Żeńskie Zgromadzenia Zakonne

Odbyła się sesja dla Sióstr posługujących w domach i instytucjach kościelnych

W dniach od 20 do 22 września 2022 roku odbyła się w Wyższym Seminarium Diecezjalnym w Częstochowie sesja formacja zatytułowana Wierzę w Kościół Chrystusowy. Jej celem było przybliżenie siostrom pracującym w instytucjach kościelnych i domach...

Dziś Dzień Modlitw o Pokój na Ukrainie. W czasie bombardowań modlitwa to obecność.

„W chwilach bombardowań i ciągłej niepewności, kto z nas przeżywa ostatnie minuty swojego życia, inaczej odbiera się zapewnienie o modlitwie. Nie są to tylko słowa, ale obecność” – powiedziała pracująca na Ukrainie s. Irena...

Nowy Zarząd Generalny Sióstr Albertynek

Obradująca w Krakowie XIX Kapituła Generalna Zgromadzenia Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim dokonała w dniu 10 września br. wyboru Zarządu Generalnego. Na kolejną 6-letnią kadencję zostały wybrane: s. Teresa Maciuszek (przełożona generalna), s. Katarzyna Habrat (wikaria),...

Prowincjalna nazaretanek: Rozstrzelane siostry wzywają do modlitwy o pokój

Męczeńska śmierć sióstr nazaretanek w Nowogródku to wezwanie do modlitwy za rodziny i o pokój – mówi s. Wiesława Hyzińska, przełożona prowincji warszawskiej Zgromadzenia Sióstr Nazaretanek z okazji liturgicznego wspomnienia Błogosławionych Nazaretanek 4 września. W...

Miłość przebijała przez jej myśli, słowa i czyny

Ta skromna siostra zakonna z serca Wielkopolski, apostołka miłości Bożego Serca, poprzez silną wiarę, gorącą miłość, sumienną pracę, cichość, pokorę i posłuszeństwo osiągnęła świętość – napisała s. Justyna Barbara Wydra, przełożona generalna Zgromadzenia Córek...

Nadzwyczajna Kapituła Generalna Sióstr Terezjanek

W Zgromadzeniu Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Domu głównym w Podkowie Leśnej w dniach 2-5 sierpnia 2022 r. odbyła się Nadzwyczajna Kapituła Generalna, której celem była rewizja i  definitywne zatwierdzenie odnowionych Konstytucji...

Bohaterskie Siostry narażały życie, by walczyć o przyszłość innych po wojnie

Siostry Nazaretanki w czasie II wojny światowej prowadziły w Warszawie tajne nauczanie. Zdarzało się czasami tak, że ze względów bezpieczeństwa, podczas niemieckich rewizji, Siostry uciekały się do ukrywania uczennic za klauzurą przebierając je w...

Papież Franciszek mianował trzy kobiety do Dykasterii ds. Biskupów

Papież Franciszek mianował trzy kobiety do watykańskiej Dykasterii ds. Biskupów. Są to dwie siostry zakonne Raffaella Petrini i Yvonne Reungoat oraz Maria Lia Zervino, przewodnicząca Światowej Unii Katolickich Organizacji Kobiecych. Będą one miały m.in....

M. Marcelina Kuśmierz przełożoną generalną Sióstr Benedyktynek na II kadencję

W dniu  4 lipca 2022 roku XVIII Kapituła Generalna dokonała wyboru przełożonej generalnej, jej rady oraz ekonomki generalnej. Przełożoną Generalną na drugą, sześcioletnią kadencję, została wybrana m. Marcelina Kuśmierz OSB. Wikarią generalną została s....

M. Dorota Baranowska nową przełożoną generalną Sióstr Służebniczek starowiejskich

Siostry ze Zgromadzenia Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej, zebrane na XXV Kapitule Generalnej w Starej Wsi, w dniu 11 lipca 2022 r. wybrały nową przełożoną generalną. Została nią s. Dorota Baranowska, urodzona 1965...

Relacje Video

Polecamy

Galerie foto