Współpraca międzyzakonna

DZIEŃ ŻYCIA KONSEKROWANEGO ustanowiony przez Ojca Świętego Jana Pawła II


W orędziu na I Dzień Życia Konsekrowanego Ojciec Święty określa jego potrójny cel:

  1. Odpowiada on po pierwsze, osobistej potrzebie uroczystego uwielbienia Pana i dziękczynienia za wielki dar życia konsekrowanego, życia które ubogaca i raduje Wspólnotę chrześcijańską poprzez swoje wielorakie charyzmaty oraz poprzez budujące owoce tak wielu istnień, całkowicie oddanych dla sprawy Królestwa.
  2. Dzień Życia Konsekrowanego ma – po drugie – za zadanie przyczynić się do poznania i do szacunku dla życia konsekrowanego ze strony ludu Bożego.
  3. Trzeci powód odnosi się bezpośrednio do osób konsekrowanych, zaproszonych do wspólnych i uroczystych obchodów niezwykłych dzieł, których Pan w nich dokonał, aby odkryć jeszcze bardziej w świetle wiary blaski tego Bożego piękna, które przez Ducha promieniują w ich sposobie życia, oraz aby jeszcze żywiej uświadomić sobie ich niezastąpioną misję w Kościele i w świecie.

Materiały od 1997 roku

W ramach obchodów Roku Życia Konsekrowanego cztery Konferencje Przełożonych Wyższych, to jest instytutów świeckich, zgromadzeń żeńskich czynnych i klauzurowych oraz zgromadzeń męskich, zorganizowały w dniach 21-23 kwietnia b.r. Sympozjum nt. W jedności uobecniać Chrystusa w świecie. W spotkaniu wzięli udział przełożeni wyżsi i zaproszeni goście. Sympozjum odbywało się na Katolickim Uniwersytecie w Lublinie. Sympozjum rozpoczęło się uroczystą Mszą świętą w Katedrze lubelskiej o godz. 9.00 koncelebrowaną pod przewodnictwem J. E. Ks. Abpa  S.Budzika, kanclerza KULu.  Kolejne dniu miały następujące hasła: „Spojrzeć w przeszłość z wdzięcznością”, „Przeżywać teraźniejszość z pasją”, „Przyjąć przyszłość z nadzieją”. Zobacz –> Program Sympozjum

6-9 października Jesienne Sympozjum czterech Konferencji Przełożonych Wyższych na Jasnej Górze. Rozpoczęcie o godz. 13.00 Mszą św. w Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej. Tematem Sympozjum będzie „Tożsamość Życia Konsekrowanego w kontekście procesów laicyzacyjnych w Polsce”


Sympozjum przełożonych zakonnych na Jasnej Górze

Raz na trzy lata w narodowym Sanktuarium na Jasnej Górze spotykają się wszyscy przełożeni wyżsi męskich i żeńskich zgromadzeń zakonnych w Polsce, reprezentujący wszystkie formy życia konsekrowanego w naszym kraju i ok. 40 tys. kobiet i mężczyzn, którzy tą drogę życia współcześnie podejmują.

W tym roku sympozjum, zorganizowane dla ponad 350 przełożonych, odbyło się w dniach 6-9 października i było poświęcone tematowi: Tożsamość życia konsekrowanego w kontekście procesów laicyzacyjnych Polsce. Celem organizatorów sympozjum było pogłębienie dialogu wśród osób konsekrowanych w jaki sposób organizować życie wewnętrzne wspólnot oraz posługę i duszpasterstwo, biorąc pod uwagę przemiany zachodzące w ostatnich latach w polskim społeczeństwie. Dlatego w programie spotkania bardzo dużo czasu przeznaczono na dyskusję i wymianę doświadczeń.

