Podziękowanie M. Jolancie Olech za 27 lat posługi w Konferencji i Sekretariacie WPŻZZ

W dniu 14 listopada 2023 r., na zaproszenie m. Beaty Mazur, Konsulta WPŻZZ spotkała się w domu generalnym Sióstr Urszulanek SJK w Warszawie przy ul. Wiślanej 2. Szczególną okolicznością tego zebrania było spotkanie z m. Jolantą Olech i wyrażenie jej wielkiej wdzięczności i uznania za 27 lat ofiarnej i oddanej posługi w Konferencji i Sekretariacie WPŻZZ. W podziękowaniu za wieloletnią pracę dla zgromadzeń zakonnych i Kościoła Mszę św. w intencji Matki celebrował Ks. Bp Artur Miziński,  Sekretarz Generalny KEP. Po Eucharystii Ks. Bp odczytał wystosowany z tej okazji list skierowany do m. Jolanty.

Jolanta przez 11 lat pełniła funkcję przewodniczącej Konferencji, a przez kolejne 16 lat funkcję sekretarki generalnej, dzieląc się swoim bogatym doświadczeniem i kompetencjami. Z wielkim oddaniem i troską służyła radą i wieloraką pomocą zgromadzeniom zakonnym i poszczególnym siostrom. W czasie zaangażowania w Konferencji dużą część czasu poświęcała także na pracę międzyzakonną i zadania na płaszczyźnie kościelnej: w Komisjach Episkopatu ds. Życia Konsekrowanego i w Komisji Mieszanej Biskupi-Przełożeni Zakonni, w Synodzie Plenarnym w Polsce; brała udział w dwóch Synodach w Rzymie: II Synodzie dla Europy (1999) i Synodzie Zwyczajnym o posłudze biskupów (2001); udział w pracach Międzynarodowej Unii Przełożonych Generalnych jako delegatka regionalna z Polski (1996-2007); uczestniczyła w pracach Unii Konferencji Przełożonych Wyższych Europy (UCESM) i w spotkaniach międzynarodowych z tym związanych: m.in. w I Kongresie Życia Zakonnego w Rzymie, w pielgrzymce dziękczynnej zakonów z okazji jubileuszu 2000-lecia chrześcijaństwa do Santiago del Estero i innych. W 2006 roku została mianowana przez Papieża Benedykta XVI jako pierwsza zakonnica z Polski, konsultorką Kongregacji Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego w Watykanie, a w Polsce – konsultorką Komisji Episkopatu Polski ds. Życia Konsekrowanego. W dniu 10 czerwca 2010 otrzymała od Papieża Benedykta XVI  medal  Pro Ecclesia et Pontifice.

Po ostatnim Zebraniu Plenarnym Konferencji WPŻZZ we wrześniu br., ze względu na stan zdrowia, m. Jolanta zdecydowała się na zakończenie swojej posługi w Sekretariacie Konferencji. Nadal jednak zapewnia, że jest otwarta na potrzeby zgromadzeń i sióstr oraz gotowa służyć radą i pomocą.

Serdecznie Matce dziękujemy za wieloletnią pracę dla życia konsekrowanego w Polsce, szczególnie w początkowych, bardzo ważnych latach istnienia Konferencji oraz kompetentną pomoc w przeprowadzaniu zgromadzeń żeńskich przez różne, niełatwe nieraz wyzwania.

 

PODZIEL SIĘ
Poprzedni artykułSesja dla Sióstr formatorek
Następny artykuł