszka

_____________________________________________________________________________________________

16        · Abp Stanisław Gądecki wiceprzewodniczącym Rady Konferencji Biskupich Europy (CCEE)

17        ·  Nowy Nuncjusz Apostolski w Polsce – Abp Salvatore Pennacchio

_____________________________________________________________________________________________

ZEBRANIE PLENARNE KWPŻZZ –  „Być Solą ziemi: między tradycją, anachronizmem i nowoczesnością”

          ·   Homilie

20             –  Bp Grzegorz Ryś

22             –  Kard  Stanisław Dziwisz Metropolita Krakowski

24             –  Bp Damian Muskus

          ·   Konferencje

26             –  Siostry Misjonarki Miłości – s. Ana,  o Świętej Matce Teresie z Kalkuty

29             –  M. Maksymilla Pliszka BDNP,  Jak Dziś Być Solą Ziemi i Światłem Świata

33             –  M. Petra Kowalczyk ZMBM,  Nasz charyzmat: duchowość: co nas łączy i co wyróżnia,

37             –  M. Barbara Latocha ZSJ, Nasz charyzmat, apostolstwo, Nasze dziś i wyzwania współczesności

42             –  M. Radosława Podgórska FSK,  Nasz charyzmat, styl naszego życia

45             –  Relacje z Pracy w Grupach

50             –  Bp Damian Muskus,  ŚDM 2016 – Próba bilansu i perspektywy na przyszłość

_____________________________________________________________________________________________

RELACJE Z ZAANGAŻOWANIA ZGROMADZEŃ ZAKONNYCH W ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY

54        –  Sprawozdania przesłane do Sekretariatu KWPŻZZ

______________________________________________________________________________________

Z ŻYCIA NASZEJ KONFERENCJI

78      ·   Nowe członkinie Konferencji WPŻZZ

83      ·   Odeszła do Pana m. Łukasza Sobieralska

85      ·   Kalendarium

_____________________________________________________________________________________________

Z NASZYCH ZGROMADZEŃ

88        125. rocznica święceń kapłańskich bł. ks. Ignacego Kłopotowskiego

89        100-lecie śmierci bł. brata Karola de Foucauld

91        Rok 2017 Rokiem  Św. Brata Alberta Chmielowskiego  i Bł. Honorata Koźmińskiego

__________________________________________________________________________________________________

MATERIAŁY

92        · Program Formacji Stałej Życia Konsekrowanego w Polsce w  roku 2016/2017- Idźcie i Głoście

Materiały zamieszczone w Biuletynie mogą być wykorzystane przez poszczególne Zgromadzenia z podaniem źródła. Jednocześnie prosimy o nadsyłanie własnych materiałów, które mogłyby być wykorzystane w Biuletynie KWPŻZZ (na adres:
s. Barbara Kulikowska, Skwer Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa).
Redaguje Zespół

Biuletyn                do użytku wewnętrznego