ZP

WYŻSZE PRZEŁOŻONE ŻEŃSKICH ZGROMADZEŃ ZAKONNYCH W POLSCE

Wszelkie zmiany personalne i teleadresowe proszę zgłaszać na adres: s.krescencja@zakony-zenskie.pl

SS. ADORATORKI Przełożona Prowincjalna

S. Ewa KLEPS

51-609 WROCŁAW, ul. Szymanowskiego 25

tel. 71 348 52 18

e-mail: sekretariat@adoratorki.pl
www.adoratorki.pl

SS. ALBERTYNKI Przełożona Generalna

S. Teresa MACIUSZEK

31-409 KRAKÓW; ul. Woronicza 10

tel. 12 413 55 99; fax 12 411 86 77

e-mail: sekretariat@albertynki.pl
www.albertynki.pl

Przełożona Prowincjalna

S.  Renata TRZÓPEK

30-199 KRAKÓW, Rząska, ul. Krakowska 19

tel./fax 12/626 50 90; 12/626 50 99 (prow.)

e-mail: sekretariatrzask@albertynki.pl

Przełożona Prowincjalna

S. Hanna BIELIK

60-304 POZNAŃ, ul. Ściegiennego 133

tel. 61 867 20 86; fax 61 861 86 03

e-mail: poznan@albertynki.pl

Przełożona Prowincjalna

S. Sylwana  KAMONT

03-772 WARSZAWA, ul. Kawęczyńska 4 a

tel. 22 619 20 63; fax 22 619 49 96

e-mail: warszsekretariat@wp.pl

SS. OD ANIOŁÓW Przełożona Generalna

M. Maria PIĄTKOWSKA

Chylice, ul. Broniewskiego 28/30; 05-510 KONSTANCIN-JEZIORNA

kom. 517 941 234

e-mail: sekretariat@siostryodaniolow.pl
www.siostryodaniolow.pl

SS. ANTONIANKI CHRYSTUSA KRÓLA Przełożona Generalna

M. Emanuela ŁUCZAK

92-108 ŁÓDŹ, ul. Janosika 141

tel. 42 679 27 20; fax 678 77 20

e-mail:antonianki@archidiecezja.lodz.pl
www.antonianki.pl

SS. ANTONINKI SOS Przełożona Generalna

M.  Izabela DOMAŃSKA

98-300 WIELUŃ, ul. Szkolna 4

tel. 43 843 34 42

e-mail: antoninki.wielun@o2.pl

SS. AUGUSTIANKI OSA

Przełożona Generalna

M. Stella SZCZEPKOWSKA

31-065 KRAKÓW, ul. Skałeczna 12

tel. 12 430 60 52

e-mail: e-przedszkole@augustianki.interetdsl.pl
www.augustianki.pl

SS. BAZYLIANKI Wiceprowincjalna

M. Magdalena SZEWCZYK

03-676 WARSZAWA 24; ul. Bukowiecka 8

tel. 22 678 30 31

e-mail: bazylianki_wwa@zakon.opoka.org.pl

SS. BENEDYKTYNKI MISJONARKI Przełożona Generalna

M.  Marcelina KUŚMIERZ

05-400 OTWOCK, ul. Reymonta 68/70

tel. 22 779 31 74; fax 22 779 00 74

e-mail: benemis@benedyktynki.pl
www.benedyktynki.pl

SS. BETANKI Przełożona Generalna

M. Ruth KUCMIERZ

24-120 KAZIMIERZ DOLNY, ul. Puławska 64 

tel. 81 882 04 71

e-mail: domgeneralny@betanki.pl
www.betanki.pl

SS. BOROMEUSZKI Przełożona Generalna

M. Paulina ŁUBA 

43-190 MIKOŁÓW, ul. Okrzei 27

tel/fax 32 226 22 70

e-mail: mikolow@boromeuszki.org.pl
www.boromeuszki.org.pl

SS. BOROMEUSZKI Przełożona Generalna

M.  Natanaela DZIUBATA

55-100 TRZEBNICA ul. Ks. W. Bochenka 30

tel. 71 387 41 00

e-mail: smcb@boromeuszki.pl
www.boromeuszki.pl

SS. BOŻEGO SERCA JEZUSA Przełożona Generalna

S. Aneta BANYŚ

50-328 WROCŁAW, ul. Kapitulna 4

tel. 71 326 77 22; fax 71 326 77 29

e-mail:cdcwr@op.pl
www.sbsj.archidiecezja.wroc.pl

SS. CÓRKI BOŻEJ MIŁOŚCI Przełożona Prowincjalna

S. Paula KASPRZYKOWSKA

31-152 KRAKÓW, ul. Pędzichów 16

tel. 12 633 75 00; fax 632 86 21

e-mail: fdckrakow@poczta.onet.pl
www.fdc.zgromadzenie.pl

SS. CÓRKI MARYI NIEPOKALANEJ Przełożona Generalna

M. Dorota KOCJAN

26-420 NOWE MIASTO, ul. Rawska 5

tel. 48 674 10 85; tel./fax 674 14 86

e-mail:siostryniepokalanki@wp.pl
www.niepokalanki.eu

SS. CÓRKI NAJCZYSTSZEGO SERCA MARYI Przełożona Generalna

M. Maria MATEJUK

26-420 NOWE MIASTO n/Pilicą, Pl. O. H. Koźmińskiego 6

tel. 48 674 10 84; t/f 674 17 50

e-mail:csm_nmiasto@zakon.opoka.org.pl
www.sercankicsm.pl

SS. CÓRKI ŚW. FRANCISZKA Przełożona Generalna

M. Viktoria KWIATKOWSKA

