Biuletyn – VII Sympozjum – Kwiecień 2015

Sympozjum_Biul_2015W TYM BIULETYNIE:

SYMPOZJUM CZTERECH KONFERENCJI WYŻSZYCH PRZEŁOŻONYCH

1        ·   Relacja

3          ·   Listy – życzenia do uczestników Sympozjum

3            – Prymas Polski abp Wojciech Polak

4            – Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki

5        ·    List do Papieża Franciszka od uczestników Sympozjum

6        ·   Program Sympozjum

__________________________________________________________________

7        ·   Dzień Pierwszy – Spojrzeć w Przeszłość z Wdzięcznością
7            – Homilia – abp Stanisław Budzik
9            – Wprowadzenie – m. Leticja Niemczura, przewodnicząca Konferencji WPŻZZ

12          – Życie konsekrowane w tajemnicy Kościoła – ks. prof. dr hab. Krzysztof Pawlina

17          – Konsekrowani do pełnienia misji – prof. dr hab. Andrzej Derdziuk OFMCap

25          – Przypatrzmy się powołaniu naszemu – bp Antoni Pacyfik Dydycz

29          – Kościół w trosce o tożsamość instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego – prof. dr hab. Marek Saj CSsR

38          – Wyzwania współczesnej kultury, a aktualność duchowości, charyzmatów i misji życia konsekrowanego – ks. prof. dr hab. Andrzej  Maryniarczyk SDB

______________________________________________________________________________________

47      ·   Dzień Drugi – Przeżywać Teraźniejszość z Pasją
47          – Areopagi Misji – Pytania do Dyskusji

______________________________________________________________________________________

50      ·   Dzień Trzeci – Przyjąć Przyszłość z Nadzieją
50          – Medytacja – ks. prof. Mirosław Wróbel

53          – Pierwszeństwo formacji dla ciągłej odnowy duchowej i apostolskiej – ks. prof. dr hab. Marek Chmielewski

62          – Duszpasterstwo powołaniowe wobec nowych wyzwań – bp Marek Solarczyk delegat KEP ds. powołań

68          – Formacja początkowa i stała, wspólnotowa i apostolska w dynamice wierności – prof. PWT dr hab.  Jacek Kiciński CMF

74          – Homilia – abp Celestino Migliore, Nuncjusz Apostolski w Polsce

__________________________________________________________________________________________________________________

MATERIAŁY       

76          – Wybrane przykłady wyzwań powszechnej mentalności z jakimi przychodzi się mierzyć Życiu Konsekrowanemu – prof. KUL dr. hab. Alina Rynio

83          – Miłość w życiu kobiety konsekrowanej świeckiej – dr Alicja Janiak

Materiały zamieszczone w Biuletynie mogą być wykorzystane z podaniem źródła. Skwer Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa. Redaguje Zespół KWPŻZZ