Studium Formacyjne

Trzyletnie Studium Formacyjne przy Konferencji Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych.

Rozpoczęcie 12 października 2018 r.

W tym roku rozpoczynamy kolejny, trzyletni cykl od roku C. Mogą w nim uczestniczyć też Siostry, które uczestniczyły w roku A i B poprzedniego cyklu. Program w załączeniu. Dyrektorką Studium jest nadal S. Aleksandra Huf.

Studium jest przeznaczone dla różnych etapów formacji początkowej (okres przednowicjacki, nowicjat i juniorat), ale jest otwarte też na inne grupy młodych sióstr (profesek wieczystych). Biorąc pod uwagę specyfikę formacji zakonnej, program został przygotowany w formie tzw. bloków tematycznych. Każdy rok pracy tworzy pewną całość. Można więc przerwać Studium, np. dla odbycia nowicjatu poza Warszawą i powrócić na Studium po jakimś czasie nie tracąc zaliczonego roku. Jest usytuowane w Warszawie, ale mogą uczestniczyć w nim również siostry z innych terenów Polski.

Studium rozpocznie się 12 października b.r. o 14.15. Zgłoszenia prosimy nadsyłać w terminie do 25 września 2018 na adres Sekretariatu KWPŻZZ listownie lub pocztą elektroniczną kwpzzz@episkopat.pl. Przy zgłoszeniu należy wypełnić i przesłać załączoną tutaj metryczkę uczestniczki Studium. Informacje te są potrzebne do przygotowania indeksu na nowo zgłoszonych Sióstr i dla ewidencji Studium. Liczba miejsc jest ograniczona.

Tematy są ułożone w cyklu trzyletnim A, B, C. Uczestniczki mogą dołączać do grupy w dowolnym roku. Siostry otrzymują indeksy i mają możliwość zdawania egzaminów. Decyzję o zdawaniu lub wstrzymaniu się od niego podejmuje Matka Przełożona uczestniczki Studium. Zachęcamy jednak, by jak najwięcej sióstr zdawało egzaminy, ponieważ widzimy, że osoby te bardziej korzystają ze Studium.

Miejscem wykładów będzie tak jak dotychczas, dom Sióstr Uczennic Boskiego Mistrza przy ul. Żytniej 11, w Warszawie

INFORMACJE DOTYCZĄCE STUDIUM FORMACYJNEGO:

Proponujemy cykl trzyletni (A, B, C), tak, by w każdym roku nowe osoby mogły do niego dołączać.

Różnice związane z etapem formacji mistrzynie będą uwzględniać we własnym zakresie, a zakres  materiału podawany na proponowanym studium, może ubogacić każdą, niezależnie od etapu życia zakonnego.

Mając na uwadze osoby spoza Warszawy, proponujemy układ bardziej blokowy, czyli 2 razy w miesiącu po dwa dni – piątek i sobota (w piątek od 14.15-17.30 oraz w sobotę od 9.00- 14.15).

Terminy zjazdów Studium Formacyjnego 2018-2019 Rok C:

Rok 2018

 • 12-13   października
 • 26-27   października
 • 09-10   listopada
 • 23-24   listopada
 • 07-08   grudnia
 • 14-15   grudnia

 

Rok 2019

 • 11-12 stycznia
 • 25-26 stycznia
 • 08-09   lutego
 • 22-23   lutego
 • 08-09   marca
 • 22-23   marca
 • 05-06   kwietnia
 • 26-27   kwietnia
 • 10-11   maja
 • 24-25   maja
 • 31 maja – 01czerwca
 • 07-8 czerwca – Zakończenie roku

PROGRAM STUDIUM 2017-2019 (kliknij aby zobaczyć):

thumbnail of Program Studium 2016-18

Terminy Studium Formacyjnego 2016-17
Program Roku „A”

ROK 2016

Październik :  7-8      oraz   21-22
Listopad:       4-5      oraz   18-19
Grudzień :     2-3      oraz   16-17

ROK 2017

Styczeń:    13-14  oraz   27-28
Luty:         10-11  oraz   24-25
Marzec:     10-11  oraz   24-25
Kwiecień:   7-8      oraz   28-29
Maj:          12-13  oraz    26-27
Czerwiec:   2-3      oraz    9-10

 

ROK „A”

 