Z uczestnikami sympozjum spotkali się nuncjusz apostolski w Polsce abp Józef Kowalczyk oraz przewodniczący Konferencji Episkopatu abp Józef Michalik. Stolicę Apostolską reprezentowała salezjanka S. Enrica Rosanna, podsekretarz Kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego. Siostra Enrica sprawuje najwyższą wśród kobiet funkcję w Kościele katolickim. W spotkaniu uczestniczyła S.Ludgardis Craeynest fma, przewodnicząca Unii Europejskich Konferencji Przełożonych Wyższych (UCESM) i delegacje siostrzanych Konferencji z Ukrainy, Chorwacji i Słowacji. Wykładowcami podczas sympozjum byli miedzy innymi profesorowie Uniwersytetu Warszawskiego ks. prof. Marek Starowieyski oraz prof. Krzysztof Koseła

okm

PROGRAM S Y M P O Z J U M
PRZEŁOŻONYCH WYŻSZYCH INSTYTUTÓW ŻYCIA KONSEKROWANEGO
I STOWARZYSZEŃ ŻYCIA APOSTOLSKIEGO

Jasna Góra, Aula Papieska, 6-9 października 2009 r.

Temat: TOŻSAMOŚĆ ŻYCIA KONSEKROWANEGO W KONTEKŚCIE PROCESÓW LAICYZACYJNYCH W POLSCE

6 października – wtorek

13.00 MSZA ŚWIĘTA w Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej (oprawa liturgiczna – SS.Klauzurowe Bernardynki z Krakowa)

J E Ks.Abp Józef Kowalczyk, Nuncjusz Apostolski

14.15 Wprowadzenie – moderator sesji:

– Ks.Tomasz Sielicki SChr, przewodniczący Konferencji KWPZM

14.30 Refleksja na temat dnia

J E Ks.Abp Józef Kowalczyk, Nuncjusz Apostolski

15.00 “Osoby konsekrowane wobec przemian w Kościele. Uwagi laika”

– Ks.prof.dr hab. Marek Starowieyski, UW

16.00 P r z e r w a

16.30 Dyskusja panelowa z udziałem przedstawicieli Konferencji:

moderator: Ks.Tomasz Sielicki SChr

KWPZM -.O.Kazimierz Wójtowicz

KWPŻZZ – M. Agata Mirek

KPŻKK – M. Weronika Sowulewska

KKIŚ – P. mgr Anna Nachyła

18.00 Nieszpory (SS.Bernardynki z Krakowa)

21.00 Apel Jasnogórski

– O.Generał Izydor Matuszewski, OSPPE

7 października – środa

8.00 MSZA ŚW. w Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej (oprawa liturgiczna – Instytuty Świeckie)

– J E O .Biskup Stanisław Padewski OFMCap

9.15 Wprowadzenie – moderator sesji przedpołudniowej:

– P. dr Agnieszka Salamucha

“Współczesne przemiany mentalności i tożsamości społecznej w Polsce”

– prof. dr hab. Krzysztof Koseła UW

10.30 P r z e r w a

11.15 Dyskusja panelowa z udziałem przedstawicieli Konferencji:

moderator: . dr Agnieszka Salamucha

KWPZM -.O.Kazimierz Lorek

KWPŻZZ – S. Miriam Długosz

KPŻKK – M. Weronika Sowulewska

KKIŚ – P. Ewa Kusz

13.00 P r z e r w a o b i a d o w a (obiad wspólny w Domu Pielgrzyma)

15.00 Moderator sesji popołudniowej:

M. Weronika Sowulewska

”Życie konsekrowane w kontekście procesów laicyzacyjnych – doświad-czenie europejskie.