27-600 SANDOMIERZ; ul. Leszka Czarnego 6

tel. 15 832 43 17; 15 832 97 00

e-mail: fra-sand@sandomierz.opoka.org.pl
www.franciszkanki-sandomierz.pl

SS. DE NOTRE DAME Przełożona Prowincjalna

S. Rut KOPRUCHA

45-020 OPOLE, ul. Mały Rynek 5

tel/fax (77) 402-50-85

e-mail: prowincjalat@ssnd.pl
www.ssnd.pl

SS. DOMINIKANKI Przełożona Generalna

M. Aleksandra ZARĘBA

30-227 KRAKÓW, Aleja Kasztanowa 36

tel. 12 425 24 05; fax 12 425 13 57

e-mail: domgen@dominikanki.pl
www.dominikanki.pl

SS. DOMINIKANKI MISJONARKI Przełożona Generalna

M. Alberta SZPLIT

05-220 ZIELONKA k. Warszawy, ul Sienkiewicza 49

tel. 22 781 00 64

e-mail:zgromadzenie@dominikanki-misjonarki.org
www.dominikanki-misjonarki.org

SS. ELŻBIETANKI Przełożona Generalna

M.  Alberta JASEK

43-400 CIESZYN, ul. Katowicka 1

tel./fax. 33 852 09 69; tel. 852 27 74

e-mail: mgeneralna@elzbietanki.cieszyn.pl

www.elżbietanki.cieszyn.pl

SS. ELŻBIETANKI Przełożona Prowincjalna

S.  Franciszka POLACZEK

40-008 KATOWICE, ul. Warszawska 52

tel. 32 258 76 56; tel/fax 206 87 59

e-mail: elzbwarszawska@katowice.opoka.org.pl
www.elzbietanki.com

Przełożona Prowincjalna

S. Marianna LYGA

e-mail: selzbietanki.nysa@wp.pl
www.elzbietanki.nysa.pl

Przełożona Prowincjalna

S. Kamila PASZKOWIAK

61-878 POZNAŃ, ul. Łąkowa 1/4

tel. 61 851 85 75; 61 852 46 48; fax 61 851 85 73 

e-mail: elżbietanki@go2.pl
www.elzbietankipoznan.pl

Przełożona Prowincjalna

S. Katarzyna PAWLAK

87-100 TORUŃ, ul. Żeglarska 9

tel. 56 622 31 63; fax. 56 622 58 09

e-mail: elżbietanki@torun.opoka.org.pl
www.elzbietanki.eu

Przełożona Prowincjalna

S. Samuela KAMIŃSKA

00-254 WARSZAWA, ul. Rycerska 2

tel. 22 831 18 43; fax. 22 831 17 38

e-mail: csse@csse.opoka.org.pl
www.elzbietanki.waw.pl

Przełożona Prowincjalna

S. Józefina JANIK

50-329 WROCŁAW, ul. Św. Józefa 1/3

tel. 71 321 28 35; fax. 71 322 65 54

e-mail: elżbietanki@archidiecezja.wroc.pl
www.elzbietanki.archidiecezja.wroc.pl

SS. EUCHARYSTKI Przełożona Generalna

M. Barbara STANISZEWSKA

05-803 PRUSZKÓW, ul. Zawiszy 3

tel. 22 758 79 08; fax 758 15 89

e-mail: eucharystki@op.pl
www.eucharystki.pl

SS. FELICJANKI Przełożona Prowincjalna

S.  Inga OWCZAREK

31-107 KRAKÓW, ul. Smoleńska 6

tel. 12 422 08 37; 430 15 96 fax 411 84 78

e-mail: feliks@zakon.opoka.org.pl
www.felicjanki.pl

Przełożona Prowincjalna

S. Amadeus PACŁAWSKA

37-700 PRZEMYŚL, ul. Poniatowskiego 33

tel. 16 670 72 24; fax 670 26 21

e-mail: felicjanki.sekretariat@gmail.com
www.felicjanki.przemysl.pl

Przełożona Prowincjalna

S. Maria Christella  SKWAREK

04-545 WARSZAWA, ul. Kościuszkowców 85

tel. 22 812 03 32; fax 613 26 75

e-mail: felicjanki@wa.home.pl
www.felicjanki.waw.pl

SS. FRANCISZKANKI OD CIERPIĄCYCH Przełożona Generalna

M. Anna JAKUBOWSKA

00-538 WARSZAWA, ul. Wilcza 7

tel. 22 621 50 29; fax 22 629 75 77 wew. 112

e-mail: franciszkanki-wilcza@zakon.opoka.org.pl
www.zsfoc.pl

SS. FRANCISZKANKI MARYI NIEUSTAJĄCEJ POMOCY Przełożona Generalna

M. Joanna GROBELNA

47-450 KRZYŻANOWICE, ul. Kolejowa 4

tel./fax 32 419 40 90

e-mail: franciszkanki1@gmail.com

SS. FRANCISZKANKI MISJONARKI MARYI FMM Przełożona Prowincjalna

S. Halina ZIĘTEK

02-601 WARSZAWA, ul. Racławicka 14 00-976 WARSZAWA-13 skr. p. 45

tel. 22 845 30 21; fax. 845 18 50

e-mail: secprow@fmm.opoka.org.pl
www.fmm.opoka.org.pl

SS. FRANCISZKANKI OD POKUTY I MIŁOŚCI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ Przełożona Prowincjalna