Przedmiot godz Wykładowca
Wybrane zagadnienia z psychologii osobowości 10 s. Janina NisiewiczRSCJ
Teologia dogmatyczna- Chrystologia biblijna 10 O. prof. dr hab. Dariusz Gardocki SJ
Eklezjologia 10 O. prof. dr hab. Dariusz Gardocki SJ
Teologia dogmatyczna Mariologia 10 Dr Monika Waluś
Sakramentologia 10 O. dr Konrad Keler SVD
Teologia  moralna 14 O. dr Antoni Jucewicz SVD
Teologia biblijna 14 Ks. prof dr hab. Andrzej Najda
Lectio divina 10 s. Judyta Pudełko PDDM
Teologia życia duchowego 14 Ks. dr Andrzej Pelc SAC
Teologia życia konsekrowanego 14 Ks. dr Andrzej Pelc SAC
Liturgika 12 Ks. dr hab. Jan Miazek
Historia Kościoła  i życia konsekrowanego  16 Ks. prof. dr hab Kazimierz Łatak CRL
Misja życia konsekrowanego 10 O. dr Tomasz Szyszka SVD
Katolicka nauka społeczna 10 Ks. dr Krzysztof Waligóra
Razem 164

Terminy zjazdów Studium Formacyjnego 2017-2018 Rok B:

Rok 2017

 • 6-7      października
 • 20-21  października
 • 3-4      listopada
 • 17-18  listopada
 • 8-9     grudnia
 • 15-16 grudnia

Rok 2018

 • 12-13 stycznia
 • 26-27 stycznia
 • 9-10  lutego
 • 23-24 lutego
 • 9-10   marca
 • 23-24 marca
 • 6-7    kwietnia
 • 20-21 kwietnia
 • 4-5     maja
 • 18-19 maja
 • 1-2    czerwca
 • 8-9    czerwca – zakończenie roku
ROK „B”

 

Przedmiot godz Wykładowca
Wybrane zagadnienia z psychologii osobowości 10 s. Janina Nisiewicz  RSCJ
Teologia dogmatyczna Chrystologia patryst. 10 O. prof. dr hab. Dariusz Gardocki SJ
Teol,  dogmatyczna- Soteriologia 10 O. prof. dr hab. Dariusz Gardocki SJ
Teologia  moralna 16 O. dr Antoni Jucewicz SVD
Teologia biblijna 14 Ks. prof. dr hab. Andrzej  Najda
Lectio divina  10 s. Judyta Pudełko PDDM
Teologia życia duchowego 16 Ks. dr Andrzej Pelc SAC
Teologia życia konsekrowanego 16 Ks. dr Andrzej Pelc SAC
Liturgika 12 Ks. dr hab. Jan Miazek
Historia Kościoła  i życia konsekrowanego 16 Ks. prof. dr hab Kazimierz Łatak CRL
Misja życia konsekrowanego  10 O. dr Tomasz Szyszka  SVD
Katolicka nauka społeczna   10 Ks. dr Krzysztof Waligóra
Zasady komunikacji  14 Prof. dr hab. Elżbieta Osewska
Razem 164

Terminy zjazdów Studium Formacyjnego 2018-2019 Rok C:

Rok 2018

 • 12-13   października
 • 26-27   października
 • 09-10   listopada
 • 23-24   listopada
 • 07-08   grudnia
 • 14-15   grudnia

Rok 2019

 • 11-12 stycznia
 • 25-26 stycznia
 • 08-09   lutego
 • 22-23   lutego
 • 08-09   marca
 • 22-23   marca
 • 05-06   kwietnia
 • 26-27   kwietnia
 • 10-11   maja
 • 24-25   maja
 • 31 maja – 01czerwca
 • 07-8 czerwca

 

Rozpoczęcie zajęć nastąpi w piątek 12 października 2018, o godz. 14.15. Msza św. inauguracyjna zostanie odprawiona o godz. 14.30.