S.dr Enrica Rosanna, CIVCSVAp

16.00 P r z e r w a

16.30 Dyskusja panelowa z udziałem przedstawicieli Konferencji:

KWPZM -.Ks. Andrzej Danilewicz, werbista

KWPŻZZ – S. Maria Broniec Sacre Coeur

KPŻKK – M. Urszula Nowińska, redemptorystka

KKIŚ – P. Ewa Kusz

18.00 Nieszpory (Instytuty Świeckie)

21.00 Apel Jasnogórski

O.Kazimierz Lorek CRSP, wiceprzewodniczący Konferencji KWPZM

8 października – czwartek

godz. 8.00 MSZA ŚW. w Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej (oprawa liturgiczna – Zakony Męskie)

JE Ks.Bp Kazimierz Gurda, przewodniczący Komisji KEP ds. IŻKiSŻA

9.15 Wprowadzenie – moderator sesji przedpołudniowej:

– O. Kazimierz Malinowski OFMConv.

Wystąpienie S. Ludgardis Craeynest fma, przewodniczącej UCESM

10.30 P r z e r w a

11.15 “Osoby konsekrowane i wspólnoty wobec przemian kulturowych
i obyczajowych w Polsce”

(15 minutowe wystąpienia przedstawicieli Konferencji:

KWPZM -.O.Marek Kotyński, redemptorysta

KWPŻZZ – M. Danuta Wróbel

KPŻKK – M. Ausilia Gołębiowska, kapucynka

KKIŚ – P. Ewa Kusz

Dyskusja i wystąpienia Gości

13.00 P r z e r w a o b i a d o w a (obiad wspólny w Domu Pielgrzyma)

Moderator sesji popołudniowej:

M. Jolanta Olech, urszulanka SJK, sekretarka generalna KWPŻZZ

15.00 Wystąpienie JE Ks. Bp Wacław Depo, przewodniczącego Komisji Mieszanej Biskupi – Przełożeni Wyżsi


Wypowiedzi – Nasza misja wobec przemian laicyzacyjnych w Polsce

(15 minutowe wystąpienia przedstawicieli Konferencji:

KWPZM -.O. Dariusz Kowalczyk TJ

KWPŻZZ – M. Leticja Niemczura

KPŻKK – M. Elżbieta Sander, klaryska

KKIŚ – P. Ewa Kusz

16.30 Przerwa

17.00 Dyskusja i wystąpienia Gości

18.00 Nieszpory (Zakony Męskie)

21.00 Apel Jasnogórski

J E Ks.Abp Stanisław Nowak, Arcybiskup Częstochowski

9 października – piątek

godz. 8.00 MSZA ŚW. w Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej (oprawa liturgiczna – Zgromadzenia Żeńskie)

– J E Ks. Abp Józef Michalik, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

9.15 Moderator sesji:

– M.Danuta Wróbel służka NMP, przewodnicząca KWPŻZZ

Podsumowanie spotkania. Wnioski i ukierunkowania.

10.00 Spotkania poszczególnych Konferencji we własnym gronie

znak_sympozjum_2006Informacja i program sympozjum

W dniach 10-12 października 2006 r. na Jasnej Górze wyżsi przełożeni Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego w Polsce uczestniczyli w Sympozjum „W 40. Rocznicę Perfectae Caritatis”. Ponad 300 wyższych przełożonych z czterech Konferencji zakonów żeńskich, męskich, kontemplacyjnych i instytutów świeckich podejmowało refleksję nad dekretem soborowym nt. odnowy życia zakonnego, zadawali sobie pytanie, co ten przełomowy dokument zmienił w życiu konsekrowanym. Specjalnym gościem sympozjum był Kardynał Franc Rodé, prefekt Kongregacji IŻK i SŻA. W Sympozjum uczestniczył również Br. Alvaro Rodriguez Echeverria FSC, przewodniczący USG.

W tematykę Sympozjum wprowadził o.Kazimierz M. Lorek barnabita, wiceprzewodniczący KWPZM, natomiast podsumowania Sympozjum dokonała m. Jolanta Olech USJK, przewodnicząca KWZŻZZ.