S. Majella LIZIŃCZYK

89-632 BRUSY, Orlik 21

tel.52 398 15 26; fax 398 15 25

e-mail: franciszkanki@gmail.com
www.siostryzorlika.pl

SS. FRANCISZKANKI RYCERSTWA NIEPOKALANEJ Przełożona Główna

S. Klara MACHULSKA

Strachocina 1A; 38-507 JUROWCE

tel./fax (13) 462-62-62

e-mail: siostrymi@wp.pl
www.siostrymi.pl

SS. FRANCISZKANKI SŁUŻEBNICE KRZYŻA Przełożona Generalna

M. Judyta OLECHOWSKA 

00-265 WARSZAWA, ul. Piwna 9/11

tel. 22) 831 02-21…22

e-mail: piwna@triuno.pl
www.triuno.pl

SS. FRANCISZKANKI SZPITALNE Przełożona Prowincjalna

S. Maksymiliana PILARSKA

57-360 OŁDRZYCHOWICE KŁODZ. ul. Kłodzka 25

tel/fax 74 868 90 90; tel. 868 93 36

e-mail: prowincjalat@franciszkanki.pl
www.franciszkanki.pl

SS. HONORATKI Przełożona Generalna

M. Judyta KOWALSKA

42-226 CZĘSTOCHOWA, ul. Klasztorna 19

tel. 34 361 29 83; 34 365 64 76; fax. 34 365 50 86

e-mail: sekretariat@honoratki.czest.pl
www.honoratki.pl

SS. IMIENIA JEZUS Przełożona Generalna

M. Miriam KARAŚ

01-698 WARSZAWA, ul. Smoleńskiego 31

tel. 22 833 65 70; fax. 22 833 90 60 

e-mail: siostry.im.jezus@wp.pl
www.marylki.pl

SS. JADWIŻANKI Przełożona Prowincjalna

M. Angelika RYPEL

40-210 KATOWICE, ul. Leopolda 1-3

tel/fax 32 258 07 00 

e-mail: jadwiz@katowice.opoka.org.pl
www.jadwizanki.katowice.opoka.org.pl

SS. JADWIŻANKI Przełożona Prowincjalna

M. Bernadetta KARDACH

50-351 WROCŁAW, Sępa Sarzyńskiego 29

tel. 71 372 28 13; fax. 71 322 49 12 

e-mail: jadwizanki@archidiecezja.wroc.pl

SS. JADWIŻANKI WAWELSKIE Przełożona Generalna

S. Monika BUDYTA

30-376 Kraków-Pychowice, ul. Skalicka 21 b

tel. 12  632 97 42 

e-mail: jadwizanki.chr@gmail.com
www.jadwizanki.pl

SS. JEZUSA MIŁOSIERNEGO Przełożona Generalna

M. Joanna  KWIATKOWSKA

66-400 GORZÓW WLKP., ul. Kard. St. Wyszyńskiego 169

tel/fax (95) 722-52-46 

e-mail: zsjm@faustyna.eu
www.faustyna.eu

SS. JÓZEFITKI Przełożona Generalna

M. Wanda MATYSIK

31-518 KRAKÓW, ul. Moniuszki 8

tel. (12) 411-46-28; fax 411-10-20

e-mail:sekretariat@cssjkrakow.pl
www.jozefitki.pl

Przełożona Prowincjalna

S. Antonia PIEKARZ

33-100 TARNÓW, ul. Mościckiego 34

tel. (14)-622-11-37; fax. (14) 628-65-40 

e-mail: sekretariat-pt@jozefitki.pl
www.jozefitki.tarnow.opoka.org.pl

Przełożona Prowincjalna

S. Maria Julita LIPIETA

50-319 WROCŁAW, ul. B. Prusa 28 II b

tel. (71) 322-49-81; 322-83-23

e-mail: sekretariat@cssjwroclaw.pl
www.jozefitki.prv.pl

SS. KANONICZKI DUCHA ŚWIĘTEGO Przełożona Generalna

M. Kazimiera GOŁĘBIOWSKA

Ul. Szpitalna 10, 31-024 KRAKÓW

12/422-54-59; fax 422-74-42 

e-mail: kanoniczki-krakow@o2.pl
www.kanoniczki.pl

SS. KAPUCYNKI NAJŚW. SERCA JEZUSA Przełożona Wiceprowincjalna

S. Elżbieta SĄDEL 

20-707 LUBLIN; ul. Romanowskiego 6

tel. (81) 525-96-56 

e-mail: s_kapucynki@post.pl
www.suorecappuccine.org/pl

SS. KARMELITANKI DZIECIĄTKA JEZUS Przełożona Generalna

M. Wiktoria SZCZEPAŃCZYK

05-260 MARKI k. Warszawy, ul. Pomnikowa 10 b

tel./fax (22) 781-15-55 

e-mail: karmeldzj_dg@wp.pl
www.karmelitanki.pl

Przełożona Prowincjalna

s. Terezitta GÓRKA

 

32-083 BALICE; Szczyglice, ul. Krakowska 8

tel. (12) 637-99-29; tel./fax 638-48-80 

e-mail: kdzj@raster.krakow.pl

Przełożona Prowincjalna

s. M. Jadwiga KOSSAKOWSKA

91-358 ŁÓDŹ, ul. Złocieniowa 38

tel. (42) 659-21-77; 659-24-96

e-mail: prowlodz@wp.pl

Przełożona Prowincjalna

S. Lucjusza FAIŃSKA

51-180 WROCŁAW 49, ul. Zduńska 6

tel. (71) 325-41-59 

e-mail: prowincja.wro@pf.pl

SS. KARMELITANKI – INSTYTUT NASZEJ PANI Z KARMELU Delegatka Generalna

S. Agnieszka SKUP

42-200 CZĘSTOCHOWA, ul. Poznańska 33

tel. (34) 362-95-81 

e-mail: delcarmpl@wp.pl
www.karmelitanki.org.pl

SS. KARMELITANKI MISJONARKI Delegatka Generalna

S. Ewa POŁEĆ

30-234  Kraków, ul. Królowej Jadwigi 317;  

