Zakończenie kolejnego Roku Studium Formacyjnym

W piątkowe popołudnie, 8 czerwca 2018, o godz. 14.00 rozpoczęła się uroczysta Msza św. w Studium Formacyjnym w Warszawie, przy ul. Żytniej 11. Sprawował ją Rektor PWTW ks. prof. dr hab. Krzysztof Pawlina. W homilii skoncentrował się na tajemnicy Bożego Serca. Przywołał spotkanie w swojej rodzinie, gdzie małe dziecko zapytało go o obrączkę, a właściwie, dlaczego jej nie ma. W krótkim dialogu dziecko zadało kolejne pytanie: Wujku, dla kogo żyjesz? To pytanie Ks. Rektor postawił słuchaczkom: Dla kogo żyjesz, dla kogo bije twoje serce…. Czy to serce jest zamknięte w miłości egoistycznej, czy jest otwarte dla innych. Serce musi wiedzieć dla kogo żyje. Takiej miłości uczymy się od Bożego Serca. Trzeba zamieszkać w Sercu Jezusa. Trzeba się stawać kobietą poświęconą Bogu dla miłowania świata. Studium Formacyjne w takim kształtowaniu serca powinno pomagać.Zakończenie kolejnego roku Studium Formacyjnego 2018

Po Mszy św. w sali jeszcze raz zabrał głos Ks. Rektor zachęcając uczestniczki do studiowania, by być kobietą mądrą i dającą piękne świadectwo Bogu. Nie tyle drukowane foldery i plakaty pomagają budzić powołania, ale uśmiechnięta, szczęśliwa twarz siostry zakonnej.

Następnie w imieniu konsulty głos zabrała s. Barbara Kulikowska, z sekretariatu Konferencji WPŻZZ, wyrażając radość z uczestnictwa w Studium, oraz zachęcając do kontynuowania. Podziękowała także Ks. Rektorowi za opiekę nad Studium, Siostrze przełożonej Sióstr Uczennic Boskiego Mistrza za gościnność domu, oraz s. Aleksandrze Huf za organizowanie zajęć.

Ks. Rektor wręczył dyplomy 6 uczestniczkom kończącym 3 lata uczestnictwa w Studium.

W obecnym roku 2017/18 na Studium zapisało się 47 sióstr (18 postulantek, 8 nowicjuszek, 14 juniorystek, 7 wieczystych). Są to siostry z Polski, Białorusi, Czech, Kazachstanu.

Rok kończy się pielgrzymką do patrona młodzieży i nowicjuszy św. Stanisława Kostki do Rostkowa i Przasnysza.

Kolejny rok 2018/19 rozpocznie się w dniu 12 października. Serdecznie zapraszamy!

s. Aleksandra Huf