Dzień pierwszy poświęcony był życiu zakonnemu na Wschodzie i Zachodzie. M. Krystyna Dębowska franciszkanka od Cierpiących przedstawiła życie zakonne w Europie Środkowowschodniej, Br. Alvaro Rodriguez Echeverria FSC natomiast w świecie Zachodnim. Po południu została podjęta dyskusja panelowa, którą prowadził O. Stanisław Opiela SJ. Do udziału w dyskusji zostali zaproszeni również przedstawiciele wspólnot zakonnych z krajów Wschodu i Zachodu.

Dzień drugi poświęcony był życiu konsekrowanemu w Kościele. W tym dniu gościliśmy Kardynała Franc Rodé prefekta Kongregacji IŻK i SŻA, który podjął refleksję na temat Życie konsekrowane w Kościele – interpretacja dokumentu Mutuae Relationes: Czego oczekują biskupi od zakonników. Kolejne dwa referaty wygłosili: o. Kazimierz Malinowski OFMCon., przewodniczący KWPZM i o. Kazimierz M. Lorek. Dyskusję panelową w tym dniu poprowadził O. Dariusz Kowalczyk SJ, przełożony prowincjalny księży jezuitów. W dyskusji uczestniczyli: Prefekt Kongregacji, Biskup Andrzej Dzięgla, przewodniczący Komisji KEP d/s IŻK i SŻA oraz przewodniczący wszystkich Konferencji Wyższych Przełożonych.

Trzeci dzień Sympozjum przebiegał pod hasłem: Ruchy katolickie a zakony. Przewodniczący Ogólnopolskich Ruchów katolickich, O. Adam Schulz SJ wygłosił referat a następnie poprowadził dyskusję panelową, w której udział wzięli przedstawiciele ruchów katolickich.

W każdym dniu Sympozjum przełożeni wyżsi uczestniczyli we wspólnej modlitwie: we Mszy św., Nieszporach i Apelu Jasnogórskim. Uczestników Sympozjum łączyła również wspólnota stołu.

Program

10 października – wtorek
Temat: Życie zakonne na Wschodzie i Zachodzie
9.00 Modlitwa, powitanie – O. Kazimierz Malinowski, przewodniczący Konferencji WPZM
– Wprowadzenie – moderator – O. Kazimierz M. Lorek, wiceprzewodniczący KWPZM

9.15 „Życie zakonne w Europie Środkowo-Wschodniej” – M. Krystyna Dębowska, franciszkanka od cierpiących

10.15 Przerwa
10.45 „Życie zakonne w Świecie Zachodnim” – Br. Alvaro Rodriguez Echeverria, przewodniczący USG

12.00 MSZA ŚW. w Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej – JE Arcybiskup Stanisław Nowak, metropolita częstochowski
13.00 Przerwa obiadowa
15.30 Panel prowadzi O. Stanisław Opiela SJ; wystąpią:
—- Br. Alvaro Rodriguez Echeverria, przewodniczący USG
—- M. Krystyna Dębowska, franciszkanka od cierpiących
—- S. Rima Pużaite, służka NMP (Litwa)
—- S. Małgorzata M. Demenga, zgromadzenie Św. Józefa z Cluny (Zachód)
—- Ks. Zdzisław Weder SDB
—- S. Nijole Sadunaite, służka NMP (Litwa)
—- Dyskusja
18.00 Nieszpory
21.00 Apel Jasnogórski – O. Izydor Matuszewski, przełożony generalny OO. Paulinów
DZIEŃ DRUGI – 11 października – środa
Temat: Życie konsekrowane w Kościele
9.00 Modlitwa, powitanie, wprowadzenie
– M. Jolanta Olech, przewodnicząca Konferencji WPŻZZ
– moderator – M. Danuta Wróbel, wiceprzewodnicząca KWPŻZZ
9.15 „Życie konsekrowane w Kościele – interpretacja dokumentu Mutuae Relationes: Czego oczekują biskupi od zakonników” – JEm Kardynał Franciszek Rodé, prefekt Kongregacji IŻK i SŻA

10.15 Przerwa
10.45 „Miejsce życia konsekrowanego w kościele lokalnym” – O. Kazimierz Malinowski, przełożony prowincjalny OFMConv.