tel. 12 425 19 14; 

e-mail: ewapolec@tlen.pl;
www.karmelitanki-misjonarki.pl

SS. KATARZYNKI Przełożona Prowincjalna

S. Aleksandra ZWOLAK

14-500 BRANIEWO; ul. Moniuszki 7

tel. (55) 243-26-87; fax 243-59-31

e-mail: reginacoeli@op.pl
www.katarzynki.org.pl

SS. KLAWERIANKI Delegatka Generalna

S. Iwona OSĘKOWSKA

05-807 PODKOWA LEŚNA

ul. Warszawska 12 tel/fax (22) 758-94-24 

e-mail: sekretariat@klawerianki.pl
www.klawerianki.pl

SS. LORETANKI Przełożona Generalna

M. Brygida OLĘDZKA

03-717 WARSZAWA, ul. Ks. I. Kłopotowskiego 18               

tel. (22) 619-14-86; fax. (22) 618-97-71

e-mail: loretanki_domgen@op.pl
www.loretanki.pl

SS. MAGDALENKI OD POKUTY Przełożona Generalna

M. Wiesława  KOPIJ

59-800 LUBAŃ ŚLĄSKI, ul. Wrocławska 17

tel./fax (75)-646-15-95; tel. (75)-646-15-94 

e-mail: csmm@poczta.onet.pl
www.ssmagdalenki.republika.pl

MAŁE SIOSTRY JEZUSA Przełożona Regionalna

S. Krystyna Klara KURA

42-200 CZĘSTOCHOWA, ul. Św. Kingi 86

tel. 34/ 324 89 56, 

e-mail: region.ece@gmail.com
www.male-siostry-jezusa.org.pl

SS. MATKI BOŻEJ MIŁOSIERDZIA Przełożona Generalna

M. Miriam JANIEC

01-014 WARSZAWA, ul. Żytnia 3/9

tel. (22) 838-38-44; 838-97-28

e-mail: zmbm@faustyna.pl
www.faustyna.pl

SS. MARYI NIEPOKALANEJ Przełożona Prowincjalna

S. Magdalena ZABŁOTNA

50-329 WROCŁAW 2, ul. Kard. B. Kominka 3/5

tel.(71) 726-33-94;./fax (71) 321-48-94

e-mail: siostrymaryiniepokalanej@gmail.com
e-mail: smn.sekretarka@gmail.com
www.marianki.pl

SS. MICHALITKI Przełożona Generalna

S. Julia SZTELIGA

38-430 MIEJSCE PIASTOWE, ul. Ks. Br. Markiewicza 22

tel. (13) 433-81-31; fax 433-81-32

e-mail: m.generalna@michalitki.pl
www.michalitki.pl

SS. MIŁOSIERDZIA /SZARYTKI/ Wizytatorka

S. Anna WOJCIECHOWSKA

86-200 CHEŁMNO, ul. Dominikańska 40;

tel. (56) 691-22-00; fax 691-12-60

e-mail: szarytki@chelmnosm.pl
www.szarytki.chelmnosm.pl

Wizytatorka

S. Anna PIETRASIK

31-155 KRAKÓW, ul. Warszawska 8

tel. (12) 422-99-74; fax 421-80-83

e-mail:krakow@szarytki.pl
www.szarytki.pl

Wizytatorka

S. Agnieszka SZEREWICZ

00-355 WARSZAWA, ul. Tamka 35

tel. (22)-826-37-83; tel/fax (22)-826-17-75; 826-15-97 sekr.

e-mail: ssmilwwa@wa.home.pl
www.szarytki.waw.pl

SS. MISJONARKI CHRYSTUSA KRÓLA DLA POLONII ZAGRANICZNEJ Przełożona Generalna

M. Ewa KACZMAREK

61-680 POZNAŃ; ul. Sióstr Misjonarek 10

tel. 61/ 825 48 26; fax 61/ 825 10 30

e-mail: misjonarki@mchr.pl
www.mchr.pl

SS. MISJONARKI KLARETYNKI MARYI NIEPOKALANEJ Delegatka Generalna

S. Jolanta HERNIK

04-447 WARSZAWA 72; ul. Roty 9

tel. 22/ 611-88-70; fax.22/673-45-79

e-mail: hernik_jola@tlen.pl
https://claretianaseuropa.org/pl

SS.
MISJONARKI NAJŚW. MARYI KRÓLOWEJ AFRYKI
Delegatka Generalna

S. Angela KAPITINGANA

ul. Chodkiewicza 9, 20-813 LUBLIN

 tel. (81) 533-31-57

e-mail:siostrymisjonarki@siostrybiale.org

www.siostrybiale.org

SS. MISJONARKI ŚW. ANTONIEGO KLARETA Delegatka Generalna

S. Joanna DRESLER

ul. Zielona 31, 42-274  ALEKSANDRIA

tel. 786 818 754

e-mail: jmdresler@gmail.com

SS. MISJONARKI       ŚW. RODZINY Przełożona Generalna

M. Ewa KORBUT

05-806 KOMORÓW, ul. Słowackiego 11

tel. (22) 759-13-71; fax 758-01-10

e-mail: msfsekr@poczta.onet.pl
www.misjonarki-swietej-rodziny-org

SS. NAJŚWIĘTSZEJ DUSZY CHRYSTUSA Przełożona Generalna

M. Weronika BEDNARSKA

31-222 KRAKÓW, ul. Z. Tajber 1

tel. (12) 415-38-45; fax 415-00-84

e-mail: zdch@pro.onet.pl

SS. NARODZENIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY Przełożona Generalna