 

ROK „C”

 

Przedmiot godz Wykładowca
Wybrane zagad. z psychologii osobowości 10 s. Janina Nisiewicz  RSCJ
Teologia dogmatyczna -Trynitologia 10 O. prof. dr hab. Dariusz Gardocki SJ
Teologia fundamentalna 10 O. prof. dr hab. Dariusz Gardocki SJ
Teologia  moralna 16 O. dr Antoni Jucewicz SVD
Teologia biblijna 14 Ks. prof. dr hab. Andrzej Najda
Lectio divina 10 s. Judyta Pudełko PDDM
Teologia życia duchowego 16 Ks. prof. dr Andrzej Pelc SAC
Teologia życia konsekrowanego 16 Ks. dr Andrzej Pelc SAC
Liturgika 12 Ks. dr hab. Jan Miazek
Historia Kościoła  i życia konsekrowanego 16 Ks. prof. dr hab Kazimierz Łatak CRL
Misja życia konsekrowanego 10 O. dr Tomasz Szyszka SVD
Katolicka nauka społeczna 10 Ks. dr Krzysztof Waligóra
Zasady komunikacji 14 Prof. dr hab. Elżbieta Osewska
Razem 164

 

 

STUDIUM FORMACYJNE – CYKL 3-LETNI (2013 – 2014 – 2015/16)

ROK „A”

ROK „B”

ROK „C”

Przedmiot Godz. Wykładowca Przedmiot godz Wykładowca Przedmiot godz Wykładowca
Wybrane zagadnienia z psychologii osobowości 10 s. Janina Nisiewicz

RSCJ

Wybrane zagadnienia z psychologii osobowości 10 s. Janina Nisiewicz RSCJ Wybrane zagad. z psychologii osobowości 10 s. Janina Nisiewicz RSCJ
Teologia dogmatyczna- Chrystologia biblijna 10 O. prof. dr hab. Dariusz Gardocki SJ Teologia dogmatyczna Chrystologia patryst. 10 O. prof. dr hab. Dariusz Gardocki SJ Teologia dogmatyczna -Trynitologia 10 O. prof. dr hab. Dariusz Gardocki SJ
Eklezjologia 10 o. prof. dr hab. Dariusz Gardocki SJ Teol, dogmatyczna- Soteriologia 10 O. prof. dr hab. Dariusz Gardocki SJ Teologia fundamentalna 10 O. prof. dr hab. Dariusz Gardocki SJ
Teologia dogmatyczna

Mariologia

10 Dr Monika Waluś
Sakramentologia 10 o. dr Konrad Keler SVD
Teologia moralna 14 O. dr Antoni Jucewicz SVD Teologia moralna 16 O. dr Antoni Jucewicz SVD Teologia moralna 16 O. dr Antoni Jucewicz SVD
Teologia biblijna 14 Ks. prof dr hab. Andrzej Najda Teologia biblijna 14 Ks. prof. dr hab. Andrzej Najda Teologia biblijna 14 Ks. prof. dr hab. Andrzej Najda
Lectio divina 10 o. mgr lic Jan Jacek Stefanów SVD Lectio divina 10 s. Judyta Pudełko PDDM Lectio divina 10 s. Judyta Pudełko PDDM
Teologia życia duchowego 14 Ks. dr Andrzej Pelc SAC Teologia życia duchowego 16 Ks. dr Andrzej Pelc SAC Teologia życia duchowego 16 Ks. prof. dr Andrzej Pelc SAC
Teologia życia konsekrowanego 14 Ks. dr Andrzej Pelc SAC Teologia życia konsekrowanego 16 Ks. dr Andrzej Pelc SAC Teologia życia konsekrowanego 16 Ks. dr Andrzej Pelc SAC
Liturgika 12 S. dr Iwona Kopacz Liturgika 12 Ks. dr Piotr Waleńdzik Liturgika 12 Ks. dr Piotr Waleńdzik
Historia Kościoła i życia konsekrowanego 16 Ks. prof. dr hab Kazimierz Łatak CRL Historia Kościoła i życia konsekrowanego 16 Ks. prof. dr hab Kazimierz Łatak CRL Historia Kościoła

i życia konsekrowanego

16 Ks. prof. dr hab Kazimierz Łatak CRL
Misja życia konsekrowanego 10 O. dr Tomasz Szyszka SVD Misja życia konsekrowanego 10 O. dr Tomasz Szyszka SVD Misja życia konsekrowanego 10 O. dr Tomasz Szyszka SVD
Katolicka nauka społeczna 10 Ks. dr Krzysztof Waligóra Katolicka nauka społeczna 10 Ks. dr Krzysztof Waligóra Katolicka nauka społeczna 10 Ks. dr Krzysztof Waligóra
Zasady komunikacji 14 Prof. dr hab. Elżbieta Osewska Zasady komunikacji 14 Prof. dr hab. Elżbieta Osewska
Razem 164 Razem 164 Razem 164

 

2013-2014 ROK A


Trzyletnie Studium Formacyjne przy Konferencji Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych.
Rozpoczęcie 11 października 2013 r.