– EKLEZJOLOGIA WSPÓLNOTY MIĘDZY BISKUPAMI I ZAKONNIKAMI W MUTUAE RELATIONESO. – dr Kazimierz M. Lorek CSRP; wiceprzewodniczący KWPZM w Polsce

12.00 MSZA ŚW. w Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej – JEm Kardynał Franciszek Rodé, prefekt Kongregacji IŻK i SŻA

13.00 Przerwa obiadowa
15.30 Panel prowadzi O. Dariusz Kowalczyk SJ, przełożony prowincjalny; wystąpią:
– JEm Kardynał Franciszek Rodé, prefekt Kongregacji IŻK i SŻA
– JE Biskup Andrzej Dzięga, przewodniczący Komisji KEP d/s IŻK i SŻA
– O. Kazimierz Malinowski, przewodniczący Konferencji WPZM
– M. Jolanta Olech, przewodnicząca Konferencji WPŻZZ
– M. Weronika Sowulewska, przewodnicząca Konferencji PŻKK
– P. Ewa Kusz, przewodnicząca Światowej Konferencji IŚ
– Dyskusja
18.00 Nieszpory (prowadzą OO. Benedyktyni z Tyńca)
21.00 Apel Jasnogórski – JE Arcybiskup Stanisław Nowak, metropolita częstochowski
DZIEŃ TRZECI – 12 października – czwartek
Temat: Ruchy katolickie a zakony
9.00 Modlitwa, powitanie, wprowadzenie – O. Kazimierz Malinowski, przewodniczący Konferencji WPZM
– moderator – P. Anna Rastawicka wiceprzewodnicząca KKIŚ
9.15 „Ruchy i Stowarzyszenia Katolickie a zakony” – O. Adam Schulz SJ, przewodniczący Ogólnopolskiej Rady Ruchów Katolickich

10.15 Panel prowadzi O. Adam Schulz SJ „Udział zakonów w Ruchach i Stowarzyszeniach Katolickich – jak je postrzegają”:
– Ruch Światło – Życie – Ks. Roman Litwińczuk, moderator generalny
– Odnowa w Duchu Świętym – P. Jolanta Czapnik, moderator
– Neokatechumenat – P. prof. Jan Grosfeld
– Dyskusja
11.30 Podsumowanie – M. Jolanta Olech, przewodnicząca Konferencji WPŻZZ
12.00 MSZA ŚW. w Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej – JE Arcybiskup Józef Kowalczyk, Nuncjusz Apostolski w Polsce

sympozjum-2003W dniach 2-4 czerwca 2003 r na Jasnej Górze wyżsi przełożeni Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego w Polsce uczestniczyli w Sympozjum „Rozpocząć na nowo od Chrystusa”. Ponad 400 wyższych przełożonych z czterech Konferencji zakonów żeńskich, męskich, kontemplacyjnych i instytutów świeckich podejmowało refleksję nad zaangażowaniem osób konsekrowanych na rzecz najuboższych. W czasie spotkania odbyła się również prezentacja dokumentu Idziemy naprzód z nadzieją. W spotkaniu wzięła udział przedstawicielka Europejskiej Konferencji Wyższych Przełożonych (UCESM) – S. Ana Maria Garbayo. Sympozjum zamknęła Msza św. dziękczynna za 25-lecie pontyfikatu Jana Pawła II w Kaplicy Matki Bożej, której przewodniczył nuncjusz apostolski abp Józef Kowalczyk.

