8-10.IV Sesja Formacyjna dla Sióstr Referentek Misyjnych – „Darmo otrzymaliście…”

 

Komisja Misyjna przy Konferencji Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych w Polsce zaprasza na Misyjne Spotkanie Formacyjne dla sióstr zakonnych. Zaproszenie kierujemy do wszystkich Sióstr, szczególnie referentek misyjnych wszystkich Zgromadzeń Żeńskich oraz Sióstr zainteresowanych sprawami Misji.

Jako odpowiedź na IV Krajowy Kongres Misyjny, który przeżywaliśmy w 2015 roku, spotkanie to może być też dobrą okazją do pogłębienia tematyki misyjnej dla sióstr juniorystek w ramach swojej formacji zakonnej. Spotkanie odbędzie się w dniach 08-09-10 kwietnia 2016 r. w Niepokalanowie, w Domu Rekolekcyjnym ojców Franciszkanów ul. M. Kolbego 5. Program poniżej

Temat przewodni: „DARMO OTRZYMALIŚCIE …” Szczegółowy program w załączeniu. Koszt: 230 zł Zgłoszenia przyjmuje do dnia 31 marca 2016, wszelkich informacji udziela s. Irena Karczewska FMM: tel. 81/50 20 801; kom. 516 802 301 e-mail: komisjamisyjna@gmail.com Z radością czekamy na Siostry ! Przeżywając wspólnie w Jubileuszowym Roku Miłosierdzia czas przygotowania do obchodów 1050 rocznicy chrztu Polski oraz Światowych Dni Młodzieży pragniemy stawać się bardziej odpowiedzialnymi za Misyjne Dzieło Kościoła.

MISYJNE SPOTKANIE FORMACYJNE DLA SIÓSTR ZAKONNYCH Niepokalanów 08 – 10.04.2016 „ DARMO OTRZYMALIŚCIE …” PROGRAM SPOTKANIA Piątek – 08.04.2016 15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego – Kaplica św. Maksymiliana Kawa, herbata … 15.45 Zawiązanie wspólnoty – sala konferencyjna 17.00 Konferencja – „ Chrzest źródłem misyjności”- ks. Bp Jan Piotrowski, ordynariusz kielecki – sala konferencyjna 18.00 Msza święta z Nieszporami – ks. Bp Jan Piotrowski, – – Kaplica św. Maksymiliana 19.15 Kolacja 20.00 Czuwanie misyjne – Kaplica Św. Maksymiliana Apel, zakończenie dnia

Sobota – 09.04.2016 7.30 Jutrznia – Kaplica św. Maksymiliana 8.00 Śniadanie 9.00 Konferencja – „Miłosierdzie źródłem zaangażowania misyjnego” – ks. Grzegorz Wita, dyrektor PDM diecezji katowickiej – sala konferencyjna 10.00 Przerwa – kawa, herbata … 10.30 Konferencja – „Praktyczny wymiar animacji misyjnej”- ks. Grzegorz Wita – sala konferencyjna 12.00 Msza święta z homilią – ks. Grzegorz Wita – Kaplica św. Maksymiliana 13.00 obiad 14.30 Konferencja – „Misje w katechezie” – p. Aneta Rayzacher-Majewska – sala konferencyjna 15.30 Przerwa – kawa , herbata… 16.00 Praca w grupach warsztatowych 17.00 Podsumowanie z grup 18.00 Nieszpory – Kaplica w Domu Rekolekcyjnym 18.30 Kolacja 19.30 Różaniec Misyjny – Kaplica św. Maksymiliana 20.00 Chwalimy Pana… – sala konferencyjna 21.00 Apel, zakończenie dnia

Niedziela 10.04.2016 7.15 Msza święta z jutrznią – Ks. Zbigniew Sobolewski- dyrektor Dzieła Pomocy „Ad gentes” Komisji Episkopatu Polski ds. Misji – Kaplica św. Maksymiliana 8.30 śniadanie 9.30 Konferencja „Polscy misjonarze w służbie miłosierdzia „ – Ks. Zbigniew Sobolewski 10.30 przerwa 10.50 Animacja misyjna w Polsce – aktualności – ks. Zbigniew Sobolewski – sala konferencyjna 11.30 Z życia Kościoła w Polsce – aktualności – ks. Paweł Rytel – Andrianik , rzecznik Konferencji Episkopatu Polski – sala konferencyjna 12.20 Anioł Pański, rozesłanie 12.30 obiad