Miejscem wykładów będzie tak jak dotychczas, dom Sióstr Uczennic Boskiego Mistrza przy ul. Żytniej 11, w Warszawie


ROK 2013
Październik:    11-12.X     oraz   25-26.X
Listopad:        08-09.XI    oraz   22-23.XI
Grudzień:       06-07.XII   oraz   20-21.XII

ROK 2014
Styczeń:    17-18.I      oraz      31. I-01.II
Luty:        14-15.II     oraz      28.II-01.III
Marzec:    14-15.III    oraz      28-29.III
Kwiecień   11-12.IV     oraz      25-26.IV
Maj:         09-10.V      oraz      23-24.V
Czerwiec:  06-07.VI    oraz      20-21.VI

Godziny wykładów:

piątek:
14.15 -15.45
16.00 -17.30

sobota:
09.00 -10.30
10.45 -12.15
12.45 -14.15


W piątek 10 października 2014, w domu zakonnym Sióstr Uczennic Boskiego Mistrza w Warszawie,  przy ul. Żytniej,  grupa sióstr juniorystek, nowicjuszek i postulantek  ze zgromadzeń zakonnych rozpocznie swoje zajęcia w kolejnym roku Studium Formacyjnym w Warszawie.

Terminy Studium Formacyjnego 2014-15

INFORMACJE   OGÓLNE

Zajęcia odbywają się w Domu Sióstr Uczennic Boskiego Mistrza , Warszawa, ul. Żytnia 11.
Zajęcia prowadzone są co drugi tydzień w piątki i soboty

W piątki  w godz.   od 14.15 – 17.30
W soboty w godz.  od 09.00 – 14.15

Raz w miesiącu, w soboty o 8.30,  jest wspólna Msza św. w kaplicy Sióstr.

TERMINY SPOTKAŃ:

Październik 2014

10.10. godz. 14.00:   Inauguracja zajęć na Studium Formacyjnym
godz. 14.30: Msza św. pod przewodnictwem ks. Rektora PWTW Krzysztofa Pawliny
godz. 16.00 – 17.30: Wykłady
11.10. godz. 09.00 -14.15: Wykłady
24-25.10. Wykłady

LISTOPAD 2014
14-15.11. oraz 28-29.11.

GRUDZIEŃ 2014
05-06.12.   oraz   19-20.12.

STYCZEŃ 2015
16-17.01.   oraz   30-31.01.

LUTY 2015
13-14.02.   oraz   27-28.02

MARZEC 2015
06-07.03.   oraz   20-21.03.

KWIECIEŃ 2015
10-11.04.   oraz   24-25.04.

MAJ  2015
15-16.05.   oraz   29-30.05.

CZERWIEC  2015
05-06.06.   oraz   12-13.06.

 


 

Terminy Studium Formacyjnego 2015-16

Program Roku „C”

INFORMACJE   OGÓLNE

Zajęcia odbywają się w Domu Sióstr Uczennic Boskiego Mistrza , Warszawa, ul. Żytnia 11.

Zajęcia prowadzone są co drugi tydzień w piątki i soboty
W piątki  w godz. od 14.15-17.30
W soboty w godz.  od 9.00- 14.15
Raz w miesiącu w soboty o 8.30  jest wspólna Msza św. w kaplicy Sióstr

Inauguracja : 9 Października 2015

godz. 14.15     Inauguracja zajęć na Studium Formacyjnym
godz. 15.00     Msza św.

Terminy:

Październik:       9-10;      23-24;
Listopad:          6-7;        20-21;
Grudzień:          4-5;        18-19;
Styczeń 2016:   8-9;        22-23;
Luty:               12-13;   26-27;
Marzec :           4-5;        18-19;
Kwiecień:         1-2;        15-16;   29-30;
Ma j:               13-14;   27-28;
Czerwiec:         10  zakończenie
11  wyjazd…