DZIEŃ PIERWSZY

—–    Ks. Czesław Parzyszek
—–    Ksiądz Arcybiskup Stanisław Nowak, Metropolita Częstochowski
—–    Adam Żak SI
—–    Relacje z pracy w grupach

DZIEŃ DRUGI

—–    Ksiądz Biskup Andrzej Dzięga, Biskup Sandomierskiego
—–    Ks. Bp Andrzej Dzięga
—–    Ks. Czesław Parzyszek SAC
—–    Małgorzata Więczkowska
—–    Ks. Jacek Swęd

DZIEŃ TRZECI

—–    Ksiądz Arcybiskup Józef Kowalczyk, Nuncjusz Apostolski
—–    Irena Dawid-Olczyk, Fundacja La Strada
—–    Ks. Arkadiusz Wuwer
—–    Jan Paweł II

sympozjum-2002PROGRAM SYMPOZJUM

DZIEŃ PIERWSZY

—–    Ksiądz Arcybiskup Stanisław Nowak, Metropolita Częstochowski
—–    Konferencja o. Jerzego Gogoli OCD
—–    Konferencja o. Tadeusza Hajduka SJ
—–    Konferencja o. Krzysztofa Osucha SJ
—–    Relacje z pracy w grupach

DZIEŃ DRUGI

—–    o.Izydor Matuszewski OSP, generał Zakonu Ojców Paulinów
—–    Konferencja o. Tadeusza Hajduka SJ
—–    Konferencja o. Mieczysława Kożucha SJ

DZIEŃ TRZECI

—–    o.Mieczysław Kożuch SJ
—–    Konferencja o. Mieczysława Kożucha SJ

sympozjum-2000Program sympozjum

DZIEŃ PIERWSZY – CZWARTEK, 4 MAJA

Temat: „Wczoraj” życia konsekrowanego
9.00    Laudesy
9.20    ks. Czesław Parzyszek, przewodniczący KWPZM
– Rozpoczęcie sympozjum. Powitanie zebranych
9.40    Życie konsekrowane w Polsce w ostatnich dziesięcioleciach
– blaski i cienie – doc. dr hab. s. Margarita Sondej, ursz. UR
10.20    Przerwa na kawę
11.00    Życie konsekrowane w Polsce w ostatnich dziesięcioleciach
– blaski i cienie – ks. Roman Forycki SAC
—–    Przedstawienie pytań do pracy w grupach
12.00    Msza święta w kaplicy Cudownego Obrazu – ks. kard. Józef Glemp, Prymas Polski
13.00    Obiad wspólny (Dom Pielgrzyma)
15.00    Praca w grupach
16.30    Sesja plenarna – sprawozdanie z prac w grupach
17.45    Krótkie podsumowanie
—–    Nieszpory
18.30    Kolacja
21.00    Apel Jasnogórski w kaplicy Cudownego Obrazu – ks. abp Stanisław Nowak – metropolita częstochowski

DZIEŃ DRUGI – PIĄTEK, 5 MAJA

Temat: „Dziś” życia konsekrowanego
9.00    Laudesy
9.20    Życie konsekrowane dziś. Współczesne wyzwania i oczekiwania Kościoła – ks. kard. E. Martinez Somalo, prefekt KIŻKSŻA.
10.20    Przerwa na kawę
11.00    Życie konsekrowane dziś w Polsce. Współczesne wyzwania i oczekiwania Kościoła – ks. inspektor Józef Struś, salezjanin
–    Przedstawienie pytań do pracy w grupach
12.00    Msza święta w kaplicy Cudownego Obrazu – ks. kard. E. Martinez Somalo, prefekt KIŻKSŻA.
13.00    Obiad wspólny (Dom Pielgrzyma)
15.00    Praca w grupach
16.30    Sesja plenarna – sprawozdanie z prac w grupach
17.30    Głos gości: UISG – s. Rita Burley
—–    Głos gości: UCESM- p. Jesús Lecea
18.15    Krótkie podsumowanie
—–    Nieszpory
19.00    Kolacja
20.00    Rekreacja (nowicjaty częstochowskie)
21.00    Apel Jasnogórski w kaplicy Cudownego Obrazu – ks. bp Edward Samsel, przewodniczący Komisji KEP ds. Życia Konsekrowanego