M. Iwona FERENC

90-717 ŁÓDŹ, ul. 1 Maja 15

tel. kom. 605 890 574 

e-mail: a_weronika@interia.pl
www.nativitanki.alleluja.pl

SS. ŚW. DOROTY Delegatka Generalna

S. Franca GULIZIA

20-310 LUBLIN, ul. Fabryczna 19

e-mail: franca.gulizia@sdvi.it

SS. NAZARETANKI Przełożona Prowincjalna

S. Julita TŁUSTOWSKA

30-680 KRAKÓW, ul. Nazaretańska 1

tel. (12) 654-42-10; fax 654-57-34

e-mail: sekretariat@nazaretanki.org
www.nazaretanki.org

SS. NAZARETANKI Przełożona Prowincjalna

S. Wiesława HYZIŃSKA

00-720 WARSZAWA, ul. Czerniakowska 137

tel. (22)841-71-85; (22)841-42-27 prow.; fax. 22/851-05-48 

e-mail: prow_wwa@nazaretanki.pl
www.nazaretanki.pl

SS. NIEPOKALANKI Przełożona Generalna

M. Leticja SKURA

96-516 SZYMANÓW, ul. Szkolna 2

tel. (46)-864-91-37; (46)-864-91-27; fax. (46)-861-46-77

e-mail: sekretariat@niepokalanki.pl
www.niepokalanki.pl

SS. NIEPOKALANEGO SERCA MARYI Przełożona Generalna

M. Marta MUSKUS

32-005 NIEPOŁOMICE, ul. Myśliwska 13

tel.(12) 281-18-74 

e-mail: siostry@siostry.info
www.siostry.info

SS. NOTRE DAME Przełożona Prowincjalna

S. Rut KOPRUCHA

45-020 OPOLE, ul. Mały Rynek 5

tel/fax (77) 402-50-85 

e-mail: prowincjalat@opole.ssnd.pl
www.ssnd.pl

SS. OBLATKI SERCA JEZUSA Delegatka Generalna

S. Urszula KUBUS

30-375 KRAKÓW-TYNIEC, ul. Zagórze 11

tel./fax (12) 267-50-62 

e-mail: osj@oblatki.com
www.oblatki.com

SS. OBLICZANKI Przełożona Generalna

M. Kinga RYBICKA

04-419 WARSZAWA, ul. Zawodowa 25

tel. (22) 673-57-72; (22) 673-56-13

e-mail:obliczanki@obliczanki.org.plwww.obliczanki.org.pl

SS. OPATRZNOŚCI BOŻEJ Przełożona Generalna

M. Halina MODELSKA

05-827 GRODZISK MAZOWIECKI; ul. Okrężna 33

tel./fax (22) 755-26-88 

e-mail: e-mail: sob@providentia.pl
www.providentia.pl

SS. ORIONISTKI Przełożona Prowincjalna

S. Carità HARĘŻLAK

 

05-540 ZALESIE GÓRNE, ul. Piękna 44/46

tel. (22) 756-52-26; 756-50-15

e-mail: sorione@poczta.onet.pl
www.orionistki.pl

SS. PALLOTYNKI Przełożona Prowincjalna

S. Iwona NADZIEJKO

03-683 WARSZAWA 4 s.p.100, ul. Płońska 20

tel. (22) 679-63-43; fax. (22)-679-12-54 

e-mail: pallsekret@wp.pl
www.pallotynki.pl

SS. PASJONISTKI Przełożona Generalna

M. Agnes  JASZCZYKOWSKA

02-951 WARSZAWA, ul. Husarii 55/57

tel. (22) 858-87-61; fax 842-14-94

e-mail: pasjo@pasjo.opoka.org.pl

SS. PASJONISTKI ŚW. PAWŁA OD KRZYŻA Przełożona Wiceprowincjalna

S. Monika NAKIELSKA

08-110 SIEDLCE; ul. Grabowa 16/18

tel. (25) 644-37-16; fax. (25) 644-05-76 

e-mail: pasjonistki.polska@interia.pl

SS. PASTERKI Przełożona Generalna

M. Gracjana ZBORAŁA

87-330 JABŁONOWO POMORSKIE,

Jabłonowo-Zamek 19,

tel. (56)495-70-50 

e-mail: sekretariat@pasterki.pl
https://pasterki.pl

SS. PAULISTKI – Siostry św. Pawła Delegatka generalna

S. Mirosława KOPRUCHA

02-927 Warszawa, ul. Zdrojowa 38

tel./fax 22 651 53 88 

e-mail: wspolnota@paulistki.pl
www.paulistki.pl

SS. PIJARKI Przełożona Delegatury

S. Katarzyna ŚLEDŹ 

31-466 KRAKÓW,

ul. Księży Pijarów 7

tel./fax (12)411-75771;  

