Ratowanie Żydów przez żeńskie zgromadzenia zakonne

Siostry zakonne uratowały w Polsce co najmniej 700 żydów

Co najmniej 700 uratowanych Żydów, przeważnie dzieci – takie dane przyniosła kwerenda przeprowadzona w 2009 roku w 27 żeńskich zgromadzeniach zakonnych na temat ich pomocy Żydom w czasie okupacji niemieckiej w Polsce. Ankietę przeprowadzono na prośbę Konferencji Wyższych Przełożonych Zgromadzeń Żeńskich. Siostry odpowiedziały na pytanie kogo i gdzie ratowały ich poprzedniczki, w jaki sposób pomagały, w ilu placówkach i kto był zaangażowany w niesienie pomocy.

Przeczytaj cały artykuł —> TUTAJ


Zobacz opracowanie: Ratowanie Żydów przez żeńskie zgromadzenia zakonne

thumbnail of Ratowanie Żydów