DZIEŃ TRZECI – SOBOTA, 6 MAJA

Temat: „Jutro” życia konsekrowanego
9.00    Laudesy
9.20    Czego oczekujemy od osób i instytutów życia konsekrowanego? Wypowiedzi:
—–    Biskupa diecezjalnego – ks. abp Damian Zimoń, metropolita katowicki
—–    Przedstawicielki laikatu – prof. Katarzyna Olbrycht
10.20    Przerwa na kawę
11.00    Proboszcza – ks. Jan Sikorski
—–    Studenta – Tomasz Marek, architektura
12.00    Podsumowanie. Zakończenie – m. Jolanta Olech USJK, przewodnicząca KWPŻZZ
12.30    Msza święta w kaplicy Cudownego Obrazu – ks. abp Józef Kowalczyk, Nuncjusz Apostolski
*****    Akt zawierzenia życia konsekrowanego w Polsce Matce Bożej – Gwieździe Nowej Ewangelizacji
13.30    Obiad wspólny (Dom Pielgrzyma)

Materiały z Sympozjum

sympozjum-1996Program sympozjum

DZIEŃ PIERWSZY – 16.10.1996 – środa

Temat: Confessio Trinitatis – Ikona Przemienienia.
8.00    Jutrznia i medytacja
9.00    Sesja l. – Konferencja: Ks. Prow. Kazimierz Wójtowicz, CR
9.45    Przerwa
10.15    Modlitwą w ciągu dnia
—–    Sesja 2. – Konferencja: S. Prof. Józefa Zdybicka, SJK
11.30    Msza św. koncelebrowana z homilią Ks. Bpa Edwarda Samsela
13.00    Obiad
15.00-16.30    Dyskusja w grupach
17.00    Modlitwa wieczorna
—–    Sesja ogólna – Relacje z dyskusji w grupach
19.00    Modlitwa Maryjna
21.00    Apel Jasnogórski
…+…    Odpowiedzialni za przygotowanie liturgii: OO.Benedyktyni – Tyniec

DZIEŃ DRUGI – 17.10.1996 – czwartek.

Temat: Signum fraternitatis – Życie wspólnotowe
8.00    Jutrznia i medytacja
9.00    Sesja l. – Konferencja: O. Prow. Florian Pelka, S J(W-wa)
9.45    Przerwa
10.15    Modlitwa w ciągu dnia
—–    Sesja 2. – Konferencja: M.Hilaria Hatko, ND
11.30    Msza święta koncelebrowana z homilią Ks.Abpa Stanisława Nowaka
13.00    Obiad
15.00-16.30    Dyskusja w grupach
17.00    Modlitwa wieczorna
—–    Sesja ogólna – Relacje z dyskusji w grupach
19.00    Pogodny wieczór (Siostry Nazaretanki – Salezjanie – Kopiec)
21.00    Apel Jasnogórski
…+…    Odpowiedzialne za przygotowanie liturgii: Siostry Zmartwychwstanki – Częstochowa

DZIEŃ TRZECI – 18.10.96 – piątek.

Temat: Servitium caritatis – Misja
8.00    Jutrznia i medytacja
9.00    Sesja l. – Konferencja: O. Jan Nalaskowski, OSPPE
9.45    Przerwa
10.15    Modlitwa w ciągu dnia
–    Sesja 2. Konferencja: M. Krystyna Dębowska, Fr. od Cierp.
11.30    Msza św. koncelebrowana z homilią Ks. Abpa Nuncjusza Apost. Józefa Kowalczyka
13.00    Obiad
15.00-16.30    Dyskusja w grupach
17.00    Modlitwa wieczorna
—–    Sesja ogólna – Relacje z dyskusji w grupach
*****    Wnioski – Podsumowanie obrad – Zakończenie
…+…    Odpowiedzialne za przygotowanie. liturgii: Siostry Klauzurowe

Materiały z Sympozjum