e-mail: pijarki@ep.pl www.pijarki.pl

SS. POCIESZYCIELKI NAJŚW. SERCA JEZUSA Przełożona Generalna

M. Monika MRÓZ

05-800 PRUSZKÓW,

ul. Daszyńskiego 16 

tel. 22/ 758-84-40

SS. PREZENTKI Przełożona Generalna

M. Anna TELUS

31-017 KRAKÓW, ul. Św. Jana 7

tel. (12) 422-65-00; fax 422-50-42

e-mail:sekretariat@siostryprezentki.pl
www.prezentki.opoka.net.pl

SS. RODZINY MARYI Przełożona Generalna

M. Małgorzata BUREK

01-017 WARSZAWA; ul. Żelazna 97

tel./fax (22) 838-38-73 

e-mail: frmgeneral@zakon.opoka.org.pl
www.siostryfranciszkanki.pl

Przełożona Prowincjalna

S. Małgorzata KAPŁON

30-538 KRAKÓW 77 skr. p. 26, ul. Parkowa 11 b

tel/fax (12) 656-18-34 

e-mail: rmprownsj@zakon.opoka.org.pl

Przełożona Prowincjalna

M. Anna FĄFARA

60-233 POZNAŃ, ul. Niegolewskich 23

tel. (61) 866-49-85; fax. (61)-865-36-10 

e-mail: frmjozef@archpoznan.org.pl
www.franciszkanki-rodziny maryi-poznan.pl

Przełożona Prowincjalna

S. Anna UBERMAN

00-681 WARSZAWA, ul. Hoża 53

tel./fax (22) 629-67-87 

e-mail: siostry-frm@warszawa.opoka.org.pl

SS. SACRE COEUR Przełożona Prowincjalna

S. Dorota STOKŁOSA

02-837 WARSZAWA, ul. Puchaczy 16

tel. (22) 643-73-59; fax 644-77-73

e-mail: sekr@sc.opoka.org.pl
www.sc.opoka.org.pl

SS. SALETYNKI Przełożona Delegatury

S. Renata GAWLIK

35-036 RZESZÓW, ul. Dąbrowskiego 71

tel. (22) 643-73-59; fax 644-77-73

e-mail: sndsely@yahoo.fr
www.saletynki.pl

SS. SALEZJANKI Przełożona Prowincjalna

S. Małgorzata PILARSKA

05-092 ŁOMIANKI k.Warszawy; ul. Warszawska 152

tel. (22) 751-35-61; fax (22) 751-05-61 

e-mail: sekretariat@cmw.waw.pl
www.salezjanki.warszawa.opoka.net.pl

Przełożona Prowincjalna

S. Anna SZCZĘSNA

50-335 WROCŁAW, ul. Sienkiewicza 48/50

tel./fax (71)-343-12-20 

e-mail: sekretariat@cmw.osw.pl
www.cmw.osw.pl

SS. SALWATORIANKI Przełożona Prowincjalna

S. Noemi RACZKOWSKA

43-230 GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ, ul. Uzdrowiskowa 38

tel. (32) 210-72-90 

e-mail: siostry@sds.pl
www.siostry.pl

SS. SAMARYTANKI Przełożona Generalna

M. Anuncjata  ZDUNEK

07-230 ZABRODZIE, Niegów-Samaria

tel/fax (29)-757-12-82; 29/ 757-1095 

e-mail: osbsam@zakon.opoka.org.pl
www.benedyktyni.pl/benedyktynki/

SS. SERAFITKI Przełożona Generalna

M. Justyna WYDRA

30-106 KRAKÓW, ul. Łowiecka 3

tel. (12) 424-92-00; fax 424-92-25

e-mail: serafgen@pro.onet.pl

Przełożona Prowincjalna

S. Magdalena CWAJDA

32-600 OŚWIĘCIM, Plac Kościuszki 8

tel. (33) 842-27-68 i p. 842-47-50           

e-mail: 19904536@pro.onet.pl
www.serafic.free.fr

Przełożona Prowincjalna

S. Sebastiana WRÓBLEWSKA

60-571 POZNAŃ, ul. Bednarska 20

tel. (61) 847-91-03 

e-mail: serafitkipoznan@pro.onet.pl

Przełożona Prowincjalna

S. Sancja GACH 

35-604 RZESZÓW, ul. Łukasiewicza 16 b

tel.(17) 857-41-51; 

e-mail: serafprzem@pro.onet.pl

SS. SERCANKI Przełożona Generalna

M. Olga PODSADNIA

31-115 KRAKÓW, ul. Garncarska 24

tel. 12/ 422-57-66; tel./fax. 12/ 432-04-70  

e-mail: generalna@sercanki.org.pl

Przełożona Prowincjalna

S. Ezechiela PŁUDOWSKA

42-216 CZĘSTOCHOWA, ul. Spadzista 15

tel. 665 311 171; 

e-email: prowincjanmp@sercanki.org.pl

Przełożona Prowincjalna

S. Konrada DĘBICKA

35-011 RZESZÓW, ul. Ks. Józefa Sondeja 7

tel. 17/ 852-07-40; fax. (17)-850-72-31;  

e-mail: prowincjasj@sercanki.org.pl
www.sercanki.rzeszow.opoka.org.pl

SS. SŁUGI JEZUSA Przełożona Generalna

M. Barbara LATOCHA

00-331 WARSZAWA, ul. Sewerynów 8

tel./fax (22) 826-38-69; 826-97-33

e-mail: ancillae@zakon.opoka.org.pl

SS. SŁUŻEBNICE DUCHA ŚWIĘTEGO Przełożona Prowincjalna

S.  Dolores ZOK

47-400 RACIBÓRZ, ul. Starowiejska 152

tel/fax (32) 415-98-10; 415-50-51

e-mail: zmsds_raciborz@zakon.opoka.org.pl
www.siostrymisyjne.opoka.net.pl

SS. SŁUŻEBNICE MATKI DOBREGO PASTERZA Przełożona Generalna

M. Maria  STRUSKA

05-500 PIASECZNO, ul. Kościelna 9

tel./fax (22) 757-02-44 

e-mail: smdp@pasterzanki.opoka.pl
www.pasterzanki.pl

SS. SŁUŻEBNICE NIEPOKALANEJ PANNY MARYI

Przełożona Prowincjalna

S. Magdalena OŻAŃSKA

00-220 WARSZAWA, ul. Rajców 11

tel.fax22/831-73-16 

e-mail: siostrynmp@siostrynmp.opoka.org.pl

SS. SŁUŻEBNICE NAJŚW. SERCA JEZUSA Przełożona Regionalna

S. Andrzeja OCHMAN

41-902 BYTOM; ul. Piekarska 59

tel. 32/ 281-48-88; fax 32/ 282-97-36 

e-mail: zolsercanki@pro.onet.pl

SS. SŁUŻEBNICZKI BDNP (Dębickie) Przełożona Generalna

M. Maksymilla PLISZKA

39-200 DĘBICA, ul. Bojanowskiego 8-10

tel. (14) 670-40-51 

e-mail: sekretariatgeneralny@siostry.net
www.siostry.net

Przełożona Prowincjalna

S. Agnieszka KRAUZ

31-144 KRAKÓW, ul. Biskupia 16

tel. 12/ 633-70-46; 12/ 632-05-94; fax.12/632-40-38 

e-mail: pk.sekretariat@siostry.net

Przełożona Prowincjalna

S. Barbara MĄDRO

33-100 TARNÓW, ul. Nowy Świat 58 A

tel.(14) 621-50-92; f.621-65-00

e-mail: pt.sekretariat@siostry.net

SS. SŁUŻEBNICZKI NMP  (Starowiejskie) Przełożona Generalna

M. Dorota BARANOWSKA

36-200 BRZOZÓW skr. poczt. 66; Stara Wieś 460

tel.(13) 434-14-76; fax 434-15-10

e-mail: general.house@interia.pl
www.slużebniczkinmp.pl

Przełożona Prowincjalna

M. Kazimiera PERZ

31-542 KRAKÓW, ul. Kordylewskiego 12

tel. (12) 412-44-57; fax 412-24-79

e-mail: sluzebniczki.krakow@sluzebniczkikr.pl

Przełożona Prowincjalna

M. Anna POTRĘĆ

91-473 ŁÓDŹ, ul. Biegańskiego 10

tel/fax (42) 640-60-43 

e-mail: prowlodz@archidiecezja.lodz.pl

Przełożona Prowincjalna

M. Barbara TANCER

37-700 PRZEMYŚL, ul. Kapitulna 5

tel/fax (16) 678-21-60 

e-mail: sluzebniczki.przemysl@gmail.com

Przełożona Prowincjalna

M. Krystyna RUTKA

33-100 TARNÓW, ul. Mościckiego 18

tel. (14) 621-29-45; fax 621-46-60

e-mail: sekret@mail.in.tarnow.pl

SS. SŁUŻEBNICZKI NMP (Śląskie) Przełożona Generalna

M. Dąbrówka AUGUSTYN

51-621 WROCŁAW, ul. Czarnoleska 10

tel. 71/348-23-23; fax 71/348-49-55 

e-mail: generalat@sluzebniczki.pl
www.sluzebniczki.pl

Przełożona Prowincjalna

M. Violetta STAWIK

40-760 KATOWICE, ul. Panewnicka 63

tel. (32) 252-54-93; fax 252-18-39

e-mail: Panewniki@sluzebniczki.pl

Przełożona Prowincjalna

M. Natalia KEMPA

01-421 WARSZAWA 28 skr.p. 78; ul. Dobrogniewa 6

tel. (22) 836-82-40 

e-mail: warszawa@sluzebniczki.pl

Przełożona Prowincjalna

M. Maksymiliana  DZIUBEK

47-150 LEŚNICA OPOLSKA, ul. Klasztorna 2

tel. 77-404-82-30; fax. 77-404-83-47 

e-mail: lesnica@sluzebniczki.pl

SS. SŁUŻEBNICZKI NP NMP (Wielkopolskie) Przełożona Generalna

M. Kornelia SILNA

62-030 LUBOŃ, Plac Edmunda Bojanowskiego 6

tel./fax (61) 813-01-22 

e-mail: lubon.sekretariat@wp.pl
www.siostry-maryi.pl

Przełożona Prowincjalna

S. Joachima CZUK

05-510 KONSTANCIN-JEZIORNA, ul. Wilanowska 26

tel. (22) 756-44-36

e-mail: siostry.konstancin@vp.pl

Przełożona Prowincjalna

S. Hilaria RZĄSA

63-300 PLESZEW, ul. Edmunda Bojanowskiego 1

tel. 62/ 742-11-80; fax. 62/742-11-80 w. 53 

e-mail: sekretariatsluzebniczki.pleszew@vp.pl

SS. SŁUŻKI NMP Przełożona Generalna

M. Mirosława GRUNT

26-400 PRZYSUCHA, Mariówka

tel. (48)675-17-28; fax 675-17-81

e-mail: sluzki_mariowka@poczta.onet.pl
www.sluzki.pl

Przełożona Prowincjalna

S. Joanna SARNOWSKA

08-110  SIEDLCE ul. Ogrodowa 16 A

tel. (25) 755 32 67;fax 216-63-32

e-mail: sluzki@sluzki.opoka.org.pl

Przełożona Prowincjalna

S. Iwona CHOJNACKA

09-402 PŁOCK, ul. Kościuszki 14

tel. 22/-786-14-35; fax. 22/786-21-11 

e-mail: sluzki.plock@wp.pl

Przełożona Prowincjalna

S. Ewa JANEK

27-600 SANDOMIERZ, ul. Mickiewicza 7

tel. 15/ 32-26-96; fax. 15/644-55-49 

e-mail: sanprow@poczta.onet.pl

SS. SZENSZTACKI INSTYTUT SIÓSTR MARYI Przełożona Prowincjalna

S. M. Elwira  KĘDZIA

05-402 ŚWIDER k. Warszawy, ul. Bronisława Czecha 9/11

tel. (22) 779-34-24; fax 779-73-78

e-mail: zarzadpsism@poczta.opoka.org.pl

SS. ŚW. RODZINY Z BORDEAUX Przełożona Prowincjalna

S. Magdalena AJDYS

04-611 WARSZAWA – Anin; ul. V Poprzeczna 20

tel. 22/ 812-62-05

mail:pologne.provinciale@sfbint.orgwww.rodzinasfb.opw.pl

SS. ŚW. TERESY OD DZIECIĄTKA JEZUS Przełożona Generalna

M. Lucyna LUBIŃSKA

05-807 PODKOWA LEŚNA, 

ul. J. Ejsmonda 17

tel./fax (22) 758-99-97 

e-mail: cst@wa.onet.pl
www.terezjanki.pl/

SS. UCZENNICE BOSKIEGO MISTRZA Przełożona Prowincjalna

M. Damaris SUCHENIA

01-014 WARSZAWA, ul. Żytnia 11

tel. 22/636-29-73; 22/636-43-58

e-mail: sekretariatubm@pddm.pl

SS. URSZULANKI SJK

Przełożona Generalna

M. Beata MAZUR

00-317 WARSZAWA, ul. Wiślana 2

tel. 22/826-55-64 (gen.); fax. 22/828-35-85

e-mail: przelozona.generalna@urszulanki.pl
www.urszulanki.pl

Przełożona Centrum

S. Anna RENKIEWICZ

00-317 WARSZAWA; ul. Wiślana 2

tel. (22) 828-23-35 

e-mail: przelozona.centrum.warszawa@urszulanki.pl

Przełożona Centrum

S. Maria PIOTROWSKA

93-562 ŁÓDŹ; ul. Obywatelska 60

tel. (42) 648-28-20

e-mail: przelozona.centrum.lodz-sieradz@urszulanki.pl

Przełożona Centrum

S. Aleksandra KMIECIAK

62-045 PNIEWY, ul. Bł. Urszuli Ledóchowskiej 1

tel. 61/29-38-100; 29-38-120

e-mail: przelozona.centrum.poznan@ urszulanki.pl

SS. URSZULANKI UR Przełożona Prowincjalna

S. Iwona SKORUPA

02-634 WARSZAWA; ul. Racławicka 101

tel/fax (22) 844-68-69; tel. 844-22-06 

e-mail: urszulanki.sekprow@osu.pl
www.osu.pl

SS. WESTIARKI JEZUSA Przełożona Generalna

M. Jadwiga WYSOCKA

ul. Bracka 23 m 45, 00-028 WARSZAWA

tel. (22) 827-06-36; tel. 827-13-91 gen. 

e-mail: westiarkidg@wp.pl

SS. WSPOMOŻYCIELKI DUSZ CZYŚĆCOWYCH Przełożona Generalna

M. Krystyna ZANIEWSKA

05-070 SULEJÓWEK, ul. Poprzeczna 1

tel. 698-162-746; fax (22)783-31-54 

e-mail: wspom@wp.pl
http://www.wspomozycielki.pl

SS. WSPÓLNEJ PRACY Przełożona Generalna

M. Agata BŁASZCZYK

87-800 WŁOCŁAWEK, ul. Orla 9

tel. (54) 231-32-28; 0-54-23-23-641 e-mail:

orla@diecezja.wloclawek.pl
www.web.diecezja.wloclawek.pl/zsnm/

WSPÓLNOTA BŁOGOSŁAWIEŃSTW Delegatka

S. Faustyna BIAŁOSKÓRSKA

ul. Powstańców Śląskich 8, 47-100 STRZELCE OPOLSKIE

tel. 539 831 526

e-mail: faustine.de.jesus@gmail.com

WSPÓLNOTA NIEP. MATKI WIELKIEGO ZAWIERZENIA Przełożona Generalna

S. Anastazja BALEWSKA

36-221 BLIZNE 427

tel/fax (13) 430-55-21 

e-mail: dom_generalny@zawierzanki.pl
www.zawierzanki.pl

WSPÓLNOTA NIEP. OBLUBIENICY DUCHA ŚWIĘTEGO Przełożona Generalna

S. Ludmiła WALAWSKA

38-722 OLSZANICA, Rudenka 64

e-mail: ludmilawalawska@gmail.com

WSPÓLNOTA SIÓSTR UCZENNIC KRZYŻA Przełożona Generalna

S. Rafaela KUBIAK

71-834 SZCZECIN STOŁCZYN; ul. Kościelna 4a

tel./fax (91) 453-84-49; 421-68-69

e-mail: uczennice@szczecin.opoka.org.pl

SS. ZGROMADZENIA „JEDNOŚĆ” Przełożona Generalna

M. Teresa REDZIK

08-110 SIEDLCE, ul. Cmentarna 29

tel. (25) gen. 633-99-70; 632-26-73 

e-mail: slawatyniec@wp.pl
www.siostrytereski.com

SS. ZMARTWYCHWSTANKI Przełożona Prowincjalna

S. Sylwia KOCHANOWSKA

60-206 POZNAŃ, ul. Głogowska 145

tel. (61) 866-58-86; tel/fax 866-20-87 

e-mail: zmartwychwstanki@archpoznan.org.pl
www.zmartwychwstanki.archpoznan.org.pl

Przełożona Prowincjalna

S. Maria Aurelia ADAMCZYK

02-604 WARSZAWA, ul. Bałuckiego 6

tel. 22/844-51-33;22/854-01-01 prow.;  fax. 22/854-01-00 

e-mail: prow.wwacr@gmail.com
www.zmartwychwstanki.pl